Nieuws

16 juni 2024Op de foto bezoeken burgemeester Peter Rehwinkel, Marjolijn Sonnema (links, Directeur-generaal Volksgezondheid van Ministerie van VWS) en Anneke van Dijk (rechts, Directeur–generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid) de teeltlocatie in onze gemeente.   Vanaf maandag 17 juni 2024 mogen de twee coffeeshops in Voorne aan Zee, de Barbershop en John & Co, gereguleerde cannabis verkopen. Op die dag begint de overgangsfase van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen waaraan de gemeente meedoet. Deelname Voorne aan Zee aan wietexperiment Het idee om met het experiment te starten is opgenomen in het regeerakkoord 2017-2021. Het doel van het experiment is om te kijken of en hoe telers op kwaliteit gecontroleerde cannabis gedecriminaliseerd aan coffeeshops kunnen leveren. Dit betekent dat wetgeving zodanig is aangepast dat productie, distributie en verkoop binnen het experiment niet langer strafbaar zijn. Daarnaast wil het kabinet bekijken wat de effecten zijn op de problemen die sommige gemeenten ervaren. In het experiment wordt er ook meer aandacht besteed aan het voorkomen van cannabisgebruik. Dit was voor de voormalige gemeente Hellevoetsluis aanleiding om zich aan te melden als ‘experimentgemeente’. In 2018 werd, na een selectieprocedure van de Rijksoverheid, bekend dat gemeente Hellevoetsluis mocht meedoen aan het experiment. Tien experimentgemeenten en tien telers In totaal zijn er door het Rijk tien experimentgemeenten en tien telers aangewezen. De telers hebbentoestemming gekregen om de voorraad voor de coffeeshops in de experimentgemeenten te telen. In de gemeente Voorne aan Zee zijn twee teeltlocaties aangewezen, waarvan op het moment van de start van de overgangsfase, één bedrijf operationeel is. In december 2023 zijn de coffeeshops in de gemeenten Breda en Tilburg, vooruitlopend op de andere achtgemeenten, al gestart met de verkoop van gereguleerde cannabis. Op deze manier zijn de eerste ervaringen met de distributie van het product opgedaan. 17 juni; start overgangsfase De overgangsfase start op 17 juni 2024 en duurt naar verwachting drie maanden. Dit betekent dat vanaf 17 juni ook de coffeeshops in de overige acht gemeenten gereguleerde cannabis mogen verkopen. Zij mogen tijdens deze overgangsfase zelf bepalen wanneer zij met deze verkoop starten. In deze periode mogen de coffeeshops ook nog hun oude aanbod (gedoogde producten) verkopen. De overgangsfase is de periode waarin coffeeshops hun bestaande voorraad mogen uitverkopen en mogen starten met de verkoop van gereguleerde cannabis. Het doel van de overgangsfase is dat coffeeshophouders geleidelijk over kunnen gaan op het nieuwe aanbod en dat consumenten kunnen wennen aan het nieuwe aanbod.  Experimenteerfase Na de overgangsfase volgt de experimenteerfase van vier jaar. Gedurende deze periode verkopen de coffeeshops van deelnemende gemeenten alleen gereguleerde producten. De experimenteerfase start wanneer de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde cannabis voldoende zijn om de deelnemende coffeeshops volledig en bestendig te kunnen bevoorraden, en als wordt voldaan aan de voorwaarden van een gesloten keten. Voorne aan Zee klaar voor overgangsfase Burgemeester Peter Rehwinkel heeft voor de start van de overgangsfase het teeltbedrijf en de tweecoffeeshops bezocht. Deze werkbezoeken zijn als positief ervaren en alle partijen hebben zich ingezet om op tijd klaar te zijn voor de start van deze nieuwe fase in het experiment. De betrokken werknemers hebben een training gevolgd ten aanzien van preventie en de coffeeshops zijn klaar om mee te doen aan het experiment. [...] Lees meer...
