Koersplan Woonbedrijf Voorne aan Zee vastgesteld

Op woensdag 19 oktober heeft de gemeenteraad van Westvoorne het koersplan voor woonbedrijf Voorne aan Zee goedgekeurd. Dit plan beschrijft de koers van het woonbedrijf voor de jaren 2023 tot en met 2026. Vanaf 1 januari gaat Woonbedrijf Westvoorne verder als Woonbedrijf Voorne aan Zee. Dit als gevolg van de fusie van de gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Het koersplan sluit aan op de toekomstvisie van de nieuwe gemeente en hetdienstverleningsconcept Voorne aan Zee, die recent zijn opgesteld. 

Rol van het woonbedrijf

Het woonbedrijf is onderdeel van de gemeente en blijft dat ook na de fusie. Daarom wordt na 1 januari 2023 het werkgebied van het woonbedrijf uitgebreid. Naast het gebied Westvoorne komt het huidige gebied van gemeente Brielle en Hellevoetsluis erbij. Het woonbedrijf biedt een thuis aan verschillende doelgroepen in betaalbare woningen. Dat zijn sociale huurwoningen, middel dure huurwoningen en sociale koopwoningen. Samen met de huurders en andere partners in de kernen én met de corporaties die actief zijn in de

gemeente Voorne aan Zee wordt gewerkt aan de volkshuisvestelijke opgaven. 

De kernopgaven

Woonbedrijf Voorne aan Zee heeft vijf kernopgaven omschreven in het koersplan waar zij zich de komende jaren voor gaan inzetten:

1. Beschikbaarheid – “Een thuis hebben in Voorne aan Zee” met o.a. prestatieafspraken met daarin een nieuwbouwprogramma afgestemd op de behoefte van al onze doelgroepen, een onderzoek met onze partners naar de haalbaarheid van overname van Vestia-bezit in Brielle en het bevorderen van doorstroming.

2. Verduurzaming en woningkwaliteit – “Goed en duurzaam wonen in Voorne aan Zee” met het uitvoeren van klimaatadaptieve en duurzaamheidsmaatregelen met als gevolg lagere woonlasten voor de huurders o.a. werken aan gasloos wonen, zonnepanelen 

3. Sociale en fysieke leefbaarheid – “Wonen in een leefbare en prettige omgeving in Voorne aan Zee, met hulp als dat nodig is” met o.a. sturen op kennismaken en ontmoeten en het bieden van maatwerk bij betaalproblemen en inzetten op sociale samenhang en veiligheid

4. Dienstverlening en participatie – “Woonbedrijf is altijd dichtbij in Voorne aan Zee” met o.a. participatie concepten passend bij de verschillende vraagstukken rond beleid en projecten, samenwerken met de huurdersvereniging en een toegankelijke website

5. De interne opgave – “Versterken van samenhang en gezamenlijkheid” door o.a. meer zichtbaar binnen de gemeente, de raad en ketenpartners en actief bij regio-bijeenkomsten en fusie-bijeenkomsten en een goede samenwerking op projectbasis