Herstelwerkzaamheden muurwerk Sint Catharinaklooster gestart

Om het middeleeuwse muurwerk van het Sint Catharinaklooster te behouden voor de toekomst, is Poldervaart Brielle BV deze week gestart met herstelwerkzaamheden. Naar verwachting duren de werkzaamheden op het Zusterhof acht weken. De exacte planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. 

De fundamenten van het klooster zijn in 2016 -voorafgaand aan de woningbouw op het Zusterhof- ontdekt tijdens archeologisch onderzoek. Na de ontdekking is het muurwerk blootgelegd, om zo de bijzondere geschiedenis van de locatie blijvend te tonen. Helaas bleek het metselwerk niet bestand tegen de vorst en wordt het de komende weken hersteld. 

Om verdere vorstschade te voorkomen wordt het metselwerk gerestaureerd en geïmpregneerd. Deze methode is in 2019 toegepast op een proefstuk, in aansluiting op het kunstwerk van de non. Het proefstuk bleek na de eerstvolgende vorstperiode in februari 2021 nauwelijks aangetast, terwijl de vorstschade bij het overige metselwerk groot was. Al het metselwerk wordt in de komende periode hersteld, volgens de beproefde methode. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.