Opvang Afghaanse statushouders tijdelijk in Carlton Oasis Hotel

Het COA plaatst met ingang van zondag 28 augustus een groep van zestig Afghaanse statushouders tijdelijk in het Carlton Oasis Hotel in Spijkenisse.

De opvang is voor maximaal zes maanden. Het gaat om gezinnen met kinderen die reeds in Nederland zijn. Het Carlton Oasis Hotel heeft een hotelregeling met het COA voor het plaatsen van vluchtelingen. De statushouders, die op uitnodiging van de Nederlandse overheid zijn geëvacueerd vanwege de situatie in Afghanistan, zullen elders in Nederland gehuisvest worden.

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard vindt het belangrijk om de directe omgeving goed te informeren en maakt daarbij gebruik van zijn contacten bij het COA voor de juiste informatieverstrekking. De direct omliggende bedrijven en instellingen zijn zaterdag, na contact met de vertegenwoordigende bestuurders, via de eigen kanalen op de hoogte gebracht.

BURGEMEESTER NISSEWAARD TELEURGESTELD OVER ROL COA

Burgemeester Foort van Oosten heeft het COA laten weten te betreuren dat het proces en de coördinatie op deze manier verloopt, zeker gezien het feit dat er vrijdag een bestuursakkoord is gesloten. Hierin wordt over specifiek de Afghaanse statushouders niet gerept. Bovenal vindt hij het spijtig te moeten vaststellen dat veel gemeenten nog steeds niet voldoen aan de taakstelling om statushouders te huisvesten die aan hen zijn toegewezen, waardoor bedden in de reguliere asielopvang bezet blijven en mensen dus noodgedwongen in bijvoorbeeld hotels en crisisopvang moeten worden gehuisvest. Nissewaard voldoet wel al jaren aan de verplichting om statushouders te huisvesten. Dit laat onverlet dat de gemeente zich inspant om het verblijf van deze groep Afghaanse statushouders goed te laten verlopen.

De komende week wordt gebruikt gemaakt van de contacten met het COA, om te achterhalen welke inspanningen van de gemeente nodig zijn om de het verblijf van de Afghaanse statushouders goed te faciliteren en om de eventuele vragen van omliggende bedrijven en instellingen te beantwoorden. De begeleiding en bekostiging is en blijft de verantwoordelijkheid van het COA.