Nieuws

7 mei 2023Wethouder Igor Bal(L) overhandigde de eerste sleutel symbolisch aan de nieuwe bewoners dhr.Smits en mw. Breur. Dhr. Ward Koppejan(r) is projectontwikkelaar bij van Wijnen Hellevoetsluis-Bij Nieuwe Vesting in Hellevoetsluis werd op woensdag 3 mei door wethouder Bal van de gemeente Voorne aan Zee de eerste sleutel symbolisch overhandigd aan de nieuwe bewoners dhr. Smits en mevr. Breur. Met de oplevering van 68 woningen komt de voltooiing van het project door ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen steeds dichterbij.  Igor Bal, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu: “Met de oplevering van deze prachtige woningen komt dit mooie bouwplan nu dan toch echt bijna tot een einde.  We zijn er trots op als gemeente dat we op deze unieke, centrale plek zo’n mooi plan hebben kunnen realiseren en gaan ervanuit dat de bewoners hier met veel plezier zullen wonen.” Oplevering 68 woningenDeze laatste fase van Nieuwe Vesting bestaat totaal uit 88 woningen, hiervan zijn nu 68 woningen gereed voor de bewoners om hun intrek in te nemen. Het gaat om 41 appartementen en 27 grondgebonden woningen. De voorbereidingen voor het laatste deel van het project, met 20 grondgebonden woningen, worden in het eerste kwartaal van 2024 opgestart. Ward Koppejan, projectontwikkelaar bij Van Wijnen: “Van industriegebied naar populaire woonwijk. Fantastisch om met zo’n transformatie waarde aan een toch al zo mooie stad toe te voegen.” Nieuwe VestingNieuwe Vesting is een nieuwe woonwijk op een voormalig bedrijventerrein aan de oever van het Kanaal door Voorne, waar deze 88 woningen onderdeel van zijn. De totale omvang van het project bestaat uit 220 woningen met een rijk aanbod van verschillende woningtypen, van bungalows, appartementen tot herenhuizen en eengezinswoningen. Bijzonder is dat Van Wijnen de woonwijk samen met bewoners heeft ontwikkeld. Voordat we de stap van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp maakten, hebben we belangstellenden gevraagd naar hun woonwensen. Die bleken uiteen te lopen. Ik ben blij dat we aan heel veel wensen in dit project invulling aan hebben kunnen geven, aldus Ward Koppejan. [...] Lees meer...
27 april 2023Koningsdag 2023 kon in Oostvoorne niet stralender beginnen. Op de Hofwei was alles in gereedheid gebracht om de kinderen een geweldige dag te bezorgen. Voordat de kinderspelen van start konden gaan, werd eerst de Nederlandse vlag gehesen door Scouting de Strandvogels. Muziekvereniging Volharding was ook aanwezig om het Wilhelmus te spelen. Voor het hijsen van de vlag gaf wethouder Janneke Postma een korte toespraak. Na ‘Oostvoorne aan Zee’ gespeeld en gezongen te hebben, werden de kinderspelen geopend. De opkomst was hoog. Vaders, moeders, opa’s en oma’s waren met hun (klein)kinderen gekomen. Tot einde middag konden de kinderen zich vermaken met diverse spelletjes en sporten. Ook waren er diverse springkussens. Op kleedjes konden de kinderen hun spulletjes verkopen en er kon gegeten, gedronken en gesnoept worden. Optreden dweilorkest Dauwtrappende Notenkrakers Naast de leuke activiteiten voor de bezoekers, bezorgde het dweilorkest ‘De Notenkrakers’ van Volharding, in samenwerking met leden van dweilorkest de Dauwtrappers van muziekvereniging Voorne en Putten uit Nieuwenhoorn, een spetterend optreden. Ze speelden vrolijke bekende nummers die iedereen gezellig mee kon zingen. Het enthousiasme spatte er muzikaal vanaf.Na het optreden gingen de activiteiten nog eventjes door. Leemgaarde Ook in Zorgcentrum De Leemgaarde werd onder het Wilhelmus de vlag gehesen. De meeste bewoners bleven kijken en luisteren vanachter het raam in de ontmoetingsruimte of vanaf hun balkon of in hun tuintje. Zoals dhr en mevrouw Woudenberg(86). Trots als een Pauw laat dhr. Woudenberg(88)zijn Koninklijke Onderscheiding zien die hij 25 jaar geleden ontving. En met trots hoopt hij het nog jaren te dragen. (Foto’s: Edpafoto) Ook in De Leemgaarde werd Koningsdag gevierd(Foto:Edpafoto en Eric Schipper, foto links) [...] Lees meer...
