Regiogemeenten en aanbieders werken samen bij Beschermd Wonen

Op 16 juni vond in Theater de Stoep de feestelijke ondertekening plaats van de overeenkomsten voor Wmo beschermd wonen tussen de gemeente Nissewaard en elf enthousiaste zorgaanbieders. Dit was de afronding van het inkooptraject, maar vooral ook de start van een gezamenlijke reis op weg naar meer sociale inclusie. Dat wil zeggen: een gelijkwaardige en volwaardige plek in onze samenleving voor mensen met een psychische of (licht) verstandelijke beperking die tijdelijk intensieve ondersteuning in hun eigen woonomgeving nodig hebben.

Gezamenlijk traject

Nissewaard voerde het inkooptraject uit voor alle zes gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden, voor wie Nissewaard deze belangrijke wettelijke taak uitvoert. De gemeenten gingen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aan. Samen willen zij werken aan een veilige leefomgeving waar iedereen ertoe doet en kan deelnemen aan het gewone leven. De inkoop is hierin een belangrijke mijlpaal.

De juiste zorg

Zo zijn er straks twee varianten van beschermd wonen, waarmee beter kan worden aangesloten bij de behoeften en mogelijkheden van de inwoners om wie het gaat. Die twee zijn het beschermd wonen zoals we die al kenden, én het geclusterd wonen. Met deze laatste variant wonen cliënten zelfstandig, maar blijven wel onder intensieve begeleiding. Een andere belangrijke uitkomst is dat alle aanbieders van bestaande cliënten zijn gecontracteerd; iedereen die ook in 2022 zorg nodig heeft kan dus bij zijn of haar huidige aanbieder blijven. Ook een aantal nieuwe aanbieders zijn gecontracteerd. Dat betekent meer keuzevrijheid voor cliënten en meer ruimte voor specialisatie op bepaalde specifieke zorgvragen van inwoners. Wethouder Léon Soeterboek: “We vinden het belangrijk om steeds na te gaan, of we in de praktijk ook daadwerkelijk realiseren wat de cliënt nodig heeft. Iedereen verdient de juiste zorg op het juiste moment.”

Verbinden

De overeenkomsten wordt per 1 januari 2022 van kracht. In de komende maanden gaan de zes gemeenten samen met de aanbieders en vertegenwoordigers van cliënten de puntjes op de i zetten, zodat alles vanaf 1 januari goed loopt. Een nauwere samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en de cliënten is daar een onderdeel van. Nogmaals de wethouder: “Nissewaard gaat de samenwerking intensiveren. Juist omdat het belangrijk is ook kennis te hebben van de lokale inzichten en ervaringen. We willen nog meer weten wat cliënten nodig hebben om hun leven als onderdeel van de inclusieve samenleving goed vorm te kunnen geven.”