Nissewaard stelt 175 opvangplekken beschikbaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Nissewaard maakt voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne 175 opvangplekken gereed. De eerste vluchtelingen worden opgevangen in De Boeg. Hier zijn 24 plekken beschikbaar en de eerste vluchtelingen kunnen hier per direct terecht. Daarnaast zijn kamers in hotels in Nissewaard gereserveerd om vluchtelingen op te vangen. Het Rijk heeft alle Veiligheidsregio’s in Nederland (25) verzocht om 2000 opvangplekken voor te bereiden voor vluchtelingen. Dit als aanvulling op de 2000 opvangplaatsen die er reeds zijn in Ede, Amsterdam, Den Haag en Zaanstad. De regio Rotterdam Rijnmond zorgt voor 2000 opvangplekken, waarvan 1000 in de gemeente Rotterdam. De andere 1000 plekken worden over de regiogemeenten verdeeld. Dat de druk hoog is om vluchtelingen op te vangen is overduidelijk. Net als veel Nissewaarders is het college diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. ‘Wij keuren het geweld tegen de inwoners van Oekraïne in de grootst mogelijke bewoordingen af.’ Het college spreekt niet alleen haar sympathie uit naar de betrokkenen maar wil ook helpen door Oekraïense vluchtelingen op te vangen in Nissewaard. De gemeente werkt samen met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond om de opvang van vluchtelingen in onze regio zo goed mogelijk te faciliteren. Vluchtelingen die op dit moment in Nissewaard verblijven of daarnaartoe op weg zijn, kunnen zich melden bij 14 0181.
Nissewaarders die zelfstandige woonruimte willen aanbieden, kunnen met vragen terecht bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond via 088-877 9003 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 – 17.00 uur) of via de website van de Veiligheidsregio.

Op de website van de gemeente komt een lijst met vragen en antwoorden. Gelet op de onzekere situatie is nog niet duidelijk hoe lang de vluchtelingen worden opgevangen. Op dit moment wordt bepaald hoe kinderen bijvoorbeeld zo snel als mogelijk naar school kunnen gaan en hoe de vluchtelingen zo goed als mogelijk bijgestaan kunnen worden en eventueel op weg geholpen kunnen worden naar werk.

VRIJWILLIGERS
De inzet van vrijwilligers is hard nodig om vluchtelingen te helpen hun weg te vinden in Nederland. Hiervoor kunnen mensen voorlopig contact opnemen met Vluchtelingenwerk. Op de website van Vluchtelingenwerk is hier informatie over te vinden.

Plaats een reactie