13 juni 2024🌿🚴‍♂️🚴‍♀️ Deze bijzondere route laat je de mooiste plekken van ons eiland zien en biedt een unieke fietservaring voor jong en oud. Met meer dan 300 km aan fietspaden en diverse interessante fietsroutes, is Voorne-Putten een paradijs voor fietsers. De Eilandhopper Spike & Co route is perfect voor een heerlijk dagje uit met familie en vrienden. Wil je meer fietsroutes ontdekken? Bezoek de hoofdpagina voor een overzicht van alle routes, waterpunten, rustpunten en tips om veilig en gezond te fietsen. Ga toch Fietsen en ontdek al het moois dat Voorne-Putten te bieden heeft! 🚴 Meer informatie over de Eilandhopper Spike & Co vind je hier: https://www.opvoorneputten.nl/fietsroutes/559114381/eilandhopper-spike-co GaTochFietsen #VoornePutten #Fietsen #Natuur #Bewegen [...] Lees meer...
13 juni 2024Met één druk op de knop en een spetterend vuurwerk is op donderdag 13 juni 2024 de start gevierd van de nieuwbouw van MY college. Wethouder Onderwijs van de gemeente Nissewaard, Hanneke Stengs-Nijhof, en wethouder Grondexploitatie, Martijn Hamerslag, hebben hiermee samen met twee eerstejaars leerlingen van MY college de bouw van de nieuwe school officieel in gang gezet.  Onderwijsconcept Een nieuw gebouw, ingericht voor toekomstgericht onderwijs en vooral passend bij het onderwijsconcept Kunskapsskolan, het vernieuwende onderwijsconcept op MY college. Het nieuwe gebouw verrijst op de hoek van de Hekelingseweg en de Groene Kruisweg aan de C. Villeriuslaan 2 in Spijkenisse. Later dit jaar start de bouw van de Penta Scala Rietvelden achter het nieuwe pand van MY college.   Toekomstbestendig  Het toekomstbestendige gebouw voldoet vanzelfsprekend aan de nieuwste normen en eisen op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeheersing en energie-efficiëntie. Het biedt daarmee een gezonde en stimulerende leeromgeving voor iedereen die er gebruik van maakt, leerlingen, personeel en ook ouders.  Investering in onderwijskwaliteit Wethouder Stengs is verguld met dit nieuwe pand: “Ondanks de tegenwind, ben ik blij dat we kunnen blijven investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Dat geldt voor het openbaar voortgezet onderwijs in MY college en straks ook voor het christelijk voortgezet onderwijs in Penta Scala Rietvelden. Ook wethouder Hamerslag is blij met het resultaat: “Ondanks de vele uitdagingen bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk zijn we verheugd, dat het gelukt is om hier plek te vinden voor woningen, speelterreinen en onderwijs. Hiermee bouwen we aan de toekomst van onze inwoners en kinderen.” Persoonlijke ontwikkeling Ook directeur Marjolein Scholten is trots op het nieuwe gebouw, zoals dit gerealiseerd gaat worden.  “Het nieuwe gebouw is ontworpen met oog voor de unieke behoeften van gepersonaliseerd leren op MY college. Een veilige, kleinschalige leeromgeving, waar leerlingen de ruimte en middelen krijgen om in hun eigen tempo en op hun eigen niveau te werken om zich persoonlijk te ontwikkelen en hun einddiploma op basis-, kader- of mavo-niveau te behalen. Begin dit jaar is MY college Kunskapsskolan partnerschool geworden. De nieuwbouw is hiermee de kers op de taart.” Gebiedsontwikkeling De bouw van de scholen is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling in de wijk Vierambachten. Zo zullen er ook woningen worden gebouwd en is er ruimte voor groen. Tenslotte is er ook een sport- en spelvoorziening gepland. [...] Lees meer...
