Nieuws

20 november 2023Bij de Tweede Kamer verkiezingen op woensdag 22 november heeft de gemeente Voorne aan Zee 46 stemlokalen, op 36 verschillende locaties ingericht. Op sommige locaties zijn twee stemlokalen gevestigd. Bij de 46 stemlokalen is uitvoerig gekeken naar de toegankelijkheid. Alle stemlocaties zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Al die 46 stemlokalen moeten ook van ’s ochtends 07.30 tot ’s avonds 21.00 uur bemand zijn. Dat is gelukkig gelukt. Zo’n 480 inwoners helpen woensdag op het stembureau. Onder die inwoners ook twee zogenaamde prokkelduo’s. Prokkelduo’s? Ja! Onder begeleiding zijn twee inwoners met een beperking actief. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking vormen samen met iemand zonder beperking een vrijwilligersduo dat de reguliere stembureautaken uitvoert.  Burgemeester Rehwinkel is verheugd: “De inclusieve stembureaus dragen bij aan een inclusieve samenleving: vanuit het VN-verdrag Handicap wordt ook gevraagd om te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en dit is een van de manieren waarop onze gemeente er vorm aan geeft.” [...] Lees meer...
20 november 2023Afgelopen week verzorgde de gemeenteraad in samenwerking met de griffie gastlessen aan eerste klassers op het STC in Brielle. De mbo-opleiding die jongeren voorbereidt op een carrière in de procesindustrie of maintenance. Brielle-Op uitnodiging van de docent Burgerschap was een aantal raadsleden samen met de griffier een dag te vinden op het STC. Ruim 80 leerlingen, in de leeftijden van 15 tot 18 jaar, kregen meer informatie over de gemeenteraad en het werk van de gemeenteraadsleden. Natuurlijk was er ook aandacht voor de landelijke verkiezingen op 22 november, werd de studenten gevraagd welke eigenschappen zij als jeugd belangrijk vinden voor onze vaste burgemeester en lieten zij hun mening horen bij stellingen over betaalbare woningen voor de jeugd in Voorne aan Zee en wat zij nodig hebben om leuk en veilig uit te kunnen gaan in Voorne aan Zee. Als afsluiter werd hun kennis getest door middel van een aantal vragen, wat resulteerde in winnaars die een leuke Voorne aan Zee-prijs mee naar huis kregen. Het was een geslaagde dag waarbij de gemeenteraad te gast was in de les om de jeugd te informeren en te enthousiasmeren voor de politiek. De gemeenteraad kijkt er naar uit om in het voorjaar de studenten te ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis om met elkaar in debat te gaan over onderwerpen die spelen bij de jeugd én hoe gemeente Voorne aan Zee kan bereiken en betrekken. [...] Lees meer...
9 oktober 2023Op 3 oktober is de energietoeslag 2023 vastgesteld door de Eerste Kamer. Dat betekent dat gemeente Nissewaard aan de slag gaat met het uitkeren van de energietoeslag voor 2023.Vanaf 1 november kunnen de eerste inwoners van Nissewaard de energietoeslag op hun rekening verwachten. De energietoeslag is €1.300,- en is voor huishoudens met een inkomen tot en met 120 procent van het sociaal minimum. De energietoeslag is bedoeld voor de hoge kosten van de energie. Wie ontvangt de energietoeslag automatisch?Gemeente Nissewaard betaalt de energietoeslag automatisch uit aan de inwoners van wie het inkomen bekend is. Dit zijn onder andere inwoners die een bijstandsuitkering (Participatiewet-uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd, IOAW, IOAZ of Bbz 2004) ontvangen.De inwoners die vorig jaar de energietoeslag hebben gekregen en dit jaar ook voldoen aan alle voorwaarden, ontvangen de energietoeslag ook automatisch. Zelf de energietoeslag aanvragenGemeente Nissewaard keert niet aan alle inwoners de energietoeslag automatisch uit. Inwoners met een inkomen tot en met 120 procent van het sociaal minimum kunnen de energietoeslag zelf aanvragen. Dat kan vanaf 4 december 2023 via nissewaard.nl/energietoeslag met behulp van de DigiD. Op deze webpagina staat ook alle informatie over de energietoeslag 2023.Inwoners kunnen ook hulp krijgen bij het online aanvragen van de energietoeslag. Zij kunnen bellen met 14 0181 of hulp vragen bij Stichting Stimos. [...] Lees meer...
