Duurzame maatregelen Woonbedrijf Voorne aan Zee

Op 25 juli 2023 is in Oostvoorne de oplevering gevierd van het verduurzamen van 55 huurwoningen van Woonbedrijf Voorne aan Zee. In aanwezigheid van bewoners ontving wethouder Daan van Orselen van commercieel manager Vincent van den Nieuwenhuijzen van aannemer De Bonthvan Hulten symbolisch het nieuwe energielabel van één van de verduurzaamde woningen.

Energiezuinige, comfortabele, veilige woningen

Sinds half september is er volop gewerkt aan de woningen aan de Gijzenhoekweg en omgeving in Oostvoorne. Deze buurt telt 55 huurwoningen van Woonbedrijf Voorne aan Zee die gebouwd zijn in de jaren ’60. De woningen zijn energiezuinig, comfortabel en veilig gemaakt. Er zijn nieuwe kozijnen aangebracht met drielaagsglas en een nieuw dak met dakisolatie, nieuwe goten en een dakraam. De spouwmuren werden geïsoleerd en er is een nieuw ventilatiesysteem met warmteterugwinning geïnstalleerd.De nieuwe voor- en achterdeuren hebben een meerpuntsluiting en alle ramen en deuren zijn voorzien vaninbraakwerend hang- en sluitwerk. Wanneer huurders dat wilden, zijn er zonnepanelen aangebracht. In juli is het grootste deel van de werkzaamheden afgerond. Nog een klein aantal weersafhankelijke werkzaamheden wordt na de zomer afgerond.

Wethouder Daan van Orselen: “Ik ben er trots op dat we deze woningen nu zo grondig konden verduurzamen. We hopen op deze manier alle woningen van het Woonbedrijf te kunnen verduurzamen voor meer comfort en lagere energielasten. Het verlagen van de woonlasten en het verhogen van het woongenot zijn speerpunten van het Woonbedrijf, dat is een blijvende opgave.”

Commercieel manager Vincent van den Nieuwenhuijzen: “Woning verduurzaming in bewoonde staat is ingrijpend, zowel voor de bewoners als de directe omgeving. Om de overlast zo laag mogelijk te houden, handelen wij oplossingsgericht en proberen wij alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Omdat bewoners in dit proces voor ons centraal staan, begeleiden wij de bewoners zo persoonlijk mogelijk. Wij hopen dat ze nu kunnen gaan genieten van huncomfortabele en energiezuinige woning. Wij zijn er trots op dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan de ambities van het Woonbedrijf.” 

Samen met bewoners
Het plan van aanpak is tot stand gekomen in overleg met bewoners. Tijdens keukentafelgesprekken ter voorbereiding van de uitvoering hebben zij hun persoonlijke wensen kenbaar kunnen maken en is uitleg gegeven over de aanpak en de planning. Waar nodig is maatwerk geleverd.

Nul-op-de-meter
De woningen zijn met deze verduurzaming ‘NOM-ready’ gemaakt, zodat deze in de nabije toekomst in een paar stappen ‘nul-op-de-meter’ kunnen worden gemaakt. De woningen zijn als het ware voorzien van een warm jasje, dat nu direct al in verbetering van de energieprestatie tot A++-label, verhoging van de veiligheid en verbetering van de uitstraling en wooncomfort. De verduurzaming past in het streven van de gemeenten op Voorne-Putten om per 2040 een energie neutrale woningvoorraad te hebben.

Betaalbare woningen ook in de toekomst

Woonbedrijf Voorne aan Zee is een onderdeel van gemeente Voorne aan Zee. Het Woonbedrijf zet zich ook de komende jaren in voor goede en betaalbare huisvesting. In het vorig jaar vastgestelde Koersplan staan de plannen en ambities beschreven op het gebied van beschikbaarheid, verduurzaming en woningkwaliteit, sociale en fysieke leefbaarheid, dienstverlening en participatie en de interne opgave. De werkzaamheden aan de Gijzenhoekweg en omgeving sluiten hierbij aan.