Raad Westvoorne wijst twee voorkeurslocaties voor Integraal Kindcentrum Oostvoorne aan

De gemeenteraad van Westvoorne heeft woensdagavond 19 oktober twee voorkeurslocaties aangewezen voor een Integraal Kindcentrum (IKC) in Oostvoorne. Het gaat om de locatie VrouweMachteldweg en de locatie Valweg. Hiermee is de derde mogelijke optie voor een IKC, namelijk uitbreiding van de bestaande schoollocaties aan de Polderslaan en de Mildenburglaan definitief afgevallen. Het advies voor de twee voorkeurslocaties zal worden meegegeven aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

Onderzoek en participatie

Ontwerp- en adviesbureau Kuiper Compagnons heeft de drie mogelijke locaties ruimtelijk onderzocht. De conclusie van dit onderzoek luidt dat een IKC op alle drie de locaties kan worden gerealiseerd. Maar op de locaties VrouweMachteldweg-F. van Borselenweg en de Valweg is de meeste ruimte om het gebied naar wens in te richten met de benodigde parkeergelegenheid. Op de inloopavond voor ouders, omwonenden en andere belanghebbenden, die op 29 juni 2022 plaatsvond, zijn de drie varianten gepresenteerd. De aanwezigen konden hun mening en voorkeur aangeven. Hieruit is gebleken dat de uitbreiding van de bestaande schoollocaties aan de Polderslaan en de Mildenburglaan de minste steun kreeg.

Bestemmingsplan MolenwegValweg

De locatie Molenweg-Valweg is aangemerkt als ontwikkellocatie voor woningbouw. De gemeente heeft daarom in 2005 een deel van de grond, het perceel aan de Valweg, aangekocht. Het perceel aan de Molenweg is eigendom van een projectontwikkelaar. Op dit moment wordt een gezamenlijk woningbouwplan op deze percelen onderzocht. De locatie Molenweg-Valweg valt buiten het bestaande stads- en dorpsgebied. Dit betekent dat toestemming van de provincie nodig is om op deze locatie woningen te kunnen bouwen. Ook voor het bouwen van eenIKC op deze locatie is toestemming van de provincie nodig. De raad benadrukte veel belang te hechten aan het betrekken van omwonenden bij de ontwikkeling van de locatie.

In gesprek met omwonenden Vrouwe Machteldweg-F. van Borselenweg

Wethouder Borgonjen deed tijdens de raadsvergadering een toezegging aan de bewoners in de wijk rondom de(voormalige) Driehoek. Hij gaat met hen in gesprek over de mogelijke ontwikkeling van een IKC op die locatie.