Koninklijk onderscheiden in Westvoorne

Tijdens de Lintjesregen 2021 verrast burgemeester Peter de Jong 10 Westvoornaars digitaal met het bericht dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op Koningsdag zal burgemeester De Jong op gepaste wijze en conform de coronamaatregelen de versierselen, behorende bij de Koninklijke onderscheiding, uitreiken bij de gedecoreerden thuis. 

De volgende inwoners uit Westvoorne worden dit jaar benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau: 

De heer W.C. (Kees) Poortvliet

Sinds de oprichting in 1981 van de ‘Vereniging van oud Leraren en oud Leerlingen van de School voor Scheepswerktuigkundigen Maarten Tromp’ in Brielle is de heer Poortvliet penningmeester. Mede door zijn beheer van de financiën kan de vereniging voort blijven bestaan en activiteiten ontplooien voor zijn leden. Verder beheert hij de ledenadministratie en coördineert hij de verspreiding van het verenigingsblad.

De heer L.J. (Leo) Winkelhorst

De heer Winkelhorst onderscheidt zich door zijn grote sociale betrokkenheid. Dat kenmerkt zich door de variatie in vrijwilligersactiviteiten. Zo was hij van 2006 tot 2015 secretaris van de Raad van Toezicht bij de bibliotheek ZH. Verder is hij vrijwilliger en penningmeester van de Historische Vereniging Westelijk Voorne, bestuurslid Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers, bestuurslid Stichting Vrienden van de Health Promoters en geeft hij vluchtelingenhulp in Westvoorne in de vorm van taalcoach en begeleiding bij het vinden van stages, werk, socialisering. Het feit dat hij al 50 jaar bloeddonor is, meer dan 40 jaar betrokken is bij de personeelsvereniging, alsook de zorg voor ouderen om hem heen bewijzen zijn grote betrokkenheid. 

Mevrouw L. (Lena) de Labije-van Nugteren

Vanaf 1970 draagt mevrouw De Labije haar steentje bij als vrijwilligster bij verzorgingshuis De Swinshoek en na de verhuizing in het nieuwe woonzorgcentrum Stuifakkers. Zij pakte alles aan om het verblijf van de ouderen te veraangenamen. Momenteel helpt ze wekelijks op de verpleegafdeling en ondersteunt het verplegend personeel met o.a. het koken van een warme maaltijd.

De heer R.G. (Rob) van de Pol

Sinds 1989 zet de heer Van de Pol zich tomeloos in voor Hockeyclub Forcial uit Rockanje. Hij vervulde hier diverse bestuursfuncties, is barhoofd en toont verder zijn grote betrokkenheid door het organiseren van onder meer toernooien en discoavonden. De onderhoudsploeg, die zorgt voor het onderhoud van de velden, omgeving clubhuis en het clubhuis, mag ook op de inzet van hem rekenen. Verder is hij vanaf 2006 vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Rockanje.

Mevrouw W.L. (Wilma) Wageveld

Sinds 1995 zet mevrouw Wageveld zich al in voor Muziekvereniging Ons Genoegen in Rockanje, waarvan de laatste 16 jaar als bestuurslid. Zij organiseerde o.a. huis-aan-huis-acties, lotenverkoop en prijzentafel tijdens uitvoeringen, verzorgt de uniformen en de muziekbibliotheek. Verder verzorgt zij de kleding en muziek van het dweilorkest. Zij vertegenwoordigt de vereniging ook in de Stichting Toegift, dat zich met name richt op subsidies voor op de jeugd gerichte muziekinitiatieven. 

De heer P.F.L. (Piet) Beukelman

De heer Beukelman zet zich al meer dan 40 jaar in voor met name de Tintese gemeenschap. Zo bekleedde hij diverse functies binnen de kerk van Tinte en zat hij in het bestuur van de School met de Bijbel (later Tintestein). Dankzij zijn inzet kon de kerk in Tinte blijven voortbestaan, net als de School met de Bijbel en ‘de Snatertjes’. Ook is hij sinds 2009 penningmeester van Stichting Verenigingsgebouw Tinte en sinds 2018 van Stichting ‘Ons Tintestein’. Stichting Tinte 400 kan ook op hem rekenen als vrijwilliger. Sinds 2015 is hij bestuurslid/voorzitter van het Comité Herdenking ’40-’45.

