Wethouder Van der Kooi plant bomen aan de Hoogvlietlaan

Samen met een aantal kinderen heeft wethouder van der Kooi geholpen om een bomen te planten aan de Hoogvlietlaan in Rockanje.

Rockanje – Donderdag 23 maart hielp wethouder Robert van Kooi samen met de kleuters van groep 1 / 2 D van basisschool de Zeewinde bij het planten van nieuwe bomen aan de Hoogvlietlaan. Hiermee is de renovatie van de Hoogvlietlaan bijna afgerond.

De renovatie was noodzakelijk om in te kunnen spelen op extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Een onderdeel van de renovatie was het kappen van een groot aantal van de bestaande bomen in de Hoogvlietlaan vanwege ouderdom. Dit waren vooral esdoorns. Hier zijn 54 jonge, gezonde bomen voor teruggeplaatst. Gekozen is voor verschillende soorten bomen zoals de linde, iep,sierkers en moerascipres, die ook weer verschillende diersoorten aantrekken. Op deze manier dragen ze bij aan een schone lucht, goede kwaliteit van de bodem en bestuiving van gewassen. 

Afkoppelen hemelwaterafvoer van het vuilwaterriool

Een andere maatregel die is genomen, is het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het vuilwaterriool. Hiervoor is een extra hemelwaterriool aangelegd naast de bestaande riolering. Wethouder Robert van der Kooi: “Het regenwater wordt nu tijdens hevige regenbuien niet naar de afvalwaterzuivering getransporteerd maar het overtollige water wordt direct afgevoerd naar de singel. Bewoners van de Hoogvlietlaan kunnen ook gebruik maken van de nieuwe hemelwaterafvoer.”

Ter hoogte van het Kolpapad is een Wadi (groene greppel) aangelegd om het regenwater rechtstreeks afte voeren naar een singel of overstortput.

Nutsbedrijven toekomstbestendig

De overgang naar duurzame energie is in volle gang. Iedere dag komen er elektrische auto’s bij, worden zonnepanelen geplaatst en worden er plannen gemaakt om over te stappen naar duurzame alternatieven van aardgas. Netbeheerder, Stedin, zorgt ervoor dat de elektriciteitsnetwerken geschikt zijn voor deze nieuwe energie. 

De nutsbedrijven, zoals Stedin en Evides, hebben tegelijk met de werkzaamheden aan de Hoogvlietlaan al hun kabels en leidingen vernieuwd en opgewaardeerd. Hierdoor is de Hoogvlietlaan toekomstbestendig! 

Asfalteren Hoogvlietlaan

De laatste werkzaamheden bestaan uit het asfalteren van een deel van de Hoogvlietlaan. Dat wordt gedaan in de week van 27 tot en met 31 maart. Na het asfalteren is de renovatie helemaal voltooid.