26 april 2023Woensdagochtend 26 april 2023 reikte burgemeester Peter Rehwinkel Koninklijke onderscheidingen uit aan 12 inwoners van Voorne aan Zee, vanwege hun vrijwilligerswerk en inzet voor de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd hen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens een plechtigheid in Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op 25 april werd prof. dr. Errol Prens al benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De volgende inwoners zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau:  Brielle – De heer C.L. (Kees) Beije Al meer dan 40 jaar is de heer Beije vrijwilliger voor verschillende organisaties en groepen in Brielle. De Protestantse Gemeente, basisschool ’t Geuzenschip en de 1 April Vereniging mogen en mochten op zijn inzet rekenen. Vanaf 2011 is de heer Beije zeer actief voor de Werkgroep Kanonnen en Affuiten, een voor Brielle belangrijke werkgroep die zorgt voor het onderhoud en restauratie van de monumentale wallen en bastions. Verder is er een grote betrokkenheid bij de Stedenband tussen Brielle en Havlíčkův Brod. ​ Brielle – Mevrouw C.S. (Corrie) Beije-Dekker Vanaf 1980 is mevrouw Beije in allerlei rollen actief als vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente. Naast tal van hand- en spandiensten zet zij zich in voor de ouderenmaaltijd en de jaarlijkse rommelmarkt. Daarnaast is zij gastvrouw voor o.a. toeristen die de kerk bezoeken. Basisschool ’t Geuzenschip mocht ook op haar inzet rekenen gedurende 34 jaar. Mevrouw Beije was bestuurslid en penningmeester van de BrielseRoeiclub. Binnen de 1 April vereniging helpt zij de 1 April viering te organiseren. Zij is al vele jaren lid van de Geuzennaald en bakt samen met haar man wafels, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kas van de Vereniging. Verder is mevrouw Beije actief voor de Stedenband Havlíčkův Brod.  Brielle – De heer C.J. de Bruin De heer De Bruin is een zeer belangrijke vrijwilliger in Brielle, met name als het gaat om gezond en voldoende eten. Hij heeft er in 2006 mede voor gezorgd dat het eerste voedselpakket werd uitgedeeld aan mensen die dat nodig hadden. In 2009 leidde dat tot de oprichting van de Stichting Voedselbank Brielle. Sindsdien is hij vrijwilliger en bestuurslid van deze stichting. Hij is vooral belast met de voedselveiligheid en hygiëne in het pand en zorgt dat de regels door vrijwilligers worden nageleefd. Ook coördineert hij de logistiek van de gedoneerde producten en de wekelijkse uitgifte van de voedselpakketten. Cliënten die niet zelf in staat zijn om het voedselpakket op te halen, worden door hem persoonlijk  bezocht. Ook is de heer De Bruin al vele jaren zeer actief bij de Protestantse Gemeente. Al bijna 20 jaar is hij lid van de Missionaire Werkgroep en coördineert hij van 2009 tot op heden de kerktelefoon en de kerkomroep. Daarnaast was hij een aantal jaar coördinator van de toeristencommissie.  