Huisarts nodigt 60-minners met syndroom van Down en morbide obesitas uit voor vaccinatie bij GGD

Mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (BMI Body Mass Index >40) geboren in 1961 of later, die nog niet gevaccineerd zijn, ontvangen van hun huisarts een vaccinatie-uitnodiging. Zij krijgen de uitnodiging van de huisarts, maar worden gevaccineerd op een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -vaccinatielocatie. Het gaat om thuiswonenden die zelfstandig (of met een begeleider) naar een GGD-locatie kunnen komen. In de uitnodiging staan een speciaal telefoonnummer en een specifieke code om de afspraak te maken. De afspraak kan zo op korte termijn worden ingepland. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer. Het gaat om zo’n 17.600 mensen.

Mensen uit deze twee groepen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden door COVID-19. Een groot deel van hen is al gevaccineerd, maar vanwege de stop met AstraZeneca voor mensen geboren in 1961 of later is nog niet iedereen aan de beurt geweest. Zij worden nu door de huisarts uitgenodigd voor vaccinatie op een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -priklocatie. De huisarts selecteert de patiënten en verstuurt de uitnodiging. De GGD houdt extra tijdslots vrij om ervoor te zorgen dat de mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas op korte termijn een afspraak kunnen inplannen. 

60-plussers en niet-mobiele mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas

Voor mensen die geboren zijn in 1960 of eerder geldt dat zij nog steeds gevaccineerd worden door de huisarts met AstraZeneca. Momenteel wordt deze doelgroep gevaccineerd in de provincies Noord-Holland, Overijssel, Friesland en Groningen. 

Mensen onder de zestig jaar met het syndroom van Down en morbide obesitas, die niet zelfstandig of met hulp van een begeleider naar een GGD-priklocatie kunnen komen, worden thuis gevaccineerd. Zij kunnen vanaf deze week door de huisarts worden aangemeld bij een mobiel vaccinatieteam en ontvangen vanaf week 17 hun vaccinatie.

Overige medische risicogroepen

De overige groepen met een medisch hoog risico worden via andere routes gevaccineerd. Mensen met een medisch risico, die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik, komen vanaf mei in aanmerking voor een vaccin.

Planning vaccinatiecampagne

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl. (Bron: RIVM)