Nieuws

22 september 2023Wessel Lier uit Zuidland ontving vandaag een bronzen medaille met oorkonde uit handen van burgemeester Foort van Oosten. Ernest Briët, bestuurslid van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen was hierbij ook aanwezig. Wessel ontving deze medaille voor het redden van een kind uit een auto die op dinsdag 14 maart in het water terecht was gekomen. Dit gebeurde op de Haasdijk in Abbenbroek. De auto raakte door een onbekende reden van de weg en kwam terecht in de naastgelegen sloot. Wessel twijfelde geen moment, ging direct het water in en haalde het kind uit de auto om op de kant te leggen. Na vijf minuten arriveerden de hulpdiensten en namen zij de redding over. Vanuit het basisteam van de politie waren Patrick Bastiaans en Marco den Hartog aanwezig om Wessel Lier te bedanken voor zijn inzet. Burgemeester Foort van Oosten sprak zijn dank uit aan Wessel. De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (1767) bekroont mensen die iemand hebben gered van de verdrinkingsdood. Door de redders te eren en door voorlichting te geven over redden en reanimeren wil de Maatschappij zoveel mogelijk verdrinkingen in Nederland voorkomen. In Nederland verdrinken ongeveer 150 mensen per jaar. Gelukkig worden er ook veel drenkelingen gered door snel optreden van omstanders en door het slachtoffer te reanimeren. (@Gemeente Nissewaard) [...] Lees meer...
13 september 2023Mevrouw Van IJsselmuide-Copier ontving maandagmiddag uit handen van burgemeester Foort van Oosten een Nissewaardpenning vanwege haar enorme verdiensten de afgelopen jaren als vrijwilligster. Mevrouw van IJsselmuide-Copier is vanaf 1983 zowel in wijkcentrum Noord als voor stichting Welzijn Ouderen actief in diverse vrijwilligersrollen. Zo heeft ze aan de wieg gestaan van een vrouwenpraatgroep, bij het opzetten en leiden van een kledingbeurs en organiseerde ze jarenlang verschillende keren per jaar de Ouderendag in wijkcentrum Noord. Naast een intensieve mantelzorgtaak van 1997 tot 2000 heeft ze voor stichting Welzijn Ouderen ook diverse andere activiteiten opgezet en begeleid. Vanaf 2006 is zij naast de organisator van de klaverjasslang in wijkcentrum Noord ook gastvrouw in ontmoetingsruimte MEI. Daarnaast is zij vanaf 1970 actief in Nissewaard als voorleesmoeder en zette zij zich in tijdens de Sinterklaasperiode. Ondanks haar hoge leeftijd blijft ze zich actief inzetten voor het wel en wee van anderen in onze gemeente. De Nissewaardpenning wordt toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de medemens en daarmee de gemeenschapszin in de gemeente Nissewaard hebben bevorderd. [...] Lees meer...
13 september 2023De gemeente Nissewaard voert de zogenoemde zelfbewoningsplicht in voor alle nieuw te bouwen woningen tot de Nationale Hypotheek-grens (NHG-grens). Deze maatregel verplicht kopers van nieuwbouwkoopwoningen om daar ook zelf te gaan wonen. Zo biedt de gemeente starters, senioren en middeninkomens op de woningmarkt meer kansen op een betaalbare nieuwbouwwoning. Personen die deze woningen opkopen en vervolgens verhuren, weert de gemeente op deze manier van de woningmarkt.  Verhuren van nieuwbouwwoningen Wethouder Jan Willem Mijnans is verheugd dat nu ook in Nissewaard speculatie door verhuren van nieuwbouwwoningen tegengegaan kan worden. “Koopwoningen blijven beschikbaar voor woningzoekenden voor wie deze bestemd zijn. Met deze maatregel gaat een langgekoesterde wens van de gemeenteraad in vervulling.” Bij zelfbewoningsplicht mag de koper van de nieuwbouwwoning deze de eerste vier jaar na de koop niet verhuren. In de praktijk moet de koper gedurende vier jaar na oplevering zelf op het adres van de woning staan ingeschreven. Een woonruimte verhuren zonder toestemming van de gemeente kan de koper duur komen te staan. Boetes kunnen oplopen tot € 50.000. Het verkopen van de woning is wel toegestaan. Landelijke maatregelen Om de nieuwbouwwoningen beschikbaar te stellen en te houden voor de starters, senioren en middeninkomens zijn de afgelopen jaren landelijke maatregelen getroffen om speculanten op de woningmarkt te weren. In een aantal grote steden, zoals Rotterdam, is in 2022 de zelfbewoningsplicht ingevoerd. De gemeente Nissewaard voert de zelfbewoningsplicht ook voor Nissewaard in. Dit is in aanvulling op de al beschikbare maatregelen en blijft zich inzetten op het voorkomen van onwenselijk kamerverhuur in de bestaande woningbouw. [...] Lees meer...