Brielle – De heer A.J.G. (Albert) Sars Sinds 1994 is de heer Sars een zeer actieve en veelzijdige vrijwilliger in Brielle, met als rode draad zijn inspanningen voor het behoud van materieel erfgoed. Hij was één van de oprichters van Stichting Vrienden van het Brielsche Carillon met als doel het instandhouden van het carillon en o.a. het organiseren van concerten. Verder is de heer Sars een actief lid van de Vereniging van Maarlandbewoners met als bekendste initiatief het herstel van het Zakkendragershuisje. Momenteel besteedt de heer Sarszijn meeste vrijwilligerstijd aan de Werkgroep Kanonnen en Affuiten. Deze werkgroep houdt zich bezig met de restauratie en vervolmaking van de Brielsevestingwallen en daarmee het opnieuw bestemmen van de bastions. Brielle – De heer J. (Jannes) Schuurhuis Al 15 jaar lang zet de heer Schuurhuis zich wekelijks in als shiphost op het cultureel erfgoedschip SS Rotterdam. Hij geeft rondleidingen aan bezoekers en is vervangend coördinator en gids. Verder droeg hij bij aan de verbetering van de veiligheid van de bezoekers, enverzorgde hij trainingen voor andere shiphosts en lezingen in verschillende verzorgingscentra. Verder verrichtte de heer Schuurhuis vrijwilligerswerk bij het Catharina Gasthuis in Brielle en voor de Stichting Vrienden van het Catharina Gasthuis. In de hoedanigheid van secretaris heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de activiteiten die in de diverse verzorgingscentra georganiseerd werden.  Hellevoetsluis – Mevrouw U. (Ummuhan) Özogul-Basin Mevrouw Özogul wordt gezien als een verbinder en bruggenbouwer van de Turkse gemeenschap met de Hellevoetse samenleving. Ze voelt goed aan wat er leeft onder de Turkse gemeenschap, in bijzonder bij de Turkse vrouwen. Ze is een kei in het samenwerken met diverse culturele en maatschappelijke organisaties. Een keiharde werkster die altijd een luisterend oor heeft voorwat er leeft bij de verschillende generaties binnen de Turkse gemeenschap. Ze heeft de Turkse gemeenschap gemotiveerd om mee te doen met het organiseren van gezamenlijke activiteiten in de buurt. Zoals de deelname aan het cultureel festival, Burendag, Gemeentelijke Opschoondag, NL Doet, Turkse jongerendisco, het oprichten van een moskee, het organiseren van thee- en koffieochtenden en kooklessen voor en door verschillende culturen. Oostvoorne – P. (Paul) Crezee De heer Crezee ontvangt grote waardering voor zijn verdiensten op het gebied van goede doelen. Hij koopt of krijgt fietsen, die hij helemaal opknapt. Deze fietsen worden na het opknappen verkocht. De aanzienlijke opbrengst komt ten goede aan goede doelen. Er zijn meerdere organisaties die op zijn financiële steun mogen rekenen. Twee van die doelen zijn het RRDF, een stichting die onderwijs, medische zorg, kleding en voeding verzorgt voor kinderen uit arme gezinnen in de achterbuurten in Zuidoost India en Kinderboerderij Agathahoeve. Verder heeft de heer Crezee het afgelopen jaar ook fietsen opgeknapt voor de Oekraïense vluchtelingen, die in de omgeving gehuisvest zijn. Oostvoorne – De heer H. (Hugo) Lens Als zeer betrokken ondernemer in Oostvoorne is de heer Lens van grote betekenis voor de dorpsgemeenschap Oostvoorne. Zijn inzet voor de ontwikkeling van de middenstand en het leefklimaat wordt alom geprezen. Hij was o.a. betrokken bij de uitwerking en realisatie van een aantal projecten, zoals de herinrichting van de Stationsweg en het Dorpsplein in Oostvoorne. Hij is een belangrijke verbinder, initiatiefnemer en belangbehartiger voor de Oostvoornsegemeenschap, met name voor de ondernemers. Hij weet mensen te stimuleren en verbinding te leggen met verenigingen