8 oktober 2023In 2024 viert Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Rockanje haar 120-jarig jubileum. Wat in 1904 begon als een klein groepje muzikanten is nu bijna 120 jaar later een bloeiende muziekvereniging voor jong en oud. Ondertussen zijn de voorbereidingen om het jubileum te vieren in volle gang! Een groep enthousiaste leden heeft een comité opgericht om het jaar verder feestelijk in te vullen. Ter voorbereiding op het jubileumjaar is er recent een nieuwe groepsfoto gemaakt bij de tennisbanen van T.C. West-Voorne in Rockanje. Zo’n 50 jaar geleden is hier ook een groepsfoto gemaakt, toen er op dezelfde plek het openluchttheater van Rockanje gevestigd was. Een gedeelte van deze bankjes zijn nog steeds te vinden bij de tennisvelden en worden gebruikt als tribune. Extra bijzonder maakt het dat bij de bouw van het theater in 1956, leden van Ons Genoegen hun steentje hebben bijgedragen bij het plaatsen van de eerste 50 banken. Op 20 januari 2024 wordt het jubileumjaar afgetrapt met een jeugdfestival in het culturele gedeelte van de Merel. Het jeugdfestival is bedoeld voor jeugdorkesten en jeugdslagwerkgroepen. Tijdens een optreden worden de groepen beoordeeld door een jury. U bent van harte welkom om te komen kijken. Jeugdorkesten en jeugdslagwerkgroepen die willen deelnemen kunnen zich nu inschrijven via onze website. Om de geschiedenis van Ons Genoegen en het dorp Rockanje levendig te houden gaat er volgend jaar iets bijzonders gelanceerd worden. Een heuse documentaire over de geschiedenis van Ons Genoegen, met verborgen verhalen, nieuwe beelden en oude beelden van de muziekvereniging. In samenwerking met Anne-Roos Radings van Capture-Life-Now uit Rockanje gaat deze documentaire ontwikkeld worden. Naast de bovengenoemde activiteiten gaat er nog veel meer plaatsvinden om er een feestelijk jaar van te maken, met onder andere een Reünie Play-Inn op 1 juni. De Play-Inn is voor leden, oud-leden, maar ook voor geïnteresseerde muzikanten die niet eerder lid zijn geweest van Ons Genoegen. Tot slot wordt er op 9 november 2024 een jubileumconcert gehouden in samenwerking met het kwintet van de Marinierskapel. Als klap op de vuurpijl wordt er binnenkort een Ons Genoegen jubileum verjaardagskalender uitgebracht. Zo’n 80% van de opbrengst gaat naar het jubileumjaar. Meer informatie over het jubileumjaar is te vinden op de website: www.onsgenoegenrockanje.nl. (Ingezonden bericht) [...] Lees meer...
6 oktober 2023Op 10 oktober verschijnt het Het meisje met de halve ster, het nieuwe boek van bestsellerauteur Judith Visser. In dit aangrijpende verhaal volgen we de belevenissen van een jonge vrouw en een ontsnapte dierentuinwolf tijdens en na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam en Rockanje. Visser werkte drie jaar aan dit boek en sprak voor haar onderzoek onder andere met mensen die de oorlog in Rockanje persoonlijk hebben meegemaakt. Hoewel het verhaal fictief is, zijn er tal van waargebeurde feiten in verweven. Het meisje met de halve ster is Vissers vijftiende boek. Van haar twee meest recente romans Zondagskind (2018) en Zondagsleven (2020) werden meer dan 85.000 exemplaren verkocht. De schrijfster komt oorspronkelijk uit Rotterdam maar woont sinds 2010 in Rockanje, samen met haar man en drie wolfhonden. Zij wilde al langere tijd een roman schrijven die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar vond dat het een unieke toevoeging moest zijn aan de vele werken die er al over die tijd bestaan. Het meisje met de halve ster is het resultaat van deze missie. Het boek is vanaf 10 oktober overal verkrijgbaar. [...] Lees meer...
6 oktober 2023De gemeente Voorne aan Zee gaat in oktober van start met de werkzaamheden om het dorpshart van Zwartewaal flink te verbeteren.  Foto: Wethouder Igor Bal en Gert van Uffelen van Zenzo Maatschappelijk Vastgoed.  Wethouder Igor Bal tekende woensdag 4 oktober samen met ontwikkelaar Zenzo Maatschappelijk Vastgoed de overeenkomst voor de bouw van het voorzieningencluster en de 85 koop- en huurwoningen. Reden om te tekenen is het besluitvan de gemeenteraad van dinsdag 3 oktober voor het beschikbaar stellen van het benodigde extra geld voor de ontwikkeling van het dorpshart. Voorzieningen en woningbouwDe ontwikkeling van het dorpshart in Zwartewaal bestaat uit een voorzieningencluster met een nieuw onderkomen voor basisschool ’t Want, dorpshuis de Gaffelaar en een sportzaal. Daarna worden er in meerdere fasen woningen gebouwd, waaronder op de plaats van het oude dorpshuis en school. Het gaat omsociale huurwoningen, beneden-bovenwoningen, bovenwoningen met daaronder commerciële ruimten. Daarnaast eengezinswoningen en 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen. Impuls voor het dorpWethouder Igor Bal is blij met het besluit van de raadom het geld beschikbaar te stellen. “Eindelijk kunnen we nu dan echt beginnen. Eerst met de bouw van de school, sporthal en het dorpshuis. Vooral voor de basisschool is dit van groot belang. En de ontwikkeling van het dorpshart is een mooie impuls voor het dorp als geheel.”  BewonersbijeenkomstDe inwoners, verenigingen en de school hebben al vanaf de start van het project in 2016/2017 meegedacht over hoe het dorpshart eruit zou komen te zien. Tijdens de goedbezochte bewonersbijeenkomst op 27 september konden inwoners het voorlopig ontwerp inrichtingsplan bekijken. Ook werd er tijdens deze avond meer verteld over de geplande route voor het bouwverkeer en de planning van de verschillende fasen van de ontwikkeling.  De bedoeling is dat ontwikkelaar Zenzo in oktober gaat starten met de bouwvoorbereidingen en rond de jaarwisseling start met het bouwen van het voorzieningencluster. “Zenzo is verheugd met de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe dorpshart een bijdrage te kunnen leveren aan nieuwe voorzieningen en woningen voor de inwoners van Zwartewaal, aldus Gert van Uffelen, partner bij Zenzo Maatschappelijk Vastgoed. Een artist impression van het voorzieningencluster gemaakt door architectenbureau NOAHH. [...] Lees meer...