Jachthaven Arie de Boom en gemeente bereiken overeenstemming

Jachthaven Arie de Boom in de Vesting van Hellevoetsluis en gemeente Hellevoetsluis hebben een punt gezet achter hun meningsverschil over de tarieven die de gemeente hanteerde voor ligplaatsen in boxen in de gemeentelijke havens. Na een uitspraak van De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de bestuursrechter zijn beide partijen om de tafel gegaan om te kijken hoe de onenigheid het beste opgelost kon worden. Deze gesprekken hebben geleid tot een positieve uitkomst.

Hellevoetsluis Jachthaven Arie de Boom als commerciële jachthaven vond dat de gemeente geen marktconforme tarieven hanteerde in de gemeentelijke havens. De ACM heeft de tarieven onderzocht en kwam tot de conclusie dat de gemeente over het jaar 2015 niet voldeed aan de eisen die in de Mededingingswet zijn opgenomen. Zo rekende de gemeente niet alle kosten voor onderhoud van de havens zijn door in de huurtarieven. Gemeente Hellevoetsluis wilde van de bestuursrechter vervolgens graag een helder standpunt over de vraag welke kosten verplicht zijn om in de huurprijs door te berekenen. Daarover is in 2019 duidelijkheid gekomen.

Hierna zijn de gemeente en Jachthaven Arie de Boom met elkaar in overleg gegaan om te kijken hoe het verschil van mening opgelost kan worden. 

Wethouder havens Aart-Jan Spoon: “Het is goed dat we hier met elkaar uit zijn gekomen en dat we nu weer de blik op de toekomst kunnen richten. Het gaat er tenslotte om dat we allemaal hetzelfde voor ogen hebben, namelijk watersporters een gastvrije ontvangst bieden in onze mooie stad. Daarvoor is het belangrijk dat we goed met elkaar kunnen samenwerken.”

Alex de Boom van Jachthaven Arie de Boom: “Hoewel het nodige gezegd kan worden over de in de afgelopen periode gevoerde procedures en wij daarop een andere optiek blijven houden- al is het alleen maar omdat wij de toetsing door de verschillende instanties (ACM, bestuursrechter en College van Beroep voor het bedrijfsleven) hebben moeten initiëren en daarbij in het gelijk zijn gesteld- kunnen wij ons prima vinden in de uitspraak van de wethouder dat het goed is om de blik op de toekomst te kunnen richten en dat daarvoor belangrijk is goed te kunnen samenwerken.”

Tegen die achtergrond hebben wij meegewerkt aan het beëindigen van deze al lang met de gemeente Hellevoetsluis lopende discussie, waarbij voor ons het zwaartepunt was dat het gelijk krijgen in dieprocedures niet betekende dat wij niet voortdurend zijn blijven zoeken naar een oplossing met de gemeente. Het verheugt ons dat het gelukt is en dat we inderdaad een punt hebben kunnen zetten achter deze kwestie.”

Beide partijen kijken ernaar uit de havens van Hellevoetsluis de komende tijd nog aantrekkelijker te maken voor de watersporters uit de omgeving en de bezoekende toeristen.