Start werkzaamheden Noordpoort Bastion IX maandag 26 september

Op maandag 26 september start de aannemer Van Hese Infra BV met de opwaardering van Bastion IX. De werkzaamheden bestaan uit de montage van een abstracte houten replica van de Noordpoort, uit het maken van tussentaluds op de wallen en uit het beleefbaar maken van de inval van de Watergeuzen op 1 april 1572.  De verwachting is dat werkzaamheden in december 2022 zijn afgerond. 

@Edpafoto

Bastion IX is de locatie waar de Watergeuzen 450 jaar geleden via de Noordpoort de stad Brielle binnenvielen en de Spaanse overheersers verjoegen. Dit moment is een kantelpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Op de locatie is weinig terug te vinden van deze belangrijke historische gebeurtenis. Sinds 2018 wordt er gewerkt aan plannen voor een opwaardering van de locatie, zodat de geschiedenis beleefbaar wordt en Bastion IX een inspirerende plek wordt om samen te komen. 

De kazemat die in juni van dit jaar is geopend blijft toegankelijk. In de kazemat is een interactieve tentoonstelling. Zes direct betrokkenen uit 1572 vertellen hun visie op de gebeurtenissen. De Geuzenleider Lumey, Koningin Elizabeth van Engeland, Willem van Oranje, de Hertog van Alva, een van de martelaren van Gorcum en een Brielse burger komen aan het woord. De informatie wordt ondersteund met een maquette van de situatie in 1572.

Werkzaamheden bouwproces

Tijdens de werkzaamheden is de bouwplaats afgesloten. Het bouwproces is te volgen via www.brielle.nl/1aprilmonument en de aannemer organiseert tijdens de bouwperiode een open dag waarop geïnteresseerden op de bouwplaats rondgeleid worden. Informatie over de open dag volgt op een later moment. 

Tijdens de bouwwerkzaamheden is er enkele malen groot transport voor de aan- en afvoer van materialen en materieel. De direct omwonenden worden hierover schriftelijke geïnformeerd. Op maandag 26 septemberis de Dijkstraat afgesloten van 07:00 uur – 17:00 uur. 

In april 2021 is er een omgevingsvergunning verleend voor de werkzaamheden. Tegen de omgevingsvergunning is beroep ingesteld, de rechtbank heeft de behandeling van de beroepschriften nog niet ingepland. De voorzieningenrechter heeft de ingediende voorlopige voorziening afgewezen, dat betekent dat er gestart kan worden met de werkzaamheden. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond; het hout voor de abstracte replica van de Noordpoort is gefabriceerd en de fundering is aangebracht.

Meer informatie over de opwaardering van Bastion IX is te vinden via 

www.brielle.nl/1aprilmonument.