Plaatsing van 25 flexwoningen in Brielle voor Oekraïense

De gemeente Brielle heeft besloten om nog dit jaar 25 flexwoningen te plaatsen voor de tijdelijke opvang van ontheemde Oekraíners. Ongeveer 100 vluchtelingen kunnen hierin worden gehuisvest. Deze woningen kunnen in een later stadium ook worden gebruikt voor urgente woningzoekenden uit de eigen gemeente en voor opvang van statushouders voor wie nog geen woning beschikbaar is. De flexwoningen worden in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal geplaatst. Met deze aankoop denkt de gemeente de bestaande woningvoorraad te kunnen ontzien. Al langere tijd is er behoefte aan een flexibele schil van woningen naast de bestaande sociale woningvoorraad. 

Foto: Pixabay

Met de voortdurende oorlog in Oekraïne blijft de vluchtelingenstroom in Nederland en daarmee ook de regio Rotterdam-Rijnmond onverminderd doorgaan. Daarnaast is de druk op gemeenten om statushouders te plaatsen voortdurend groot.   

Wat zijn flexwoningen en voor wie bedoeld?

Flexwoningen zijn kleine verplaatsbare woningen (40-48 m2), die geschikt zijn voor tijdelijke bewoning door gemiddeld 4 personen. Dat betekent dat bewoners na maximaal 6-12 maanden doorstromen naar andere, meer permanente huisvesting. Voor de Oekraïners is de hoop uiteraard dat zij weer terug kunnen naar Oekraïne, als de oorlog voorbij is. Voor andere spoedzoekers kunnen deze woningen dienen als overloopwoning in de zoektocht naar een beter geschikte woning. 

“De plaatsing van de flexwoningen is daarom een enorme aanwinst op de woningvoorraad, er is immers nog steeds een groot tekort aan woningen” aldus burgemeester Gregor Rensen. ‘We kunnen nu niet alleen onderdak bieden aan ontheemden uit Oekraïne, waarvoor opvang helaas nog steeds heel hard nodig is, maar daarmee bieden we op langere termijn ook woonruimte voor acuut woningzoekenden uit eigen land en kunnen we ook voldoen aan de taakstelling voor statushouders.” 

Waar komen de flexwoningen te staan?

Het voornemen is om in totaal 25 flexwoningen in de gemeente te plaatsen verdeeld over Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Als eerste worden flexwoningen in de wijk Meeuwenoord in Brielle (15 woningen) geplaatst. De locaties in Vierpolders (5 woningen) en Zwartewaal (5 woningen) worden nog onderzocht. 

Wanneer worden de flexwoningen geplaatst?

De flexwoningen moeten nu nog worden gereed gemaakt. Het streven is om de eerste 15 flexwoningen eind december op te leveren en te plaatsen. De eerste oplevering zal voor de locatie in de wijk Meeuwenoord zijn. De bewonersvereniging Meeuwenoord en omwonenden worden met een bewonersbrief geïnformeerd. Gedurende dit traject, betrekken en informeren wij de omwonenden over de start van de werkzaamheden en over de voortgang en de bewoning. 

Wie plaatst de flexwoningen?

Het woonbedrijf Westvoorne, na 1 januari het woonbedrijf Voorne aan Zee, neemt de verhuur en het beheer van de huisjes op zich. Het streven is om de huisjes zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. De flexwoningen worden voor 10 jaar geplaatst, maar kunnen eerder worden verplaatst als er concrete woningbouwplannen zijn. 

Informatieavond

De plaatsing van de flexwoningen kan leiden tot vragen en daarom organiseren we informatieavonden. Op maandagavond 31 oktober van 18.30 tot 20.00 uur is er een informatieavond in de hal van het Stadskantoor, Slagveld 36 in Brielle. De eerste informatieavond is bedoeld voor de wijkbewoners van Meeuwenoord, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Bezoekers hoeven zich voor deze avond niet van tevoren aan te melden. Als de data en locaties van de informatieavonden voor Vierpolders en Zwartewaal bekend zijn, communiceren wij dit tijdig.