Bouwwerkzaamheden nieuw schoolgebouw Galileïlaan van start

Foto: foto: Foto-OK .nl

Donderdag 15 september hebben leerlingen van kbs Paus Johannes en cbs Marimba samen met onderwijswethouder Wouter Struijk het bouwbord voor het nieuwe schoolgebouw aan de Galileïlaan in het Sterrenkwartier onthuld. Bovendien hebben de leerlingen bij het nieuwe pand een tijdcapsule begraven die volgende generaties, als de capsule ooit weer wordt opgegraven, laat zien hoe de wereld er bij de bouw van het nieuwe pand uit zag. Met die handelingen zijn de bouwwerkzaamheden officieel van start gegaan.

Onderwijs en wijkkamer

Het nieuwe gebouw, waarin ook dag- en peuteropvang Klein Maar Dapper een plek krijgt, vervangt de huidige schoolgebouwen aan de Galileïlaan. Behalve onderwijsruimten is er ook een gymzaal in het pand en een zogenoemde wijkkamer. Daarvan kunnen medewerkers van organisaties, verenigingen en inwoners gebruik van maken voor bijeenkomsten en lokale activiteiten. Het nieuwe gebouw krijgt daardoor een functie voor de hele wijk Sterrenkwartier. Volgens de huidige planning is het pand over circa een jaar klaar voor gebruik. 

Onderwijskwaliteit

Met twee scholen en dag- en peuteropvang in één nieuw pand wordt ook verder invulling gegeven aan de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen in de wijk. Wethouder Struijk, verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting in Nissewaard, is trots op die samenwerking: “We streven in Nissewaard naar een hoge onderwijskwaliteit. Een eigentijdse huisvesting hoort daar bij. De huidige schoolgebouwen van Paus Johannes en Marimba zijn al zo’n 50 jaar oud en echt aan vervanging toe. Samen met de scholen, de architect en andere betrokken partners zijn we tot een prachtig resultaat gekomen.” Ook de omwonenden hebben daar hun mening over kunnen geven, wat tot aanpassing van enkele onderdelen van het plan heeft geleid. “Zo hebben we straks een pand voor het onderwijs, de kinderopvang en activiteiten voor inwoners en organisaties die gebruik willen maken van de wijkkamer. En daar mogen we met elkaar trots op zijn”, aldus Struijk.

Samenwerking

Ook de scholen zijn blij met het nieuwe pand dat binnenkort aan de Galileïlaan zal verrijzen. Zo koesteren beide directeuren, Annemieke Waanders van Paus Johannes en Annabelle van Wijk van Marimba hun samenwerking in dit project en die met dag- en peuteropvang Klein Maar Dapper: ”Het is fijn als je samen in één pand gaat werken, dat je goed met elkaar kunt samenwerken. En dat geldt ook voor onze collega’s van Klein Maar Dapper. De wijkkamer geeft dan ook nog eens een meerwaarde aan ons nieuwe onderkomen. Dat is fantastisch voor de wijk Sterrenkwartier.”

Gebiedsontwikkeling

De gemeente Nissewaard blijft investeren in de wijk Sterrenkwartier. De bouw van het nieuwe pand is slechts een begin van de verdere ontwikkeling van de strook tussen de Planetenlaan, Galileïlaan, Saturnusstraat en Waterman. Wethouder Hottentot van Ruimtelijke Ontwikkeling wijst op de ideeën onder andere voor de locatie die vrijkomt als de bestaande scholen naar het nieuwe pand verhuizen: “We zijn aan het kijken hoe we de hele strook opnieuw kunnen inrichten. Woningbouw is daarbij een element, maar we kijken ook nadrukkelijk naar andere mogelijkheden zoals zorgvoorzieningen, sport- en recreatiefaciliteiten, zoals de vervanging van het huidige trap/basketbalveldje en de apenspeeltuin. We denken de wijk met de ideeën een kwaliteitsimpuls te kunnen geven.”