Ondertekening versnelling duurzaamheid ondernemerschap

BIZ Halfweg-Molenwatering en gemeente Nissewaard ondertekenden afgelopen vrijdag samen met diverse samenwerkingspartners de Green Deal. Dit is het startpunt voor een versnelling in duurzaam ondernemerschap met concrete acties voor de komende drie jaar.

Vrijdag 25 februari ondertekenden gemeente Nissewaard, BIZ en Rabobank samen met ambassadeur Helga van Leur de Green Deal Halfweg-Molenwatering. Dit is het startpunt voor een versnelling in duurzaam ondernemerschap met concrete acties voor de komende drie jaar. Dit bestaat uit diverse projecten en regelingen om ondernemers te ondersteunen en te inspireren op het gebied van energiebesparing, circulair ondernemen en omgaan met klimaatverandering.

Een inspirerende bijeenkomst

Onze ambassadeur Helga van Leur presenteerde de feestelijke ondertekening, waarbij ze een toelichting gaf op het actieprogramma van de Green Deal. Dit bestaat uit diverse projecten en regelingen om ondernemers te ondersteunen en te inspireren op het gebied van energiebesparing, circulair ondernemen en omgaan met klimaatverandering. Tijdens de netwerkborrel maakten de ondernemers kennis met de projectleiders die de activiteiten gaan uitvoeren op het terrein.

Over de Green Deal

Al geruime tijd werken bedrijven aan de verduurzaming van het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering. Met de Green Deal is de volgende stap gezet en zijn de ambities gebundeld voor de periode 2022 t/m 2025. Gemeente Nissewaard en BIZ Halfweg-Molenwatering hebben afspraken gemaakt voor tal van acties en zullen bestaande projecten verder uitbreiden. Het doel is om zo samen te werken aan een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig bedrijventerrein. 

Samen naar een duurzaam Nissewaard 
De Green Deal past bij onze ambitie om met elkaar te werken aan een duurzaam Nissewaard. Onze ambitie is dat Nissewaard in 2050 energieneutraal en circulair is en bestand is tegen veranderingen in het klimaat. Maar dit kunnen we niet alleen. We doen dit als gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere partners zoals het waterschap, woningcorporaties en de provincie. Zodat Nissewaard een fijne plek blijft om te wonen, werken en leven, ook voor toekomstige generaties.

Plaats een reactie