Vogelgriep vastgesteld op de kinderboerderij ‘De Trotse Pauw’ in Spijkenisse

In Spijkenisse is op donderdag 25 augustus op de kinderboerderij ‘De Trotse Pauw’ vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het besmettelijke virus te voorkomen, zijn alle 106 hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij een dergelijke uitbraak zoals deze, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de leiding. Het Ministerie bepaalt welke maatregelen er genomen moeten worden. De kinderboerderij is vanaf vandaag drie weken dicht om verdere verspreiding te voorkomen.

Vogelgriep is meestal niet gevaarlijk voor mensen. De kans dat mensen besmet raken met vogelgriep is zeer klein en vogelgriep komt bij mensen haast niet voor. Mensen die er ziek van worden, hebben meestal alleen milde klachten. Het RIVM heeft een lijst met veel gestelde vragen over de vogelgriep die men kan raadplegen.

Burgemeester Foort van Oosten: ‘Het is bijzonder treurig dat de dieren geruimd moeten worden. Zeker ook omdat de kinderboerderij over twee weken het 50 jarig bestaan zou vieren. Maar het is belangrijk dat het virus zich niet naar andere locaties kan verspreiden.’

Als vogels zijn besmet met het vogelgriepvirus worden de dieren erg ziek, zij krijgen
luchtwegproblemen en worden erg sloom. Vaak gaan de vogels snel dood. Heeft men het idee dat eigen vogels ziek zijn, dan wordt men verzocht om contact op te nemen met de eigen dierenarts. Als de dierenarts denkt aan vogelgriep moet deze dat melden bij de NVWA.

Als mensen in Nissewaard dode vogels tegenkomen in de openbare ruimte wordt verzocht om een melding te maken bij Reinis. Dat kan via chattservice op de website, maar ook telefonisch. Zij zorgen voor ruiming en de melding bij de NVWA.

In de 1 kilometer en de 3 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone liggen 3 pluimveebedrijven. Hiervan zijn 2 bedrijven niet meer actief. Het derde bedrijf is een eierhandelaar waar geen fysiek pluimvee aanwezig is. Hier wordt geen vervoersverbod voor ingesteld. Traceringsonderzoek
In het kader van de besmetting op deze locatie in Spijkenisse wordt zoals gebruikelijk een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig volgen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update via de website van het Ministerie gedeeld.

Op de volgende sites is informatie te vinden over de vogelgriep:

Op de volgende websites is meer informatie te vinden over de vogelgriep:
• Ministerie van LNV: Vogelgriep | Rijksoverheid.nl
• Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): Vogelgriep in Nederland 2022 | NVWA
• Wageningen University en Research (WUR): Vogelgriep – WUR
• Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Vragen en antwoorden vogelgriep | RIVM