Werkzaamheden Plas van Heenvliet eind augustus hervat

Op vrijdag 6 augustus 2021 is door gemeente Brielle en de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet eenovereenkomst getekend over de verdere (her)ontwikkeling van de Plas van Heenvliet. Eind augustus gaat de combinatie in opdracht van de gemeente verder met het inrichten van de Plas als recreatieplas. De ontwikkeling is een kans om de recreatiemogelijkheden voor Zwartewaal en het eiland te verbreden.

Plas van Heenvliet

Vorig jaar is na onderzoek door het RIVM mede geconcludeerd dat de 200.000 ton thermisch gereinigde grond (TGG), die gebruikt is om de zuidoostelijke oevers op te hogen geen gevaar is voor de gezondheid van mensen. Vanuit wet- en regelgeving moet een leeflaag worden aangebracht van minimaal een halve meter, zodat er geen direct contact kan optreden met de TGG. Eind augustus start de combinatie Plas van Heenvliet met het aanbrengen van de nieuwe leeflaag. De aannemerscombinatie brengt een leeflaag van 1 meterrondom de plas. De gemeente heeft dit naar aanleiding van de expertmeeting besloten om geen enkel risico te nemen.

Planning 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid heeft begin augustus geoordeeld dat de start van de werkzaamheden het broedseizoen niet in de weg zitten. Daarnaast is door waterschap Hollandse Delta de benodigde watervergunning verleend. Dit betekent dat in de week van 23 augustus de voorbereidende werkzaamheden van de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet starten. De week daaropvolgend wordt door de combinatie gestart met het aanbrengen van de nieuwe leeflaag en zal er verder worden gegaan met het nuttig toepassen van grond en bagger in en rondom de Plas van Heenvliet.