Erepenning voor initiatiefneemsters Sinterklaashuis 

Het gemeentebestuur van Brielle kent volgens traditie de mogelijkheid om tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst als blijk van waardering en erkentelijkheid een Erepenning toe te kennen. Dit jaar is het laatste jaar van de gemeente Brielle. Om die reden is het ook de laatste kans om nog een aantal personen en organisaties die zich de afgelopen decennia als vrijwilligers zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente te onderscheiden.

Manuela Frerichs en Annemiek Balm hebben vrijdag 2 december 2022 in het Sinterklaashuis in de Infirmerie aan de Rozemarijnstraat 46 te Brielle een erepenning ontvangen uit handen van burgemeester Gregor Rensen. Zij hebben de afgelopen tien jaar het initiatief genomen tot het zeer succesvolle Sinterklaashuis. Op 14 november werd het Sinterklaashuis voor de 10e keer geopend en voor het eerst sinds de Coronapandemie kan het weer volledig tot uiting komen. 

Manuela Frerichs en Annemiek Balm zijn de oprichters van het Sinterklaashuis in Brielle. Met veel enthousiasme hebben Annemiek en Manuela sinds 2013 jaarlijks, met uitzondering van 2020, duizenden kinderen en volwassenen in het Brielse Sinterklaashuis ontvangen. Daar heeft ook de plaatselijke middenstand van mee geprofiteerd. Om dit succes te bereiken hebben Manuela en Annemieke niet alleen zelf heel veel vrije tijd en creativiteit in het bedenken en uitvoeren van het Sinterklaashuis gestopt, maar zijn ze ook in staat geweest om een hele grote groep van vele tientallen vrijwilligers om zich heen te verzamelen om die onvergetelijke momenten voor kinderen te kunnen organiseren. Zeer betrokken vrijwilligers die in een aantal gevallen bereid waren er vrije dagen voor op te nemen. Een enorme prestatie, dat ook iets zegt over het organisatie- en managementtalent van de beide initiatiefneemsters.

Met het Sinterklaashuis werd Brielle diverse keren zeer positief in de publiciteit gebracht en werden ook vele bezoekers van buiten naar de vesting getrokken. Door zich belangeloos in te zetten voor dit mooie initiatief, hebben de beide dames vele kinderen en volwassenen onvergetelijke herinneringen geschonken en de gemeente Brielle positief op de kaart gezet. Hierbij hebben zij steeds oog gehad voor de veranderingen in de maatschappij en hebben zij de organisatie en inrichting van het Sinterklaashuis hierop aangepast. Dit heeft veel energie en flexibiliteit van hen gevraagd, maar heeft hen nooit tegengehouden om elk jaar weer opnieuw te starten met de organisatie.

Manuela en Annemiek hebben aangegeven dat de editie 2022 de laatste keer is dat zij het Sinterklaashuis willen organiseren, gelet ook op die enorme inspanning die het ieder jaar kost om vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen te mobiliseren. Ook uit de aanbevelingsbrieven blijkt hoezeer het Sinterklaashuis een bijzondere prestatie is, die grote vormen heeft aangenomen en een enorme organisatie vergt. 

De versie 2022 is weer een groot succes geworden. De gemeente mag zich in de handen knijpen dat dit initiatief de afgelopen 10 jaar zo’n grote betekenis kreeg. Vanwege hun bijzondere verdiensten voor Brielle en de Brielse samenlevingen op voordrachten van derden, heeft het College van B&W besloten de erepenning toe te kennen aan Manuela Frerichs en Annemiek Balm.