Mevrouw M.B. (Rianne) Roskam-van Leeuwen

Vanaf 1980 zet mevrouw Roskam zich belangeloos in voor de ouderen in onze gemeente. Zo was zij in 1980 mede-oprichtster en bestuurslid van de Zonnebloem, afdeling Westvoorne. Ook na het beëindigen van haar bestuursfunctie bleef zij nog jaren actief. Vele ontspanningsbijeenkomsten werden verzorgd en ook ging zij als begeleider mee met de bootreizen. Verder is zij vrijwilligster bij de Catharina Stichting. Zij is vanaf 1980 wekelijks te vinden bij eerst het toenmalige bejaardenhuis De Swinshoek en later De Stuifakkers. Zo heeft zij samen met een groep vrijwilligers vele activiteiten georganiseerd, ging mee met bus- en bootreizen en zet zich waar ze maar kan in voor de bewoners. Vanaf 2013 is ze ook vrijwilligster bij het zitdansen in woonzorgcentrum Stuifakkers. Zij haalt de bewoners van de verpleegafdelingen en appartementen en zelfs uit de wijk, helpt de docent, zorgt voor de koffie en brengt de deelnemers weer thuis. Er is grote waardering voor haar jarenlange inzet en enthousiasme.

Mevrouw D.E. (Dorien) Rozemulder

Mevrouw Rozemulder heeft zich breed ingezet voor de gemeenschap. Zo is zij vanaf 1999 actief als vrijwilliger voor de Volksuniversiteit Westvoorne. Tot 2011 als begeleider van de yogacursussen en vanaf die tijd als penningmeester, waar in 2017 het voorzitterschap bijkwam. Verder heeft zij van 1991 tot 1998 de ledenadministratie en algehele ondersteuning verzorgd van Tennisvereniging Oostvoorne en was zij penningmeester bij Vluchtelingenhulp Hellevoetsluis van 1988 tot 1998, nadat zij eerst vrijwilligster was bij de begeleiding van vluchtelingen. 30 jaar lang heeft zij maaltijden gereden voor Tafeltje-dekje Oostvoorne: dat zijn zo’n 19.500 maaltijden. Tijdens de schooltijd van haar zoons was zij naast dit alles bibliotheekmoeder, lid van de Ondernemingsraad en lid van de Medezeggenschapsraad bij het Maerlant College Brielle.

De heer R.P. (Robby) Roeplall

De heer Roeplall heeft zich gedurende 30 jaar geheel vrijwillig ingezet voor de integratie en betrokkenheid van de Hindoestaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving en leverde een bijdrage aan de belangenbehartiging van de Hindoestanen in Nederland. Dit deed hij door zijn diverse secretariswerkzaamheden bij de Stichting Shri Sanatan Dharma Utrecht (1988-1998), Shri Sanatan Dharma Maha Sabha Nederland (1989-1996), Hindoeraad Nederland (2001-2004). Verder was hij penningmeester van het CDA in Utrecht. (1988-1996) Ook zet hij zich vanaf 1992 tot heden in als vrijwilliger bij het Ontmoetingsproject ASHA te Utrecht. Hier geeft hij o.a. voorlichting over bewegen, gezondheid en wonen en helpt hierbij mee aan de participatie en emancipatie van de Hindoestanen in Utrecht.

De heer A.K. (André) Hokke

De heer Hokke is een zeer betrokken persoon, die bij meerdere verenigingen op verschillende manieren zijn steentje bijdraagt. Zo is hij al meer dan 40 jaar bestuurslid bij de Automobielclub Rockanje. Mede door zijn inspanningen is dit nog steeds een bloeiende vereniging. Veel hand- en spandiensten verricht hij vanaf 1995 bij de Voornse Modelbouwvereniging, maar ook bij andere verenigingen die gebruik maken van de Remise in Oostvoorne. Tot 2015 was hij de onbezoldigd klusjesman en conciërge van de bibliotheek in het oude gemeentehuis van Oostvoorne en vanaf 1999 tot heden doet hij dit ook voor de Oudheidkamer Oostvoorne.

1 gedachte over “Koninklijk onderscheiden in Westvoorne”

Reacties zijn gesloten.