Duinen en mensen Voorne

Op zaterdagmiddag 26 februari en op 26 maart vanaf 15.00 organiseren wordt er in Oostvoorne in het kader van ‘Duinen en mensen Voorne’ korte lezingen gegeven over de duinen van Voorne, de natuur en de geschiedenis.  De aanwezige sprekers werken allen mee aan het boek Duinen en mensen Voorne (in voorbereiding).  

Het boek is bij voorintekening al te bestellen. Zie onderaan het artikel.

Het boek Duinen en mensen Voorne is een coproductie van de Natuurvereniging Hollandse Delta, een afdeling van de KNNV, en uitgeverij NatuurMedia. De leiding van het project ligt bij Theo Briggeman, voorzitter van de Natuurvereniging, en Rolf Roos van de uitgeverij. Het zal april volgend jaar uitkomen.

Er wordt inmiddels al een jaar lang aan gewerkt door een team van ca 20 schrijvers. Het zal ongeveer 190 pagina’s beslaan en heel veel foto’s kennen. Ook het Streekarchief Voorne-Putten, het Zuid-Hollands Landschap en het waterschap zijn bij het boek betrokken. 

Doel

Het boek wordt gemaakt omdat er verassend genoeg geen samenhangend boek bestaat over de historie van natuur en landschap van Voorne enerzijds en een anderzijds een boek dat echt diepgaand ingaat op de natuur van de duinen van Voorne. Voorne staat bijvoorbeeld bekend als welhaast het rijkste botanische gebied van de Nederlandse duinen en als een erg belangrijk gebied voor vogels. Het boek gaat in op de vraag of dat nog steeds het geval is. Naast de flora en vogels komen ook paddenstoelen, dagvlinders, kevers en zoogdieren aan bod. Van de meest belangrijke natuurgebieden komen aparte hoofdstukken, zoals bijvoorbeeld het Quackjeswater, de Pan, de Slikken van Voorne en het Groene Strand. 

Voorintekening Het boek is al te bestellen voor €24,95. (In voorintekening).Normale prijs €42,50.

Hier meer over het boek of te bestellen

Lezingen
Locatie: Cultureel centrum de Man (Zeezaal), Burgemeester Letteweg 30, 3233 AG Oostvoorne.

Aanmelding is vereist. Mail a.u.b. naar de Natuurvereniging naar Corrie Lesuis corrie@lesuis.nl 

Voorlopig programma

26 februari 15.00 u HEVERINGEN in de spotlights

  • Rolf Roos: Nieuwe (historische) inzichten over een oud landschap, De Heveringen
  • Theo Briggeman: De Heveringen als beste vlindergebied van Voorne.
  • Menno van Lopik: De Heveringen: een toekomst voor het oudste duin van Voorne

26 maart 15.00 u  Geologie en beheer in de spotlights

  • Bert van der Valk: Kust- en duinvorming op Voorne: nieuwe geologische gegevens (30 min)
  • Rolf Roos: casestudyherstelbeheer in de Leyse (i.s.m. Dick van der Laan) (5 min)
  • Kees Vertegaal: Resultaten begrazingsbeheer en herstelprojecten in de Voornse duinen vanaf 2000 (we vragen ook (oud)terreinbeheerders om als ‘co-referent’  hun inzichten met ons te delen.De projectleiders zijn a.s. zaterdag aanwezig, dus als je wilt kun hen dan verder bevragen. Een foto met korte inhoud van het boek is onder andere te vinden op www.duinenenmensen.nl

Plaats een reactie