Gemeente biedt maatschappelijke organisaties en sportverenigingenfinanciële ondersteuning – Nissewaard

Maatschappelijke organisaties en sportverenigingen in Nissewaard kunnen nog steeds een beroep doen op een subsidie om hun belangrijke rol in en voor de samenleving te kunnen blijven spelen. Het college van B&W heeft besloten daarvoor € 50.000 extra beschikbaar te stellen en de regeling te verlengen.

Rol in samenleving

De economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis zijn voor iedereen voelbaar. Daarom ondersteunt de gemeente Nissewaard ook maatschappelijke organisaties in Nissewaard. Zij kunnen bij de gemeente een subsidie om hun belangrijke rol in en voor de samenleving te kunnen blijven spelen. Met deze Subsidieregeling Compensatie COVID-19 Maatschappelijke Organisaties Nissewaard ondersteunt het college maatschappelijke organisaties op het gebied van sport, welzijn, cultuur en leefbaarheid in de wijken en de kernen. Met deze extra steun wil het college voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat bij het lokale verenigingsleven. 

Aanvullende ondersteuning

Aanvragen voor een subsidie (max. € 10.000) worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. De gevraagde ondersteuning is aanvullend aan andere maatregelen vanuit rijk, provincie, veiligheidsregio en gemeente zoals huurkwijtschelding en inkomenssteun e.d. Aanvragers wordt gevraagd te checken of zij gebruik kunnen maken of al maakt van andere regelingen. Kijk voor meer  informatie op de website van Nissewaard:

https://www.nissewaard.nl/coronavirus-1/corona-informatie/maatregelen-ondernemers.htm

Aanvragen

Deze subsidie is een extra maatregel. Dit is dus geen wettelijke voorziening en derhalve kan er dus geen recht aan ontleend worden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van indienen en volgens de gestelde criteria. Onderdeel van de aanvraag is een intakegesprek waarin de aanvraag wordt besproken. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.