Succesvol Social Return in de gemeente Hellevoetsluis

Begin 2020 is met schoonmaakbedrijf Asito een nieuw contract aangegaan voor de schoonmaak van het gemeentehuis. Een belangrijk onderdeel van dit contract is SocialReturn. Dit betekent dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring en werkritme kunnen opdoen in de praktijk. Ook krijgen zij van Asito de kans een schoonmaakopleiding te volgen. 

Deze methode blijkt succesvol. Er zijn 20 kandidaten die deze kans hebben gegrepen. Van de 20 kandidaten hebben er 7 een contract gekregen; zij zijn nog steeds werkzaam bij Asito. Door de coronamaatregelen is de opleiding helaas meerdere malen onderbroken. In de afgelopen periode hebben de eerste kandidaten een diploma behaald. Verwacht wordt dat er binnenkort meer kandidaten zullen volgen.

Wethouder Van der Velde: ’Social Return is belangrijk omdat dit mensen daadwerkelijk aan een baan helpt. Social Return is ook een eis binnen onze aanbestedingen. Met Social Return willen wij ervoor zorgen dat iedereen een kans krijgt om aan een baan te komen. Door afspraken te maken met onze leveranciers zorgen we ervoor dat de drempel naar werk zo laag mogelijk is. Hiermee zetten we in op de ontwikkeling van het individu. Ik ben dan ook trots de eerste kandidaten te mogen feliciteren met hun vaste baan’

De doelgroep voor wie Social Return belangrijk is, is divers. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn personen die langer dan drie maanden buiten het reguliere arbeidsproces vallen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, zoals werkloos na faillissement van de werkgever, of vanwege privéomstandigheden. In Nederland vallen maar liefst 1.3 miljoen mensen onder deze doelgroep.