MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Deltavan start

Vanaf vandaag kunnen ondernemers gevestigd in de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard enWestvoorne gebruik maken van de MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta*.

Met een voucherregeling, coaching, webinars & masterclasses worden ondernemers geholpen om digitaal vaardiger en weerbaarder te worden. Op www.regiozhd.nl/mkbdeal vinden ondernemers meer informatie en kunnen aanvragen ingediend worden.

Voucherregeling

Zoekmachineoptimalisatie, cybersecurity of het inrichten van een webshop. Het zijn voorbeelden van digitaliseringsvraagstukken waarmee ondernemers in de regio aan de slag kunnen. Een belangrijk onderdeel van de MKB-Deal is de voucherregeling. Ondernemers met een concreet idee of plan om met digitalisering aan de slag te gaan, kunnen deze aanvragen. Met de voucher wordt 50% van de totale kosten voor advies of uitvoering vergoed tot een maximum van € 2.000,-.Hierdoor zijn ondernemers vrij om de expertise in te schakelen die het beste bij het vraagstuk past.

Digitaliseringscoaches

Het is in de MKB-Deal ook mogelijk om iemand mee te laten kijken in de dagelijkse praktijk van de ondernemer. Hierdoor kan met gerichte adviezen en handvatten sneller resultaat geboekt worden. Onder begeleiding van een coach uit de regiowordt, eventueel op afstand, een digitale scan gemaakt van de onderneming. Dit maakt zonder enige verplichting de kansen zichtbaar voor hetbedrijf op het gebied van digitalisering. Op basis van de uitkomsten kunnen ondernemers samen met de coach bepalen welke acties er prioriteit verdienen.

Webinars & masterclasses

In de zes aangesloten gemeenten worden komende 2 jaar, vanuit de MKB-Deal, meerdere masterclasses en webinars georganiseerd. Hiermee geven ondernemers hun digitale kennis een boost. Daarnaast zullen ook best practices van collega-ondernemers veel inspiratie bieden. Door de lokale aanpak verwacht men veel ondernemers in de regio te bereiken.

Ga voor meer informatie en om gebruik te maken van de diensten naar www.regiozhd.nl/mkbdeal

*MKB-Deals
De MKB-Deals zijn bestuurlijke afspraken tussen provincie, gemeenten en ondernemersverenigingen om het mkb met concrete projecten te ondersteunen. De MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta is een samenwerking tussen de gemeente Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne, de provincie Zuid Holland en ondernemersvereniging MKB Rotterdam Rijnmond.