Nieuws

5 maart 2023Gemeente Nissewaard heeft vanwege de hoge inflatiecijfers allerlei (extra) regelingen in het leven geroepen, om de financiële gevolgen voor inwoners te verzachten. Ook aan de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) is gedacht. Voor hen is de Subsidieregeling Energiekosten MKB Nissewaard van kracht. Advies en besparingOndernemers met minimaal 2 en maximaal 49 medewerkers, inclusief de eigenaar, kunnen via deze regeling een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor energieadvies en energiebesparing. Voor eenmalige advieskosten kunnen zij maximaal € 700 aan te vragen en voor eenmalige investeringskosten minimaal € 250 en maximaal € 1.500. WebsiteOp de website energieloketnissewaard.nl krijgen ondernemers een overzicht van bestaande regelingen, waaronder de nieuwe subsidieregeling voor het MKB van Nissewaard. Via deze website kunnen ondernemers met een hoofdvestiging in Nissewaard een aanvraag indienen voor een zogenoemde energievoucher. Op grond van deze regeling komen onder meer de advieskosten voor energiebesparende maatregelen om de onderneming te ondersteunen in aanmerking. Dat geldt ook voor investeringskosten om energiebesparende maatregelen in de bedrijfsvoering te treffen. Terugwerkende krachtDe subsidieregeling is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2023 en is geldig tot en met 31 december 2023. De onderneming moet dan wel op 10 november 2022 in de gemeente Nissewaard een hoofdvestiging hebben. De subsidie wordt eenmalig verstrekt aan een onderneming die voldoet aan de gestelde voorwaarden (lokaleregelgeving.overheid.nl). Bedrijf voortzettenDe gemeente Nissewaard heeft diverse regelingen die inwoners in deze lastige tijd helpen bij eventuele problemen met hun financiële situatie. Ook ondernemers hebben het soms moeilijk om met deze hoge kostenstijgingen hun bedrijf voort te zetten. Daarom is wethouder Hamerslag blij dat de gemeente met deze regeling de ondernemers in het MKB kan helpen: “Met de maatregelen kunnen we ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ondersteunen om hun bedrijf ook in deze moeilijke omstandigheden voort te zetten.” VragenVoor vragen over de regeling kan men terecht op de website energieloketnissewaard.nl. Als men zich daar meldt, wordt er contact met de melder opgenomen. [...] Lees meer...
31 januari 2023Careyn start in drie gemeenten met het ‘volledig pakket thuis’De gezondheidszorg in Nederland staat onder druk. Het besef dat het zo niet langer houdbaar is dringt steeds meer door. Ook bij zorgorganisatie Careyn werken ze aan oplossingen. Die liggen vooral in het verleggen van de focus naar “zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan”. Daarom start Careyn in Maassluis, Rozenburg en Brielle vanaf 1 februari met een nieuwe dienst: het volledig pakket thuis. THUIS ONDERSTEUNINGMet het Volledig Pakket Thuis gaat Careyn bij de cliënten thuis langdurige ondersteuning leveren. De indicatie is dezelfde als bij een opname in een verpleeghuis. Toch wordt er bewust niet over ‘verpleeghuiszorg’ gesproken. Het is andere zorg, anders georganiseerd en met minder regeldruk. MEER TIJD EN AANDACHTZorgmanager Nicole Vooijs zegt daarover: “Er is veel meer tijd en aandacht voor de cliënt. We kijken ook veel minder met een zorgbril. Een groot deel van het team bestaat dan ook uit ‘leefondersteuners’. Die naam is niet voor niets gekozen. Daarbij kijken we ook heel goed wat iemand nog zelf kan. Zelf of met ondersteuning van de partner, familie, buren of vrijwilligers.” Maar die ondersteuning kan ook door de inzet van technologische snufjes. Alarmering, een digitale sleutelkluis, een medicijndispencer of geavanceerde leefstijlmonitoring behoren tot de mogelijkheden.Vooijs: “Maar het blijft allemaal ‘menselijk’. Gezellig een kopje koffie drinken, samen de dag doornemen, even een korte wandeling. Het hoort er allemaal bij.” En dat niet alleen. Wie kijkt naar wat Careyn levert bij een volledig pakket thuis ziet dat daar ook bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning en een maaltijdvergoeding toe behoort. Het is een compleet pakket van welzijn, zorg en servicediensten, volledig afgestemd op de situatie van de cliënt en daar geleverd waar het kan. Bij Careyn noemen ze dat ook wel ‘passende zorg’. STARTCareyn start in Zuid-Holland met teams in Maassluis, Brielle en Rozenburg. Voor Careyn is het leveren van deze dienst in deze vorm bij de mensen thuis nieuw. In februari wordt dan ook gestart met kleine teams en een beperkt aantal cliënten. De verwachting is echter dat snel meer cliënten geholpen kunnen worden. Dat is ook nodig, want veel mensen staan op de wachtlijst voor een verpleeghuis. Voor die groep zou een volledig pakket thuis een zeer aantrekkelijk alternatief kunnen zijn. Zij kunnen daarmee thuis blijven wonen, met de vertrouwde mensen om hun heen. [...] Lees meer...
