Masterplan en beheervisie moeten Park Vogelenzang doen opbloeien

Park Vogelenzang moet weer een stadspark worden: de thuisbasis voor een groot deel van de flora en fauna in de stad en een plek waar bewoners graag komen. Hiertoe heeft het college van burgemeester en wethouders op 1 februari besloten. Om de ambitie goed te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners en tegelijkertijd het park ecologisch te versterken worden een Masterplan en Beheervisie opgesteld.

De doelstelling van het Masterplan is om Park Vogelenzang als stadspark met identiteit ‘bospark met begrazing‘ te versterken door de aanwezige groen- en waterstructuren te versterken en, samen met stakeholders, de recreatieve waarde van het park te verhogen. Wethouder Mijnans, verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte, is blij met het besluit: “Park Vogelenzang is één van onze drie grotere stadsparken en wordt gezien als één van de belangrijkste ecologische gebieden binnen het groenblauwe netwerk van de stad. Eerdere bezuinigingen hebben ertoe geleid dat het park steeds verder achteruit gaat. Uit de inventarisatie blijkt dat uitstellen van ingrijpen niet meer verantwoord is.” 

Ecologische waarde

De eerste stap om te komen tot het Masterplan en de beheervisie is inmiddels gezet. Er is een vooronderzoek uitgevoerd waarin de huidige situatie van het park in kaart is gebracht. Een team van experts heeft zich hierover gebogen. Zij hebben vanuit de ecologische waarde gekeken naar het verbeteren van de biodiversiteit van flora en fauna op het land en in het water. Het team blijft binnen het project zijn expertise op dit vlak inzetten. 

Participatie

Naast ecologie is recreatie in het park een ander belangrijke doelstelling van het Masterplan. Dit onderdeel wordt samen met bewoners en andere belanghebbenden uitgewerkt. Wethouder Mijnans: “Tijdens het gehele project worden inwoners en andere belanghebbenden op een transparante manier op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Daarnaast nodig ik ze uit om mee te denken over wat zij graag terug willen zien in het park op het gebied van recreatie. Binnenkort start hiervoor een eerste participatieronde waarin we ervaringen, uitdagingen, wensen/behoeften en informatie gaan ophalen.”

Planning

Met het besluit van het college kan het project officieel van start. De eerste stap is nu het opstellen van een stappenplan voor de communicatie- en participatieaanpak met bewoners en andere belanghebbenden. Hierin wordt ook uitgewerkt wat er precies wanneer gaat gebeuren . Zodra dat duidelijk is, worden bewoners en andere belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken. 

Actuele informatie

Geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van het project via www.nissewaard.nl/park vogelenzang. Deze website wordt regelmatig uitgebreid met actuele informatie. Om bewoners actief te betrekken, wordt bij de start van het participatietraject ook een omgevingsapp ingezet. In deze app komt naast algemene informatie over het project ook alle ontwikkelingen per fase vermeld.

Plaats een reactie