Partij van de Arbeid enthousiast over gratis OV voor doelgroepen

De Partij van de Arbeid is voorstander voor goed openbaar vervoer. Ook is de partij enthousiast over gratis OV voor specifieke doelgroepen, waaronder mensen met een beperkt inkomen zoals bijvoorbeeld AOW’ers met een klein pensioen.

Naar aanleiding van een nieuwe voorziening in de gemeente Rotterdam, waarbij per 1 januari 2022 kinderen van 4 tot 12 jaar gratis gebruik mogen maken van het OV, wil de PvdA deze ontwikkelingen nadrukkelijk volgen. Het draagt volgens de PvdA namelijk bij aan een sterkere positie van het OV en het gebruik wordt verder gestimuleerd. 
Ook andere gemeenten in de regio experimenteren met gratis OV voor specifieke doelgroepen. De regionale verschillen roepen altijd vragen op: “Waarom hier wel en daar niet of andersom?”

PvdA-raadslid Willem Heijdacker geeft aan dat ook in het kader van de klimaatdoelstellingen,de reductie op CO2 uitstoot een belangrijk voordeel is bij het meer gebruik maken van OV.“De PvdA is blij met de stap die het college van Nissewaard reeds heeft gezet om minima jaarlijks te voorzien van 3 gratis dagkaarten, maar we vragen aan het college ook de regionale ontwikkelingen in de gaten te houden om te zien of de gemeente daar haar voordeel mee kan doen” aldus Heijdacker.