Groene Pluim van de Arbeid uitgereikt

Vrijdag 24 december reikten kandidaat-raadsleden Hanneke Stengs en Hidde Douma een Groene Pluim van de Arbeid uit aan Emirtho Rienhart. Hiermee wil de PvdA hem bedanken voor zijn goede werk in de Gildenwijk. Emirtho Rienhart is een bekend gezicht in deze wijk omdat hij regelmatig met een vuilgrijper en afvalzak de straat opgaat om zwerfafval op te ruimen. Naast het zelf opruimen van zwerfafval zorgt Emirtho Rienhart ook voor bewustwording in de wijk rondom zwerfafvalproblematiek. 

Voor de PvdA Nissewaard is duurzaamheid en een schone leefomgeving erg belangrijk. De vrijwilligers van de PvdA gaan daarom ook zelf regelmatig op pad om zwerfafval op te ruimen in de verschillende wijken en kernen. Met de Groene Pluim van de Arbeid willen zij graag initiatieven van bewoners en organisaties ondersteunen die zorgen voor een schonere en groenere gemeente.

De Pluim van de Arbeid wordt door de PvdA al enkele jaren uitgereikt aan vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in Nissewaard, doordat raadsleden een deel van hun vergoeding hiervoor beschikbaar stellen. Ook leden van de PvdA dragen bij aan de Pluim. Organisaties kunnen worden voordragen via pvda@nissewaard.nl.