Belastingniveau Nissewaard weer ver onder landelijk gemiddelde

Binnenkort valt het aanslagbiljet gemeentelijke belastingenweer bij de inwoners en bedrijven van Nissewaard in de bus. Hoewel belasting betalen nooit leuk is, blijft het belastingniveau van Nissewaard opnieuw ver onder het landelijk gemiddelde. Net als in voorgaande jaren is alleen de reguliere indexering van 1,83% toegepast. Op de lijst van de gemeenten met de laagste belastingdruk neemt Nissewaard de 85e plaats in van de in totaal 373 gemeenten in Nederland. 

Onroerende-zaakbelasting

De onroerende-zaakbelasting (ozb) wordt alleen verhoogd met de reguliere prijsstijging van 1,83%. Dat wil zeggen dat de gemeente heeft besloten de ozb niet extra te verhogen.Wethouder Financiën, Martijn Hamerslag: “Belastingen moeten geen melkkoe zijn voor de gemeente. Vandaar dat we al 25 jaar het beleid hebben de belastingen slechts te indexeren en niet te verhogen.”

Rioolheffing

De hogere tarieven voor de rioolheffing in Nissewaard zijn te verklaren uit de indexering van 1,83% en een extra verhoging. Die verhogingen zijn nodig om geleidelijk aan te komen tot een kostendekkend tarief voor deze heffing. Maar met het tarief van de rioolheffing voor 2022 is Nissewaard nog steeds een van de goedkoopste gemeenten van Nederland.

Afvalstoffenheffing

Enkele jaren geleden werd in Nissewaard een andere wijze van afvalinzameling geïntroduceerd, het omgekeerd inzamelen. Het college sprak toen de verwachting uit, dat het omgekeerd inzamelen van positieve invloed zou zijn op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Het stijgingspercentage van 1,83%, de reguliere prijsstijging, bevestigt dat. Ook hier is extra verhoging van deze heffing dus ook niet nodig.

Financiën op orde

Veel andere gemeenten hebben ervoor gekozen de afgelopen jaren de belastingen te verhogen, omdat de financiële situatie van die gemeenten dat noodzakelijk maakte. Nogmaals Hamerslag: “Onze keuze om in de afgelopen jaren alleen te indexeren is de belangrijkste reden dat wij inmiddels ver onder de gemiddelde belastingdruk van Nederland zitten. Uitgangspunt blijft uiteraard dat de financiën op orde zijn zodat we kunnen investeren in de gemeente en onze inwoners.”