Nieuws

31 januari 2023Careyn start in drie gemeenten met het ‘volledig pakket thuis’De gezondheidszorg in Nederland staat onder druk. Het besef dat het zo niet langer houdbaar is dringt steeds meer door. Ook bij zorgorganisatie Careyn werken ze aan oplossingen. Die liggen vooral in het verleggen van de focus naar “zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan”. Daarom start Careyn in Maassluis, Rozenburg en Brielle vanaf 1 februari met een nieuwe dienst: het volledig pakket thuis. THUIS ONDERSTEUNINGMet het Volledig Pakket Thuis gaat Careyn bij de cliënten thuis langdurige ondersteuning leveren. De indicatie is dezelfde als bij een opname in een verpleeghuis. Toch wordt er bewust niet over ‘verpleeghuiszorg’ gesproken. Het is andere zorg, anders georganiseerd en met minder regeldruk. MEER TIJD EN AANDACHTZorgmanager Nicole Vooijs zegt daarover: “Er is veel meer tijd en aandacht voor de cliënt. We kijken ook veel minder met een zorgbril. Een groot deel van het team bestaat dan ook uit ‘leefondersteuners’. Die naam is niet voor niets gekozen. Daarbij kijken we ook heel goed wat iemand nog zelf kan. Zelf of met ondersteuning van de partner, familie, buren of vrijwilligers.” Maar die ondersteuning kan ook door de inzet van technologische snufjes. Alarmering, een digitale sleutelkluis, een medicijndispencer of geavanceerde leefstijlmonitoring behoren tot de mogelijkheden.Vooijs: “Maar het blijft allemaal ‘menselijk’. Gezellig een kopje koffie drinken, samen de dag doornemen, even een korte wandeling. Het hoort er allemaal bij.” En dat niet alleen. Wie kijkt naar wat Careyn levert bij een volledig pakket thuis ziet dat daar ook bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning en een maaltijdvergoeding toe behoort. Het is een compleet pakket van welzijn, zorg en servicediensten, volledig afgestemd op de situatie van de cliënt en daar geleverd waar het kan. Bij Careyn noemen ze dat ook wel ‘passende zorg’. STARTCareyn start in Zuid-Holland met teams in Maassluis, Brielle en Rozenburg. Voor Careyn is het leveren van deze dienst in deze vorm bij de mensen thuis nieuw. In februari wordt dan ook gestart met kleine teams en een beperkt aantal cliënten. De verwachting is echter dat snel meer cliënten geholpen kunnen worden. Dat is ook nodig, want veel mensen staan op de wachtlijst voor een verpleeghuis. Voor die groep zou een volledig pakket thuis een zeer aantrekkelijk alternatief kunnen zijn. Zij kunnen daarmee thuis blijven wonen, met de vertrouwde mensen om hun heen. [...] Lees meer...
30 januari 2023Spijkenisse-In december 2022 is in Spijkenisse een pilot gestart voor jonge moeders tussen de 18 en 27 jaar die dak- en thuisloos zijn geraakt of bij wie sprake is van een instabiele woonsituatie. Om te voorkomen dat zij met hun kinderen in de opvang terechtkomen, krijgen deze moeders een tijdelijke woonplek met passende begeleiding. De pilot past in het beleid om het gebruik van de maatschappelijke opvang te verminderen.   Samenwerking De pilot is een samenwerking tussen de gemeente Nissewaard, woningcorporatie Maasdelta en CVD. Maasdelta stelt gedurende de pilot vijf gemeubileerde en gestoffeerde woningen beschikbaar. Deze woningen liggen dicht bij elkaar, zodat onderlinge uitwisseling tussen de moeders mogelijk is.  CVD is een maatschappelijke organisatie in de regio Rijnmond voor mensen bij wie een stabiele en veilige thuisbasis ontbreekt. De medewerkers van CVD zullen de moeders, die vaak complexe problemen op meerdere leefgebieden hebben, intensief begeleiden, zodat zij hun bestaan weer op kunnen bouwen en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.  Beschermd thuis In de regio Zuid-Hollandse Eilanden zetten de gemeenten stevig in op preventie van dak- en thuisloosheid door het realiseren van een sluitende aanpak, variatie in woonvormen en passende begeleiding. De ambitie is om iedereen die dat nodig heeft, een beschermd thuis te bieden. Voor de mensen die toch een beroep moeten doen op de maatschappelijke opvang is het van belang dat ze zo snel mogelijk kunnen uitstromen naar een passende woonplek. Maatschappelijke opvang wordt bij voorkeur bij uitzondering geboden en liefst zo kort mogelijk.  Financiering De pilot is een voorbeeld van een andere woonvorm met passende begeleiding. De pilot is gefinancierd met middelen van het Rijk in het kader van de Brede Aanpak voorkomen dak- en thuisloosheid. [...] Lees meer...