13 september 2023Vanaf januari 2024 wordt het openbaar vervoer in de gemeente Nissewaard uitgebreid. Dan zullen er doordeweeks tijdens de spits om het half uur spitslijnen gaan rijden volgens een vaste dienstregeling. Deze bussen rijden van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur en vanaf 14.30 tot 18.30 uur. Daarnaast zal de Spijkhopper als verbinding blijven bestaan. De toegevoegde flexbushaltes en de directe verbindingen tussen de haltes die lijn 81 en 85 voorheen hebben bediend, bieden meer reismogelijkheden dan eerder. De Spijkhopper voorziet ook in een behoefte, met name voor het interne openbaar vervoer binnen Spijkenisse. Vaste spitslijnenWethouder Verkeer en Vervoer, Chris Hotttentot, is blij met de komst van de vaste spitslijnen: “Veel inwoners willen graag gebruik maken van een bus met vaste tijden. Dit voorziet echt in een behoefte en verlaagt de drempel voor inwoners om het openbaar vervoer te gebruiken. Dat is heel belangrijk, zeker met het oog op de werkzaamheden aan de Spijkenisserbrug en de Hartelbrug de komende jaren. Daardoor zullen de autoverbindingen het eiland op en af een knelpunt vormen. Mensen kunnen dan gemakkelijker met de bus binnen Spijkenisse reizen of buiten Spijkenisse met de metro of andere buslijnen, zoals de Maasvlaktehopper naar de haven.” Hoewel de gemeente de wens heeft om de hele dag een vaste buslijn te laten rijden, bleek dit niet haalbaar. Vanwege de moeilijke financiële situatie in het openbaar vervoer na corona is het momenteel niet mogelijk om terug te keren naar een vaste dienstregeling gedurende de hele dag. Lijnen 81 en 85De vaste spitslijnen zullen een groot deel van de haltes aandoen die de lijnen 81 en 85 voorheen bedienden. De wijk Sterrenkwartier wordt daarin niet opgenomen. Voor deze bewoners is metro Heemraadlaan een goed alternatief. De flexbushaltes die zijn toegevoegd met de komst van de Spijkhopper zullen uitsluitend door de Spijkhopper bediend blijven worden. CampagneDe Spijkhopper rijdt sinds september 2021. Een rit reserveren is voor een deel van de gebruikers nog een drempel om er gebruik van te maken. Met name ouderen maken minder gebruik van de Spijkhopper dan van de voormalige lijnen 81 en 85. Er zal daarom een campagne worden opgezet met uitleg over de werking van de Spijkhopper. Voor meer informatie over de Spijkhopper: https://www.ebs-ov.nl/voorne-putten-rozenburg/reizen/spijkhopper [...] Lees meer...
8 september 2023Het Roparun team de EstronRunners stopt na twintig jaar. 2023 Was het laatste jaar dat het team deelnam aan de Roparun. In twintig jaar heeft het team ruim € 920.000 ingezameld voor de stichting Roparun. Hiermee kon de stichting diverse projecten in de palliatieve zorg ondersteunen.  Hiervoor willen zij alle mensen die in al die jaren een donatie hebben gedaan ontzettend bedanken.  Dat zijn alle sponsoren en uiteraard ook alle teamleden, zo’n 90 personen, die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de Roparun. Het team is ze dankbaar voor hun inzet bij alle activiteiten die werden georganiseerd om zoveel mogelijk geld op te halen. Ook is het team bijzonder trots, ondanks het feit dat ze het niet werden, dat zij in 2022 door de Gemeente Nissewaard waren genomineerd voor Sportploeg van het jaar. De grootste dank gaat uit naar de naamgever “Estron” Group. Deze logistieke onderneming is vanaf de oprichting in 2002 onafgebroken de hoofdsponsor van dit unieke Roparunteam geweest. In het eerste jaar werd er nog deelgenomen onder de naam van de oprichter Ernst Bos , die zelf helaas, voordat de Roparun startte, is overleden aan deze verschrikkelijke ziekte. De band die het team met Estron had was uniek en voelde als familie. Dat gold niet alleen voor de teamleden maar zeker ook voor de directie en mensen die bij Estron werkten. Niet voor niets hebben er in al die jaren medewerkers van Estron als lid van de EstronRunners deelgenomen aan de Roparun. Recent is de Estron overgenomen door een grote logistieke partij en zullen zij onder de vlag van DFDS hun activiteiten voortzetten. Hierdoor verdwijnt de basis van de bekendheid van het team. Roparunteam EstronRunners was immers best een begrip in de regio. Dit is dan ook de voornaamste reden dat Roparun 2023 het laatste jaar was van Roparunteam EstronRunners. Daarnaast zijn er dit jaar een aantal leden gestopt om andere redenen, zoals drukte in het privéleven en zijn er ook een aantal leden die gezien de leeftijd toch ervaren dat het ieder jaar weer een stukje zwaarder wordt.  