en gemeente. Verder heeft de heer Lens jarenlang de belangen behartigd van de lokale middenstand in de Raad van Toezicht van de Rabobank Oostvoorne en was betrokken bij de totstandkoming van het Ondernemers Platform Westvoorne. Ook ondersteunt hij diverse evenementen van Cultevo, heeft hij zich meerdere seizoenen ingezet als trainer en coach voor Hockeyvereniging Forcial en is hij sinds kort lid van de Handicap- en Regelcommissie van Golfclub Kleiburg, waar hij o.a. lessen geeft in de regels en etiquette van het golfspel. Rockanje – de heer I.A. (Sjaak) Langendoen Al 50 jaar lang zet de heer Langendoen zich in voor de Protestantse Gemeente. Hij staat bekend als een bruggenbouwer en verbinder en heeft diverse functies uitgevoerd, zoals jeugdouderling, lid jeugdraad enjeugdclubleider. Hij verrichtte vele hand- en spandiensten tijdens allerlei activiteiten en onderhoudsklussen. Voetbalvereniging Rockanje mag al meer dan 40 jaar op zijn inzet rekenen als jeugdtrainer, maar ook op het gebied van talentontwikkeling, onderhoud velden, terrein en de kantine. De laatste jaren helpt de heer Langendoen bij de Zorgcentrum Stuifakkers in het restaurant tijdens familiediners, maandelijkse muziekmiddagen etc. Rockanje – mevrouw S. (Sippie) Langendoen-Brouwer Mevrouw Langendoen zet zich al 50 jaar belangeloos in voor anderen. Bij de Welkomkerk is zij begonnen met de meisjesclub en heeft de kindernevendienst opgezet. Als lid van de kerkenraad en diaconie heeft zij vele neventaken uitgevoerd. Verder verleent zij hand- en spandiensten bij de diverse acties van de kerk. Bij Voetbalvereniging Rockanje was zij meer dan 30 jaar het vaste gezicht in de kantine en een belangrijke pion bij de activiteiten. De laatste jaren is mevrouw Langendoen vrijwilligster bij Catharina Thuis op Voorne. Hier helpt zij met de familiediners en andere feestelijkheden en activiteiten.  Rockanje – De heer H.M. (Harry) Luijendijk De heer Luijendijk zet zich al jaren in voor het verenigings- en kerkleven. Meer dan 35 jaar heeft hij officialtaken uitgeoefend voor de KNZB, regio West en voor Zwemvereniging De Duck. Hij was o.a. jurylid, starter en scheidsrechter en leidde ook nieuwe officials op. Momenteel is hij nog altijd betrokken als tijdwaarnemer. Hij is een stille kracht op de achtergrond. Verder is de heer Luijendijk een vaste kracht voor de Welkomkerk, waar hij diverse functies heeft vervuld. O.a. voorzitter van de evangelisatiecommissie, diaken en tegenwoordig scriba. Zwartewaal – Mevrouw N.S. (Heiltje) van der Woerdt-van der Meer Mevrouw Van der Woerdt zet zich op verschillende manieren in voor mensen en verenigingen in de eigen gemeenschap. Zij is betrokken bij de organisatie van vele kleinschalige activiteiten, maar van grote waarde voor degenen die het betreft. Al meer dan 20 jaar is zij actief bij ‘Helpt Elkander’ van ZV Zeehond 73 in Rozenburg, waar zij jonge kinderen met een beperking helpt bij de zwemlessen. In Dorpshuis de Gaffelaar werkt zij mee aan de organisatie van de Ouderen Sociëteit (Soos 55+). Zij vervult hierbij ook bestuurlijke taken. De Protestantse Gemeente Tweestromenland mag al meer dan 22 jaar rekenen op de inzet van mevrouw Van der Woerdt. Zo verzorgt zij het kerkblad: de totstandkoming, distributie en de financiën. [...] Lees meer...
