Onderzoek naar betere verbinding Uitstraat – Nieuwstraat

Het college van B&W van Nissewaard laat onderzoeken hoe de verbinding tussen de Uitstraat en de Nieuwstraat verbeterd kan worden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de technische onderdelen, zoals de roltrap en de lift, maar ook naar de aantrekkelijkheid en sfeer in dit deel van de Uitstraat. De verbetering van de genoemde verbinding is een van de onderdelen uit de visie ‘Meer groen en bomen Stadscentrum’ waarin de vergroening van het centrum het hoofdonderwerp is. Deze ontwikkelingen komen voort uit de wensen van de BIZ Stadscentrum Spijkenisse (winkeliers en eigenaren) en de gemeente voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig winkelgebied. 

Storing

De roltrap is regelmatig in storing en ook de lift is een kwetsbaar element gebleken. Gezien de vele storingen en de hoge kosten die bij vervanging komen kijken, is het de vraag of en waar de roltrap moet terugkomen. De plannen die hiervoor moeten worden gemaakt vergen tijd. Omdat de roltrap voorlopig buiten werking is, heeft het college het onderhoud van de lift geïntensiveerd. In geval van storing kunnen bezoekers ook gebruik maken van de lift en roltrappen van de centrumpassage (ABC-complex).

Groen

Om de tijd die nodig is voor de nieuwe plannen te overbruggen, is het idee ontstaan de roltrap en lift ludiek aan te kleden met o.a. groen. Daarmee wordt meteen een prettige sfeer gecreëerd. Samen met lokale ondernemers is voor die actie gewerkt aan een tijdelijk ontwerp. Op de roltrap staan dan vijf bakken met planten in combinatie van kunstgroen aan de zijkanten van de roltrap. Op de voorkant van de plantenbakken staan afbeeldingen die van onderaf bezien, één aaneengesloten afbeelding vormen. Het ontwerp is ook een verwijzing naar mogelijke toevoeging van gevelgroen door het hele centrum als onderdeel van de volgende fase van vergroening in het stadscentrum. 

Dino in ‘t dorp

In het ontwerp aan de voorzijde boven de lift is ook een T-rex dinosauriër bedacht, die zijn kop uit het groen steekt. Er komen ook dino-poten op de liftdeur waardoor er een leuke ‘selfiespot’ ontstaat. Daarnaast zijn er door het centrum heen dino-voetsporen te zien. Er wordt samen met het centrummanagement nagedacht over activiteiten rond het dino-thema onder de titel ‘Dino in ’t dorp’ (#shoppeninspijkenisse.nl) . De planning is dat de werkzaamheden begin oktober al starten

________________________________________________________________________