Alles bij elkaar opgeteld is het bestuur van Stichting EstronRunners tot het besluit gekomen dat dit het moment is om het team op te heffen. Als afsluiting zal er op 14 oktober vanaf 19.30 uur aanstaande in het Dorpshuis de Gaffelaar, Christinalaan 2, 3238 AD Zwartewaal, een gezellige avond worden georganiseerd waar alle leden en oud-leden van dit unieke Roparunteam uiteraard van harte zijn uitgenodigd  om met elkaar de 20 jaar EstronRunners nog één avond te beleven en mooie, emotionele herinneringen op te halen aan deze 20 fantastische Roparuns. Ben je lid of oud-lid van ons team en wil je erbij zijn? Meld je dan aan via www.estronrunners.nl door een druk op “inschrijven afscheidsavond voor leden en oud-leden “ [...] Lees meer...
29 augustus 2023Wouter Struijk stopt per 1 oktober als wethouder van de gemeente Nissewaard. Hij keert terug naar zijn oude werkgever gemeente Schiedam waar hij een leidinggevende functie gaat vervullen. Ook stapt hij uit de politiek. Nissewaard– Wouter is vanaf april 2018 wethouder voor de PvdA bij de gemeente Nissewaard. Van 2016 tot 2018 werkte hij als bestuurs- en beleidsadviseur bij de gemeente Schiedam. Als 21-jarige begon hij in 2010 als raadslid van de PvdA en werd vervolgens in 2014, 2018 en 2022 lijsttrekker. Vanaf 2013 is hij ook trouwambtenaar en sinds een jaar geeft hij les aan de o.s.g. De Ring van Putten als docent Burgerschap. Wouter Struijk: “Als politicus moet je nooit te lang op dezelfde plek blijven zitten. De kracht van je positie is een combinatie van je kunnen verwonderen, kritische vragen kunnen stellen, dichte deuren openen en je opgedane maatschappelijke kennis en ervaring inzetten in het belang van de inwoners. Zo maak je het verschil voor de inwoners en voor de gemeente.” Struijk zegt altijd zeer kritisch te zijn geweest, ook voor hemzelf. “Het wethouderschap mag nooit routine worden. Ik heb me daarom altijd voorgenomen op tijd te stoppen. Op een moment dat goed is voor de gemeente en voor mijzelf. Nu is dat moment. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling is het goed om een nieuwe stap te zetten. De gemeentepolitiek bevindt zich in rustig vaarwater en alle ambities van het college binnen mijn portefeuilles zijn de afgelopen en huidige periode gerealiseerd of staan in de steigers. Denk aan de tientallen miljoenen die vrij zijn gemaakt voor onderwijshuisvesting, het flink uitbreiden van het armoedebeleid, de opstart van de Kindergemeenteraad, de brede inzet van ervaringsdeskundigheid, de realisatie van een spoedplein en ambulanceopkomstlocatie en het worden van een Regenbooggemeente. En zo zijn er nog tal van zaken op te noemen. Het voelt daarom voor nu als stoppen op mijn hoogtepunt. Het is dan ook goed om per 1 oktober 2023 het stokje over te dragen. Ik heb veel waardevolle contacten gehad met betrokken inwoners, raadsleden en collega’s in het gemeentehuis en heb ongelofelijk veel respect voor ieders inzet voor onze gemeente. Ik ben dankbaar dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren en ik ben een ieder dankbaar wie mij deze kans heeft gegeven.” Burgemeester Foort van Oosten vindt het jammer dat Wouter Struijk vertrekt, maar ook een logische stap in zijn carrière: “Wouter Struijk is altijd een stabiele factor geweest in het college en wij gaan hem ook zeker missen. Maar het is een mooie stap voorwaarts in zijn loopbaan en die gunnen wij hem van harte. Als college respecteren we zijn keuze en wij wensen hem heel veel succes bij de gemeente Schiedam.” [...] Lees meer...