17 april 2023Op 31 december redde Micheal Wegman uit Spijkenisse het leven van Mevrouw Mulder uit Rhoon. Zij reed die dag na een blackout rechtdoor op de kruising van de Groene Kruisweg en de Hartelweg en belandde met haar auto in de sloot nadat zij over de busbaan, het fietspad en de groenstrook was gereden. Micheal Wegman redde haar, net op tijd, uit haar auto die in het water lag en ontving daarom vandaag een bronzen medaille van de Koninklijke Maatschappij tot redding van drenkelingen voor zijn heldendaad. Op de foto van links naar rechts: Burgemeester Foort van Oosten,Jan de Bie Leuveling Tjeenk (bestuurslid van de maatschappij tot redding van drenkeling), mevrouw Mulder (drenkeling),De heer Wegman (redder),Partner van de heer Wegman,​Politie Nissewaard (Kenneth Roder, Boy Rijnders en Patrick Bastiaans) Micheal Wegman heeft het ongeluk zelf niet zien gebeuren, maar nadat hij zag dat er een auto te water was geraakt heeft hij direct actie ondernomen. Hij is het water ingegaan om het slachtoffer uit de auto te halen waarbij hij eerst gebruik moest maken van een ruitentikker om het raam te verbrijzelen. Samen met de ambulancemedewerkers die inmiddels ook ter plaatse waren heeft hij mevrouw Mulder uit haar voertuig gehaald. Het water stond inmiddels tot boven het portier. De hulpdiensten hebben het hierna overgenomen. Als blijk van waardering ontving de heer Wegman vandaag een getuigschrift en een bronzen penning uit handen van Jan de Bie Leuveling, bestuurslid van de Maatschappij tot redding van drenkelingen. De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (1767) bekroont mensen die iemand hebben gered van de verdrinkingsdood. Door de redders te eren en door voorlichting te geven over redden en reanimeren wil de Maatschappij zoveel mogelijk verdrinkingen in Nederland voorkomen. Veel slachtoffers zijn te water geraakt bij een ongeluk of komen bij het zwemmen in de problemen. [...] Lees meer...
6 april 2023Van der Ent Group uit Spijkenisse heeft op donderdag 6 april om 16.00 uur het predicaat Hofleverancier uit handen van de commissaris van de Koning, Jaap Smit ontvangen. Ook burgemeester Foort van Oosten was hierbij aanwezig. De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst bij het bedrijf aan de Lorentzweg 25 in Spijkenisse. Het bedrijf bestond in 2022 jaar 100 jaar. Vanaf donderdag 6 april mogen zij zich Hofleverancier noemen en treden zij toe tot een select gezelschap van bedrijven die zijn onderscheiden met het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier.’ Hofleveranciers zijn ondernemingen die, zoals dat officieel heet, te goeder naam en faam bekend staan en die dus van onbesproken gedrag zijn. Daarnaast moeten zij aantoonbaar de leeftijd van 100 jaar hebben gehaald. Het is niet zo dat een bedrijf aan het Hof moet leveren. Waar het bij de toekenning van een predicaat om gaat is de kwaliteit van de onderneming. Wat in 1922 begon als eenmanszaak en bodedienst tussen Rhoon en Rotterdam, is uitgegroeid tot een logistieke onderneming, gespecialiseerd in verhuizingen, opslag en alles wat daarbij komt kijken.Nationaal en internationaal. Van der Ent is een sterk zelfstandig bedrijf, zit in een samenwerkingsverband met collega’s onder de naam Top Movers, met vestigingen in Spijkenisse en Rijswijk en heeft ruim 110 medewerkers. De eenmanszaak werd eerst Van der Ent Transport & Verhuizingen en is daarna uitgegroeid tot een set verwante bedrijven: Van der Ent Removals, Van der Ent