Pluim van de Arbeid voor Kwart Rondje Paganinihof

Het Kwart Rondje is een recreatieruimte ten behoeve van de bewoners van het Paganinihof in de wijk Vogelenzang, waar meer dan 100 bewoners gebruik kunnen maken van de vele ontspanningsactiviteiten, zoals bingo, barbecues, gourmetten, kaartavonden, feestavonden, en andere activiteiten. De bewoners maken hier dankbaar gebruik van.

De voorzitter, de heer Henk de Vries, en de penningmeester, mevrouw Sjaan van Dijk, namen deze Pluim van de Arbeid dankbaar in ontvangst van de PvdA-gemeenteraadsleden Geert de Vries en Willem Heijdacker. De PvdA-fractie wenst het Kwart Rondje veel plezier en succesmet hun werkzaamheden.

De Pluim van de Arbeid wordt al enkele jaren uitgereikt aan vrijwilligersorganisaties in Nissewaard, doordat raadsleden een deel van hun vergoeding hiervoor beschikbaar stellen. Ook leden van de PvdA dragen bij aan de Pluim. Organisaties kunnen worden voordragen via pvda@nissewaard.nl.