Duidelijkheid voor voetbalvereniging en woningbouw in Rockanje

De gemeente Voorne aan Zee werkt aan een nieuw woongebied op de locatie Drenkeling in Rockanje. Fase 1 met 65 woningen is al enkele jaren geleden gerealiseerd. Op dit moment wordt de ontwikkeling van fase 2 voorbereid. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voorlopig nog niet te starten met de voorbereidingen voor fase 3, waardoor het voetbalcomplex en het evenementen-/parkeerterrein op de huidige locatie blijven. 

In het gebied Drenkeling fase 2 heeft de gemeente verschillende stukken grond. De gemeente werkt samen met andere eigenaren aan een plan voor ongeveer 150 nieuwe huizen. Het voetbalcomplex en het evenemententerrein blijven de komende tien tot vijftien jaar op dezelfde plek. We voeren nu eerst fase 2 uit en we verkennen de mogelijkheden voor woningbouw aan de noordkant van de Nieuwe Achterweg. Over tien tot vijftien jaar komt mogelijk fase 3 weer in beeld.

Komend najaar zal meer bekend worden gemaakt over het ontwerp van de wijk in fase 2. Belangstellenden en buurtbewoners worden uitgenodigd te reageren op het plan.