Logistics, Van der Ent Relocation en Van der Ent Storage, die allemaal vallen onder de Van der Ent Group. Sinds een aantal jaren is het de huidige directeur Christiaan van der Ent(foto)die de leiding heeft. Hij is de vierde generatie Van der Ent. Bij de aanvraag van een predicaat moet een bedrijf zelf het initiatief nemen en er helemaal achter staan. Zonder die keuze kan er sowieso geen sprake zijn van een toekenning. Vervolgens zijn vele partijen bij een aanvraag betrokken: de burgemeester en zijn mensen, verschillende ministeries en ook de commissaris en zijn medewerkers. Een bedrijf gaat onder de loep en wordt in ieder geval stevig doorgelicht. Dat levert een aantal adviezen op, die, eenmaal verzameld, in het provinciehuis terecht komen. Het is uiteindelijk de commissaris die, op basis van de eerdere adviezen, een oordeel geeft. De bevoegdheid om het predicaat daadwerkelijk toe te kennen ligt bij Zijne Majesteit. NB: Anderhalf jaar geleden hebben wij voor de rubriek: Het Gezicht Achter de Ondernemer een interview met Christiaan van der Ent gehouden. Lees meer:https://nieuwsuitderegiovoorneputten.nl/2021/11/19/het-gezicht-achter-van-der-ent-group/ [...] Lees meer...
3 april 2023Fietsers en wandelaars kunnen vanaf vandaag in het buitengebied van Voorne-Putten even een pitstop maken.Vandaag, maandag 3 april 2023 opende wethouder Martijn Hamerslag, gemeente Nissewaard, het eerste officiële Rustpunt op Voorne-Putten bij het Melkveehouderij Eikelenboom. Vanaf nu kun tijdens je fiets- of wandelroute bij vijf locaties even opladen en wat nuttigen. Stichting RustpuntenTijdens het fietsen of wandelen kom je ze nu tegen, rustpunten aan een fiets- of wandelroute, vaak op een particulier erf met of zonder agrarische bestemming. Je kunt nu tijdens een tocht door het buitengebied, even pauzeren op een vaak onverwachte, mooie plek waar in de buurt meestal geen horeca-voorziening is. Een plek waar je zelf koffie en/of thee kunt zetten, je bidon kunt vullen, gebruik kunt maken van het toilet en informatie kunt vinden over Voorne-Putten.De Rustpunten zijn onderdeel van het landelijke netwerk Stichting Rustpunten.nu waarbij inmiddels meer dan 680 Rustpunten in acht provincies zijn aangesloten.Voorne-Putten ambassadeurJosé Eikelenboom was één van de eersten die enthousiast was over stichting Rustpunten. In haar kaaslokaal in Abbenbroek ontvangt zij dagelijks fietsers die, tijdens hun fietstocht door het buitengebied van Nissewaard, even een pitstop willen maken. Naast het verkopen van een heerlijk stuk kaas vertelt zij graag aan haar bezoekers wat er allemaal te doen is op het eiland.De Rustpunten zullen dan ook, vanuit Marketing OP Voorne-Putten, worden voorzien van de benodigde toeristische informatie zoals magazines, routekaarten en andere relevante informatie. Zo worden de bezoekers geïnspireerd om een gezellig terras op te zoeken, af te stappen bij een museum of een evenement te bezoeken.Nieuwsgierig?Op de regionale website voor het eiland is een overzicht terug te vinden van de Rustpunten (www.opvoorneputten.nl/rustpunten) en tevens worden deze Rustpunten opgenomen op het landelijk platform www.rustpunten.nu. Je kunt verder terecht bij Vers van Voorne in Tinte, Wijndomein 4 ambachten in Simonshaven, de IJsboerin in Rockanje en de Groene Waal in Zwartewaal. In de loop van het jaar zullen hier nog een aantal rustpunten bijkomen om de fietsers en wandelaars op Voorne-Putten gastvrij te ontvangen. [...] Lees meer...