AFSLUITING FIETSPAD HONGERLANDSEDIJK SLECHTS TIJDELIJK


De afsluiting van het fiets- en wandelpad langs de Nieuw Hongerlandsedijk – Maasboulevard te Spijkenisse blijkt niet, zoals eerder gemeld, voor een lange periode te zijn afgesloten, maar voor korte duur te zijn.

Woordvoerder mevrouw Sumaiku – Moerkerken van de gemeente Nissewaard laat op vragen van BOTLEKTV /LINQ MEDIA desgevraagd weten dat deze veelgebruikte route voor fietsers en wandelaars tot uiterlijk half oktober 2023 zal zijn afgesloten en dat men tot die tijd gebruik kan maken van de – nu nog onverlichte – aangelegde tijdelijke weg.

AFGESLOTEN TOT MEDIO OKTOBER 2023
Sumaiku hierover: “De aannemer is vorige week begonnen met de ophoging en vernieuwing van het fiets- en voetpad tussen de Oude Maasweg en de Biesboschstraat. Deze route is tot uiterlijk half oktober 2023 afgesloten. Parallel aan het afgesloten gedeelte is er een omleidingsroute aangelegd, deze wordt met omleidingsborden aangegeven. Er wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om de omleidingsroute ook tijdelijk ’s avonds en ’s nachts te verlichten. De afspraak met de aannemer was dat hij eerst de bewoners zou informeren voordat hij zou beginnen met de werkzaamheden, maar de aannemer is iets te voortvarend aan de slag gegaan waardoor de communicatie nog niet heeft plaatsgevonden. Wij pakken nu zelf de communicatie op” aldus de enig echte woordvoerder van de gemeente. De info over een langdurige afsluiting ivm de bouw van een zestal woontorens blijkt dus niet te kloppen. Door toedoen van BOTLEK TV is echter nu wel de nodige aandacht en communicatie opgang gekomen. Wij blijven de situatie uiteraard volgen. Foto omleidingsweg: Ben Burger