13 juni 2024Geveltuin Wijkcentrum de Hoek (Foto: Gemeente Nissewaard) Inwoners van Nissewaard kunnen van 12 juni tot 12 juli 2024 een geveltuin aanvragen bij de gemeente. Een geveltuin is eigenlijk een ‘minituintje’ dat bij mensen zonder voortuin kan worden aangelegd. De gemeente verwijdert voor de woning een smalle strook stoeptegels. Daar kunnen inwoners vervolgens planten en bloemen planten. Nissewaard- Een geveltuin is een makkelijke manier om Nissewaard groener te maken. Een groene omgeving is niet alleen mooi en gezellig, maar heeft nog meer voordelen. Zo houden we onze gemeente in de hete zomers koeler en bij regen zakt het regenwater makkelijker weg. En dan is het ook nog eens goed voor de bijen, vlinders en andere insecten.Wethouder Jan Willem Mijnans: ‘Een mooie voortuin is het visitekaartje van een woning en bepaalt de uitstraling van de straat. Meer groen in de tuin zorgt voor een fijn (woon)klimaat. Maar voor woningen die direct aan de stoep grenzen is dat een stuk lastiger. Daarom ben ik blij dat nu ook inwoners zonder voortuin de mogelijkheid krijgen een tuintje te laten aanleggen.’Investeren in de gemeenteGemeente Nissewaard investeert op verschillende plekken in haar wijken. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze inwoners. Bij dit project zie je dat terug: de gemeente legt de geveltuin aan en de inwoner onderhoudt de geveltuin. Zo maken we Nissewaard samen steeds een beetje groener en mooier.Geveltuin aanvragenElke inwoner in Nissewaard kan, wanneer hij of zij geen voortuin heeft, op de webpagina www.nissewaard.nl/geveltuin een aanvraag voor een geveltuin doen. Dit kan tot 12 juli. Als het aan de voorwaarden voldoet en in de bodem past, legt de gemeente de geveltuin binnen twee maanden aan. Medewerkers van de gemeente verwijderen dan de stoeptegels, voeren ze af en maken de grond gereed voor de gevelplanten. Daarna kan de inwoner zelf aan de slag. Zij mogen planten en bloemen in de geveltuin plaatsen en deze zelf onderhouden alsof het hun eigen tuin is. De grond blijft eigendom van de gemeente. Wie verhuist, moet de geveltuin verwijderen of overdragen aan de nieuwe eigenaar. Er kan maar een beperkt aantal geveltuinen worden aangelegd. De aanvragen die het eerst binnen zijn, worden ook als eerste behandeld.  [...] Lees meer...
13 juni 2024De gemeente Voorne aan Zee werkt aan een nieuw woongebied op de locatie Drenkeling in Rockanje. Fase 1 met 65 woningen is al enkele jaren geleden gerealiseerd. Op dit moment wordt de ontwikkeling van fase 2 voorbereid. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voorlopig nog niet te starten met de voorbereidingen voor fase 3, waardoor het voetbalcomplex en het evenementen-/parkeerterrein op de huidige locatie blijven.  In het gebied Drenkeling fase 2 heeft de gemeente verschillende stukken grond. De gemeente werkt samen met andere eigenaren aan een plan voor ongeveer 150 nieuwe huizen. Het voetbalcomplex en het evenemententerrein blijven de komende tien tot vijftien jaar op dezelfde plek. We voeren nu eerst fase 2 uit en we verkennen de mogelijkheden voor woningbouw aan de noordkant van de Nieuwe Achterweg. Over tien tot vijftien jaar komt mogelijk fase 3 weer in beeld. Komend najaar zal meer bekend worden gemaakt over het ontwerp van de wijk in fase 2. Belangstellenden en buurtbewoners worden uitgenodigd te reageren op het plan. [...] Lees meer...
20 november 2023Bij de Tweede Kamer verkiezingen op woensdag 22 november heeft de gemeente Voorne aan Zee 46 stemlokalen, op 36 verschillende locaties ingericht. Op sommige locaties zijn twee stemlokalen gevestigd. Bij de 46 stemlokalen is uitvoerig gekeken naar de toegankelijkheid. Alle stemlocaties zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Al die 46 stemlokalen moeten ook van ’s ochtends 07.30 tot ’s avonds 21.00 uur bemand zijn. Dat is gelukkig gelukt. Zo’n 480 inwoners helpen woensdag op het stembureau. Onder die inwoners ook twee zogenaamde prokkelduo’s. Prokkelduo’s? Ja! Onder begeleiding zijn twee inwoners met een beperking actief. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking vormen samen met iemand zonder beperking een vrijwilligersduo dat de reguliere stembureautaken uitvoert.  Burgemeester Rehwinkel is verheugd: “De inclusieve stembureaus dragen bij aan een inclusieve samenleving: vanuit het VN-verdrag Handicap wordt ook gevraagd om te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en dit is een van de manieren waarop onze gemeente er vorm aan geeft.” [...] Lees meer...