Jaarwisseling Westvoorne zonder grote incidenten verlopen

De jaarwisseling in Westvoorne is zonder grote incidenten verlopen. Boa’s van de gemeente en beveiligingsmedewerkers spreken van een beheersbare oudejaarsdag en jaarwisseling. Zij hebben een aantal beginnende brandjes geblust en gereageerd op vuurwerkoverlast. Politie Basisteam Haringvliet geeft aan dat de jaarwisseling rustiger is verlopen dan verwacht. Zij hoefde in Westvoorne niet in actie te komen. De brandweer is in Oostvoorne één keer uitgerukt, maar heeft geen actie te hoeven nemen. 

Om eventuele overlast en schade door vuurwerk te voorkomen, heeft de gemeente voorafgaand aan de jaarwisseling verschillende maatregelen genomen. Zo zijn afvalbakken en dispensers met hondenpoepzakjes preventief verwijderd of afgesloten. Ook werd een deel van de parkeerplaats nabij het Dorpsplein in Rockanje tijdelijk afgesloten. Boa’s hebben binnen de gemeente actief de buurt in de gaten gehouden. Daarnaast is voor preventie binnen de dorpskernen particuliere beveiliging ingehuurd.

Kosten

Ondanks het landelijke vuurwerkverbod werd er toch behoorlijk wat vuurwerk afgestoken in Westvoorne. De totale kosten aan materiële schade door vuurwerk bedraagt voor de gemeente € 1.620. Dit betreft schade aan verkeersborden, straatnaamborden, afvalbakkenen een speeltoestel. Daar bovenop komen nog de kosten die vooraf zijn gemaakt aan preventieve maatregelen.

Burgemeester Peter de Jong bedankt alle veiligheidsdiensten voor hun inzet tijdens de jaarwisseling. De Jong is tevreden over het verloop van de jaarwisseling, maar betreurt de onnodige materiële schade die door vuurwerk is ontstaan