Aanvragen financiële coronasteun culturele sector

De coronacrisis heeft de culturele sector flink geraakt. Ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur heeft de Rijksoverheid geld ter beschikking gesteld. Dankzij deze steun kan de lokale cultuursector van de gemeente Brielle extra financiële ondersteuning krijgen. 

Er is keuze uit twee mogelijkheden om financiële coronasteun aan te vragen als culturele organisatie, namelijk: Bent u betrokken bij een culturele organisatie, vereniging, of (straat)groep of bent u een individueel rechtspersoon met een culturele doelstelling? Dan kunt u eenmalig een financiële ruggensteun van €1000,- aanvragen.

Indien uw organisatie of onderneming door coronamaatregelen moeilijkheden ondervindt in het voortzetten van culturele activiteiten, komt u in aanmerking voor een compensatie. Hiervoor dient u een exploitatietekort aan te tonen in uw lopende boekjaar. 

Kijk voor meer informatie, de spelregels en de beleidsregels en beide aanvraagformulieren op: https://www.brielle.nl/subsidies – ga naar: aanvraagformulieren coronasteun cultuursector. De ingevulde formulieren moeten vóór 1 januari 2022binnen zijn.