Nieuwe kreken maken ruimte voor natuur op Voorne-Putten

Vrijdag 16 september werd het project Kreken Kweken op Voorne-Putten officieel afgerond. Wethouder Van der Kooi (gemeente Brielle) en wethouder Schop (gemeente Hellevoetsluis) bezochten samen met gedeputeerde Berend Potjer, de heer J. Varenkamp van LTO en de heer J. Noordermeer van Natuurlijk Voorne Putten de kreken.

Foto: Niels Braal Fotografie

“Heel mooi om te zien is dat bij de ontwikkeling en herinrichting van de oude kreken op Voorne-Putten tegelijk goed nagedacht is over het vergroten van het leefgebied voor plant en dier. Met de inrichting van ecologische oevers, die mooi passen bij de natuur en het landschap op Voorne-Putten hebben we met elkaar, voor het Natuur Netwerk Zuid-Holland, een belangrijke ecologische verbinding gelegd. Ik ben trots op die samenwerking. ” vertelt gedeputeerde Berend Potjer. Met dit project is 8 km ecologische oevers, 8 km laarzenpaden (wandelpaden door boerenland) en 5 steppingstones (kleine natuurgebiedjes) gerealiseerd op Voorne-Putten.

Samen Kreken Kweken

Het project Kreken Kweken is een samenwerkingsproject van de gemeenten op Voorne-Putten en het waterschap Hollandse Delta. Voor het project is in 2010 subsidie verkregen van de provincie Zuid-Holland en de voormalige stadsregio Rotterdam. Wethouder Van der Kooi: “Voor de projecten van Kreken Kweken hebben we met verschillende partijen samengewerkt. Doordat die samenwerking heel goed verliep, kunnen we nu genieten van prachtige ecologische zones”. Wethouder Schop vult aan “Het resultaat van dit project is indrukwekkend. Er is voldoende ruimte voor water, iets wat met de klimaatveranderingen steeds belangrijker wordt. Ook bieden de kreken nieuwe recreatiemogelijkheden: het landschap is nog mooier en de wandelpaden langs sommige kreken maken het landschap toegankelijk.”

Kreken Kweken is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs en andere grondeigenaren die op de plaats van de kreekzones grond bezitten. Een aantal kreekzones zijn door middel van vrijwillige kavelruil en aankoop verworven.

Ecologische oevers

Op de volgende locaties zijn ecologische oevers aangelegd: kreek Seggelant (Vierpolders), kreek Boomgaard Brielle (Vierpolders), kreek Het Spui (Vierpolders), kreek Peltsersdijk (Vierpolders),  kreek Vliegerwetering (Abbenbroek), kreek Zuidlandse Zoom (Abbenbroek), kreek Molendijkse Zoom (Oudenhoorn), kreek Gemaal Trouw (Zwartewaal/Hellevoetsluis), kreek Verlengde Gemaal Trouw (Hellevoetsluis), kreek Verlengde Betjesweg (Hellevoetsluis), kreek Betjesweg (Hellevoetsluis), kreek Rijksstraatweg (Hellevoetsluis), kreek Moersaatseweg (Hellevoetsluis), kreek Pansersdijk (Tinte). Op de informatieborden die bij de kreken zijn geplaatst kunt u meer lezen over de doelen en doelsoorten van het project. 

Kreken belangrijk voor waterkwaliteit en waterberging

In de afgelopen eeuwen zijn de kreken vrijwel geheel uit beeld verdwenen door inpoldering en het rechttrekken van de kronkelige loop. Door steile oevers te vervangen door ecologische oevers, ontstaat een meer natuurlijke begroeiing en worden de kreken weer herkenbaar in het landschap. De ecologische oevers zorgen onder andere voor een betere waterkwaliteit, extra waterberging tijdens piekbuien en ook voor een netwerk van recreatieve wandelpaden. 

Natuur Netwerk Nederland

Met de aanleg van de ecologische oevers wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland. Dit netwerk zorgt ervoor dat natuurgebieden met elkaar verbonden worden en dat dieren van het ene natuurgebied naar het andere kunnen migreren. De ecologische oevers leveren ook een bijdrage aan extra waterberging, een betere waterkwaliteit, een afwisselender en mooier landschap en meer recreatie.