Koninklijke Onderscheidingen – Lintjesregen 2021-Brielle

Maandag 26 april 2021 ontvingen drie inwoners van gemeente Brielle de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De decorandi hebben zich allen langdurig ingezet voor de maatschappij.   

Burgemeester Gregor Rensen reikte de onderscheiding tijdens de zogenaamde Lintjesregen apart van elkaar uit aan de decorandi in de raadszaal in Brielle. 

De heer F.L. (Frans Louis) Niks (73) zet zich al vanaf 1985 verdienstelijk in voor de samenleving.  

Als vrijwilliger is decorandus sinds 1985 actief als technisch beheerder en penningmeester bij film- en videoclub Brielle. Daarnaast is hij sinds 1992 beheerder van het intern videosysteem bij Careyn ’t Akcent (De Plantage). Ook filmt hij interne activiteiten en bijzondere gebeurtenissen in Brielle. Verder is hij vanaf 2016 betrokken bij diverse functies. Zo is hij filmer en ondersteuner bij Stichting Recreatiesport Brielle en maakt decorandus jaarlijks opnames van de Jeugd Wielertour Brielle.

1985 – heden  Technisch beheerder en penningmeester bij film- en videoclub Brielle

1992 – heden  Beheerder van het intern videosysteem bij Careyn ’t Akcent (De Plantage)

2016 – heden  Filmer en ondersteuner bij Stichting Recreatiesport Brielle

2018 – heden Filmer en montage bij Chantal Niks Multimedia

De heer J.B.W. (Jacobus Bernardus Wilhelmus) (roepnaam Koos) Steentjes (77) zet zich al vele jaren op zeer verdienstelijke wijze in voor de Brielse samenleving. Vanaf 1995 was decorandus actief  bij de herbouw van het zakkendragershuisje. Vanaf 1997 is decorandus lid van de Brielse roeiclub waar hij van 2002 tot 2012 voorzitter is geweest. Ook heeft decorandus vele jaren de rol van Sint Nicolaas vertolkt in de Brielse binnenstad. Dit heeft hij gedaan van 1999 t/m 2016. Vanaf 2008 becommentarieert decorandus de deelnemers van de Brielse Maskerade, waarna hij de prijzen uitreikt aan de winnende deelnemers. Bovendien is decorandus nog altijd actief binnen de 1 aprilvereniging. Al tientallen jaren vertolkt decorandus de rol van ‘Waard Jacob’ in het spel ‘Om de sleutel van de stad’. Van 2008 tot 2010 is decorandus voorzitter geweest van de vereniging. Vanaf 2009-2018 is decorandus vanaf de eerste editie van het Vertelfestival één van de 9 vertellers geweest. En niet te vergeten is vanaf 2012 de werkgroep Kanonnen en Affuiten opgericht waar decorandus een medeoprichter en belangrijke verbindende factor is. De werkgroep levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van het Brielse Erfgoed.

1995 – 2006    Initiatiefnemer herbouw zakkendragershuisje

1997 – heden  Lid van de Brielse Roeiclub 

2002 – 2012    Voorzitter Brielse Roeiclub

1999 – 2016    Rol vervuld in Brielle van Sint-Nicolaas

2008 – heden  Rol in het beoordelen deelnemers Maskerde – uitdelen prijzen aan deelnemers

2009 – 2018    Eén van de 9 vertellers van het Briels Vertelfestival.

2012 – heden  Medeoprichter werkgroep Kanonnen en Affuiten

De heer G.C. (Govert Cornelis) Wielemaker (78) levert als vrijwilliger al zeer veel jaren een belangrijke bijdrage aan de Brielse samenleving. Bij de Eilanden Biljart Bond heeft hij sinds 1983 diverse functies bekleed zoals redacteur van het bondsblad, voorzitter en vanaf 2012 is hij als lid van het bestuur toegetreden als secretaris. Bij zijn thuisclub, biljartvereniging De Pomerans is hij actief als voorzitter. Daarnaast was decorandus van 1981 tot 1998 brandweerman bij de Vrijwillige Brandweer Brielle, ook was hij bestuurslid en voorzitter van de personeelsvereniging. Tevens heeft hij diverse functies bekleed zoals bestuurslid en voorzitter van de Cliëntenraad van verpleeghuis De Plantage.  

1981 – 1998    Brandweerman bij de Vrijwillige Brandweer Brielle

1983 – heden Redacteur (1983), voorzitter (1985-2005) en secretaris bij Eilanden Biljart Bond
                        (2012 tot heden)

1989 – 1999    Bestuurslid en voorzitter van personeelsvereniging van Brandweer Brielle

1994 – heden  Voorzitter van Biljartvereniging De Pomerans

2004 – 2010 Bestuurslid (2004-2010) en voorzitter (2005-2010) van de Cliëntenraad van 
                        verpleeghuis De Plantage