New Towns bekrachtigen samenwerking

Deelnemers aan de New Town Alliantie hebben een intentieverklaring ondertekend voor de start van het Leernetwerk ‘Toekomstbestendige New Towns’. Dit gebeurde tijdens het eerste New Town Congres, dat op 28 november plaatsvond in Zoetermeer

Leren van de New Towns

In het leernetwerk brengen de New Towns (Almere, Capelle aan den IJssel, Nieuwegein, Nissewaard en Zoetermeer), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en kennispartijen in kaart hoe zij een fundamentele bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals de woningnood, de energietransitie en de leefbaarheid in wijken. 

BZK erkent dat de New Towns een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van deze nationale maatschappelijke uitdagingen en dat ze daarom nationale aandacht verdienen. In de New Towns is vergeleken met omliggende steden nog ruimte voor verdichting, doorstroming, nieuwbouw en renovatie. Ook hebben de New Towns veel woningen en wijken uit de jaren ’70 en ’80 die zich goed lenen voor verduurzaming. Hoewel de leefbaarheid in de oudere wijken van New Towns achteruit loopt, voorkomt nu aanpakken dure ingrepen in de toekomst.

Ondertekening

Voor de start van het Leernetwerk ‘Toekomstbestendige New Towns’ in het eerste kwartaal van 2023 hebben bestuurders een intentieverklaring ondertekend. De ondertekenaars zijn: 

-​Chris Kuijpers, Directeur-Generaal Volkshuisvesting en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

-​Ank Bijleveld, burgemeester van de gemeente Almere;

-​Peter Oskam, burgemeester van de gemeente Capelle aan den IJssel;

-​Marieke Schouten, locoburgemeester van de gemeente Nieuwegein;

-​Foort van Oosten, burgemeester van de gemeente Nissewaard;

-​Michel Bezuijen, burgemeester van de gemeente Zoetermeer.

Aandacht voor New Towns

Het is 60 jaar geleden dat Nederland aan de vooravond stond van een ongekende bouwopgave. Aan de randen van de grote steden groeikernen werden aangewezen, waar inmiddels ruim 1,3 miljoen mensen wonen. De geschiedenis herhaalt zich nu, met de grote woningnood. Welke lessen trekken we uit de afgelopen 60 jaar van woning-, steden- en maatschappijbouw? Wat ging er goed en wat moeten we deze woningbouwronde juist beter doen? Hoe hou je grootschalig verouderende wijken veilig, leefbaar, sociaal en aantrekkelijk? En bovenal: hoe zorgen we dat de Nederlandse New Towns een fijne plek blijven om te wonen, werken en recreëren voor de 1,3 miljoen mensen die er hun thuis vinden? Deelnemers spraken erover op het congres en in het Leernetwerk zal dit verder worden uitgewerkt.

Van links naar rechts: Foort van Oosten – burgemeester van de gemeente Nissewaard, Peter Oskam – burgemeester van de gemeente Capelle aan den IJssel, Ank Bijleveld – burgemeester van de gemeente Almere, Marieke Schouten – locoburgemeester van de gemeente Nieuwegein, Michel Bezuijen – burgemeester van de gemeente Zoetermeer en 
Chris Kuijpers – Directeur-Generaal Volkshuisvesting en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (Foto:Patricia Munster)