Meer lucht en maatwerk voor mensen met een bijstandsuitkering

De gemeente Nissewaard wil mensen met een bijstandsuitkering meer lucht geven en meer maatwerk bieden. Daarom mogen zij met ingang van 1 oktober 2022 tot € 1200 per kalenderjaar aan giften krijgen en is ook nog maatwerk mogelijk. Verder wil de gemeente een uitkering niet meer korten vanwege de kostendelersnorm, als dit tot schrijnende situaties leidt. 

Als je in de bijstand zit, kun je een steun in de rug goed gebruiken. Daarom mogen inwoners van de gemeente Nissewaard met een bijstandsuitkering, voortaan tot maximaal € 1200 per kalenderjaar aan giften ontvangen, zonder dat ze op hun uitkering gekort worden. Tot nu toe paste de gemeente alleen maatwerk toe, wat tot onduidelijkheid leidde. De gemeente blijft wel maatwerk bieden. Dat betekent dat mensen in uitzonderlijke situaties een nog hoger bedrag aan giften mogen ontvangen.    

Wethouder Wouter Struijk: “Door het vrijlatingsbedrag voor giften vast te leggen naar € 1.200,- per jaar voor mensen van 21 jaar en ouder, biedt de gemeente duidelijkheid. Inwoners krijgen zo meer (financiële) lucht en het vereenvoudigt de uitvoering voor onze medewerkers. Wij blijven maatwerk echter belangrijk vinden, want zo blijft de mogelijkheid bestaan om in uitzonderlijke situaties nog meer vrij te laten.”

Hiernaast gaat de gemeente vanaf 1 oktober 2022 actief maatwerk toepassen bij de kostendelersnorm. De kostendelersnorm houdt in dat iemands uitkering wordt verlaagd als die met meer mensen in één huis samenwoont. Wethouder Wouter Struijk: “We kennen verhalen dat kinderen van 21 jaar soms het ouderlijk huis moeten verlaten, omdat ouders met een uitkering hen geen onderdak meer bieden uit vrees voor een lagere uitkering. Er zijn op dit moment al een aantal wettelijke uitzonderingen, maar die vinden wij onvoldoende. Gelukkig wordt per 1 januari 2023 een wijziging in de wet verwacht. Tot die tijd hanteren wij maatwerk.” De gemeente gaat de komende tijd bij iedereen bij wie de kostendelersnorm wordt toegepast bekijken of een uitzondering in hun situatie geoorloofd is. Ook na de wetswijziging per 1 januari 2023 blijft de gemeente dit maatwerk toepassen, mochten we de wettelijke uitzonderingen onvoldoende vinden.