25 januari 2023Archieffoto Op zaterdag 4 februari gaat Stichting De Nieuwe Brug haar 45 jarig bestaan groots vieren.  Hoewel de eigenlijke jubileumdatum al in november was, heeft het bestuur besloten om de viering uit te stellen tot zaterdag 4 februari. De maanden november en december zijn nl altijd al drukke maanden voor onze deelnemers. Met zeker 200 gasten gaat de Stichting varen. Dit omdat iedereen meekan, ook als men in een rolstoel zit, of slecht ter been is. De MS Marlina is nl zeer toegankelijk. Het voordeel is dat deze ook vanuit Spijkenisse vertrekt.  Het belooft deze zaterdag een feestje te worden! Dankzij een bijdrage van het Donatiefonds Deltaport, kan de eigen bijdrage voor haar deelnemers laag gehouden worden. We willen nl dat iedereen in de gelegenheid is om aan te sluiten. Verder hebben de vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug, door het organiseren van extra acties, dit mede mogelijk gemaakt. Stichting De Nieuwe Brug heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een unieke organisatie, waarvan er in Nederland geen andere te vinden is. Het doel van de Stichting is om iedereen met een beperking kans te geven om zich aan te sluiten bij onze  activiteiten. Er zijn activiteiten voor iedereen vanaf 5 jaar tot …… (onze oudste deelnemer is 93 jaar).  Deze vrijwilligersorganisatie verzorgt heel veel mooie activiteiten door de week zoals zwemmen in het Rivierabad, (wedstrijdzwemmen, zwemles, of recreatief) (stijl)dansen, creativiteit, houtbewerking, darten, bowlen, sporten in de Anna Frankzaal, muziek, bloemschikken en koken. Maar…. ook elk weekend kent deze organisatie een activiteit. Afwisselend wordt aangeboden, wandelen, workshop, sociëteit, eetcafe, disco, bingo en wat nog meer.   Als nieuwste loot aan haar stam heeft zij elke dinsdagmorgen de POP-UP breiwinkel geopend van 10. – 12.00 uur. Hier kunt u deelnemen aan de brei- haak en crea groep of gewoon binnenlopen om wol te komen kopen voor een klein prijsje. Heeft u nog mooie wol liggen? Wij hopen dat u deze aan ons wilt schenken.  Met alle extra opbrengsten welke de vrijwilligers genereren worden er extra activiteiten georganiseerd.  Zo wordt er op vrijdag 17 maart, zaterdag 18 maart en zondag 19 maart weer een  GROTE OVERDEKTE ROMMELMARKT georganiseerd. Hier zijn te vinden de BOEKENBEURS incl LP en CD’s, de ELECTRO MARKT, de SPEELGOED BEURS, de KLEDINGBEURS,  veel TASSEN- EN SCHOENEN, HUISHOUDELIJKE SPULLETJES en de BLOEMKRAAM alsmede Wol en toebehoren.  Zet deze data alvast in de agenda! Wilt u ons steunen met mooie spulletjes voor onze markt? Ook nieuwe cadeautjes zijn van harte welkom!  Met uw bijdrage zorgt u mede dat onze activiteiten voortgezet kunnen blijven worden. U kunt uw bijdrage altijd komen langsbrengen aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse op dinsdag van 10.00 – 12.00 uur en van 18.00 – 22.00 uur, woensdag van 18.00 – 21.00uur, donderdag van 18.00 – 21.00 uur en in het weekend tijdens onze activiteiten. U kunt dan gelijk zien wat wij zoal allemaal organiseren.  We nemen alleen geen meubelen, kasten bedden, tafels, stoelen etc. in. We hebben hier nl geen opslagruimte voor.  Weet u iemand die op zoek is naar een gezellige activiteit? Meer info is te verkrijgen bij gre.wiechmann@gmail. Com (06-48012641).  Stichting De Nieuwe Brug streeft er naar om iedereen mee te laten doen. [...] Lees meer...