30 januari 2023Spijkenisse-In december 2022 is in Spijkenisse een pilot gestart voor jonge moeders tussen de 18 en 27 jaar die dak- en thuisloos zijn geraakt of bij wie sprake is van een instabiele woonsituatie. Om te voorkomen dat zij met hun kinderen in de opvang terechtkomen, krijgen deze moeders een tijdelijke woonplek met passende begeleiding. De pilot past in het beleid om het gebruik van de maatschappelijke opvang te verminderen.   Samenwerking De pilot is een samenwerking tussen de gemeente Nissewaard, woningcorporatie Maasdelta en CVD. Maasdelta stelt gedurende de pilot vijf gemeubileerde en gestoffeerde woningen beschikbaar. Deze woningen liggen dicht bij elkaar, zodat onderlinge uitwisseling tussen de moeders mogelijk is.  CVD is een maatschappelijke organisatie in de regio Rijnmond voor mensen bij wie een stabiele en veilige thuisbasis ontbreekt. De medewerkers van CVD zullen de moeders, die vaak complexe problemen op meerdere leefgebieden hebben, intensief begeleiden, zodat zij hun bestaan weer op kunnen bouwen en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.  Beschermd thuis In de regio Zuid-Hollandse Eilanden zetten de gemeenten stevig in op preventie van dak- en thuisloosheid door het realiseren van een sluitende aanpak, variatie in woonvormen en passende begeleiding. De ambitie is om iedereen die dat nodig heeft, een beschermd thuis te bieden. Voor de mensen die toch een beroep moeten doen op de maatschappelijke opvang is het van belang dat ze zo snel mogelijk kunnen uitstromen naar een passende woonplek. Maatschappelijke opvang wordt bij voorkeur bij uitzondering geboden en liefst zo kort mogelijk.  Financiering De pilot is een voorbeeld van een andere woonvorm met passende begeleiding. De pilot is gefinancierd met middelen van het Rijk in het kader van de Brede Aanpak voorkomen dak- en thuisloosheid. [...] Lees meer...
25 januari 2023Archieffoto Op zaterdag 4 februari gaat Stichting De Nieuwe Brug haar 45 jarig bestaan groots vieren.  Hoewel de eigenlijke jubileumdatum al in november was, heeft het bestuur besloten om de viering uit te stellen tot zaterdag 4 februari. De maanden november en december zijn nl altijd al drukke maanden voor onze deelnemers. Met zeker 200 gasten gaat de Stichting varen. Dit omdat iedereen meekan, ook als men in een rolstoel zit, of slecht ter been is. De MS Marlina is nl zeer toegankelijk. Het voordeel is dat deze ook vanuit Spijkenisse vertrekt.  Het belooft deze zaterdag een feestje te worden! Dankzij een bijdrage van het Donatiefonds Deltaport, kan de eigen bijdrage voor haar deelnemers laag gehouden worden. We willen nl dat iedereen in de gelegenheid is om aan te sluiten. Verder hebben de vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug, door het organiseren van extra acties, dit mede mogelijk gemaakt. Stichting De Nieuwe Brug heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een unieke organisatie, waarvan er in Nederland geen andere te vinden is. Het doel van de Stichting is om iedereen met een beperking kans te geven om zich aan te sluiten bij onze  activiteiten. Er zijn activiteiten voor iedereen vanaf 5 jaar tot …… (onze oudste deelnemer is 93 jaar).  Deze vrijwilligersorganisatie verzorgt heel veel mooie activiteiten door de week zoals zwemmen in het Rivierabad, (wedstrijdzwemmen, zwemles, of recreatief) (stijl)dansen, creativiteit, houtbewerking, darten, bowlen, sporten in de Anna Frankzaal, muziek, bloemschikken en koken. Maar…. ook elk weekend kent deze organisatie een activiteit. Afwisselend wordt aangeboden, wandelen, workshop, sociëteit, eetcafe, disco, bingo en wat nog meer.   Als nieuwste loot aan haar stam heeft zij elke dinsdagmorgen de POP-UP breiwinkel geopend van 10. – 12.00 uur. Hier kunt u deelnemen aan de brei- haak en crea groep of gewoon binnenlopen om wol te komen kopen voor een klein prijsje. Heeft u nog mooie wol liggen? Wij hopen dat u deze aan ons wilt schenken.  Met alle extra opbrengsten welke de vrijwilligers genereren worden er extra activiteiten georganiseerd.  Zo wordt er op vrijdag 17 maart, zaterdag 18 maart en zondag 19 maart weer een  GROTE OVERDEKTE ROMMELMARKT georganiseerd. Hier zijn te vinden de BOEKENBEURS incl LP en CD’s, de ELECTRO MARKT, de SPEELGOED BEURS, de KLEDINGBEURS,  veel TASSEN- EN SCHOENEN, HUISHOUDELIJKE SPULLETJES en de BLOEMKRAAM alsmede Wol en toebehoren.  Zet deze data alvast in de agenda! Wilt u ons steunen met mooie spulletjes voor onze markt? Ook nieuwe cadeautjes zijn van harte welkom!  Met uw bijdrage zorgt u mede dat onze activiteiten voortgezet kunnen blijven worden. U kunt uw bijdrage altijd komen langsbrengen aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse op dinsdag van 10.00 – 12.00 uur en van 18.00 – 22.00 uur, woensdag van 18.00 – 21.00uur, donderdag van 18.00 – 21.00 uur en in het weekend tijdens onze activiteiten. U kunt dan gelijk zien wat wij zoal allemaal organiseren.  We nemen alleen geen meubelen, kasten bedden, tafels, stoelen etc. in. We hebben hier nl geen opslagruimte voor.  Weet u iemand die op zoek is naar een gezellige activiteit? Meer info is te verkrijgen bij gre.wiechmann@gmail. Com (06-48012641).  Stichting De Nieuwe Brug streeft er naar om iedereen mee te laten doen. [...] Lees meer...