Subsidie of lening van Gemeente Nissewaard helpt bedrijven en maatschappelijke organisaties met verduurzamen

De Gemeente Nissewaard stelt een subsidie en een lening beschikbaar voor maatschappelijke organisaties en bedrijven die hun vastgoed willen verduurzamen. Bedrijven tot en met 49 werknemers en maatschappelijke organisaties kunnen gebruikmaken van de lening en worden op die manier geholpen bij de investering in energiebesparende maatregelen. Maatschappelijke organisaties kunnen ook gebruik maken van een subsidie. Zowel de subsidie als de lening is te gebruiken voor isoleren, verwarmen en koelen, ventileren, verlichten, opwekken van duurzame energie of een laadpaal op eigen terrein. Ook advies- en begeleidingskosten kunnen ermee gefinancierd worden.

De lening
Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals verenigingen en kerken is er soms weinig geld beschikbaar om energiebesparende maatregelen door te voeren in het eigen gebouw. Want ook al levert energie besparen flink geld op, het geld dat nodig is om erin te investeren heeft niet elk bedrijf of elke maatschappelijke organisatie liggen. Daarom heeft de gemeente nu een lening beschikbaar gesteld, waarmee deze partijen maximaal €100.000 kunnen lenen voor energiebesparende ingrepen.

De subsidie
Er zijn ook maatschappelijke organisaties die graag verduurzamen, maar die een dergelijke lening niet kunnen dragen. Om hen ook te ondersteunen kunnen deze organisaties bij de gemeente nu een subsidie aanvragen van maximaal €2.500. Dit geld kan gebruikt worden voor verschillende energiebesparende ingrepen. Er is budget om 20 organisaties te ondersteunen, waarbij de aanvragen worden behandeld op volgorde van inschrijving. Volgend jaar is er ruimte voor 20 nieuwe organisaties.

Aanvragen
Werkt u voor een maatschappelijke organisatie of een bedrijf tot en met 49 werknemers en bent u geïnteresseerd in een van deze ondersteuningsregelingen? Kijk dan eerst op www.nissewaard.nl/duurzaamheid onder het kopje ‘Duurzaamheidslening voor maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf’ en/of het kopje ‘Subsidie voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed’ of u in aanmerking komt voor de regelingen. Hier staat ook uitgelegd voor welke energiebesparende maatregelen u de subsidie en de lening kunt gebruiken en welke voorwaarden er zijn. Ook kunt u hier de regeling aanvragen.