25 januari 2023De gemeente Nissewaard staat op 1 februari uitgebreid stil bij de Watersnoodramp van 1953. In Zuidland vielen in de nacht van 31 januari – 1 februari 21 slachtoffers te betreuren. Tijdens een aantalmomenten staan het gemeentebestuur, waterschap Hollandse Delta, de Historische Vereniging Zuytlant en inwoners van Zuidland op 1 februari aanstaande, 70 jaar na dato, stil bij deze natuurramp. Dorpsplein in Zuidland Dagprogramma Om 10.00 uur is er een kranslegging bij het monument voor de slachtoffers van de Ramp op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkweg in Zuidland. Burgemeester Van Oosten en wethouder Postma van Nissewaard, leden van de Historische Vereniging Zuytlant en leerlingen van de scholen in Zuidland zullen daarvoor aanwezig zijn. Om 10.30 uur planten leerlingen van De Vlasbloem en De Aanwas met wethouder Postma bij de Dorpskerk een boom en onthullen zij samen met de burgemeester en de heer G. Wolters een plaquette. Van 14.00 – 17.00 uur is de Dorpskerk is geopend voor publiek om de tentoonstelling ‘de Ramp’ te bezichtigen. Avondprogramma In de Dorpskerk vindt ’s avonds de officiële herdenking plaats met toespraken en muziek. Vanaf 19.00 is iedereen welkom. Om 19.30 uur start de herdenkingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen de slachtoffers van de Watersnoodramp van 1953 worden herdacht. Er zijn korte toespraken van burgemeester Van Oosten, de heer J. Wolters, een nazaat van enkele slachtoffers, en dijkgraaf  J. Bonjer van waterschap Hollandse Delta. Er wordt teruggekeken hoe deze ramp heeft kunnen gebeuren en wat er gedaan is om herhaling te voorkomen. De bijeenkomst wordt muzikaal omlijst door twee musici op orgel en viool. Rond 20.30 uur eindigt het officiële programma. Aansluitend is er gelegenheid om de expositie die is samengesteld door de Historische Vereniging Zuytlant en waterschap Hollandse Delta te bezoeken. [...] Lees meer...
2 december 2022Het gemeentebestuur van Brielle kent volgens traditie de mogelijkheid om tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst als blijk van waardering en erkentelijkheid een Erepenning toe te kennen. Dit jaar is het laatste jaar van de gemeente Brielle. Om die reden is het ook de laatste kans om nog een aantal personen en organisaties die zich de afgelopen decennia als vrijwilligers zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente te onderscheiden. Manuela Frerichs en Annemiek Balm hebben vrijdag 2 december 2022 in het Sinterklaashuis in de Infirmerie aan de Rozemarijnstraat 46 te Brielle een erepenning ontvangen uit handen van burgemeester Gregor Rensen. Zij hebben de afgelopen tien jaar het initiatief genomen tot het zeer succesvolle Sinterklaashuis. Op 14 november werd het Sinterklaashuis voor de 10e keer geopend en voor het eerst sinds de Coronapandemie kan het weer volledig tot uiting komen.  Manuela Frerichs en Annemiek Balm zijn de oprichters van het Sinterklaashuis in Brielle. Met veel enthousiasme hebben Annemiek en Manuela sinds 2013 jaarlijks, met uitzondering van 2020, duizenden kinderen en volwassenen in het Brielse Sinterklaashuis ontvangen. Daar heeft ook de plaatselijke middenstand van mee geprofiteerd. Om dit succes te bereiken hebben Manuela en Annemieke niet alleen zelf heel veel vrije tijd en creativiteit in het bedenken en uitvoeren van het Sinterklaashuis gestopt, maar zijn ze ook in staat geweest om een hele grote groep van vele tientallen vrijwilligers om zich heen te verzamelen om die onvergetelijke momenten voor kinderen te kunnen organiseren. Zeer betrokken vrijwilligers die in een aantal gevallen bereid waren er vrije dagen voor op te nemen. Een enorme prestatie, dat ook iets zegt over het organisatie- en managementtalent van de beide initiatiefneemsters. Met het Sinterklaashuis werd Brielle diverse keren zeer positief in de publiciteit gebracht en werden ook vele bezoekers van buiten naar de vesting getrokken. Door zich belangeloos in te zetten voor dit mooie initiatief, hebben de beide dames vele kinderen en volwassenen onvergetelijke herinneringen geschonken en de gemeente Brielle positief op de kaart gezet. Hierbij hebben zij steeds oog gehad voor de veranderingen in de maatschappij en hebben zij de organisatie en inrichting van het Sinterklaashuis hierop aangepast. Dit heeft veel energie en flexibiliteit van hen gevraagd, maar heeft hen nooit tegengehouden om elk jaar weer opnieuw te starten met de organisatie. Manuela en Annemiek hebben aangegeven dat de editie 2022 de laatste keer is dat zij het Sinterklaashuis willen organiseren, gelet ook op die enorme inspanning die het ieder jaar kost om vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen te mobiliseren. Ook uit de aanbevelingsbrieven blijkt hoezeer het Sinterklaashuis een bijzondere prestatie is, die grote vormen heeft aangenomen en een enorme organisatie vergt.  De versie 2022 is weer een groot succes geworden. De gemeente mag zich in de handen knijpen dat dit initiatief de afgelopen 10 jaar zo’n grote betekenis kreeg. Vanwege hun bijzondere verdiensten voor Brielle en de Brielse samenlevingen op voordrachten van derden, heeft het College van B&W besloten de erepenning toe te kennen aan Manuela Frerichs en Annemiek Balm. [...] Lees meer...