Tijdelijke opvang statushouders in De Boeg

Nissewaard biedt vanaf volgende week noodopvang aan 24 mensen die als statushouders staan geregistreerd. Deze opvang vindt plaats in voormalig daklozenopvang De Boeg. De opvang zal voornamelijk uit gezinnen bestaan. Deze zogeheten statushouders zijn mensen die reeds zijn toegewezen aan Nissewaard om hier te komen wonen. Deze 24 mensen, naar verwachting 4 á 5 gezinnen krijgen, nadat zij een korte periode in de Boeg zijn opgevangen, een huurwoning elders in Nissewaard aangeboden. De druk op de woningmarkt verandert hiermee niet omdat het gezinnen zijn die al aan Nissewaard waren toegewezen volgens de taakstelling.

Foto:Pixabay

Eerder gaf de gemeente aan zich in te willen zetten om mee te werken aan de oproep van de staatssecretaris om noodopvang voor asielzoekers aan te bieden. Voorwaarde van de gemeente Nissewaard was wel dat het kleinschalige opvang zou zijn van vooral statushouders. Statushouders zijn asielzoekers waarbij de asielaanvraag van een vergunning voor asiel voor bepaalde tijd van drie jaar reeds is ingewilligd. Daarmee is hun verblijf in Nederland rechtmatig en hebben ze dezelfde rechten en plichten als Nederlandse ingezetenen. De afgelopen weken zijn afspraken met het COA gemaakt. Omdat de statushouders die in Nissewaard worden opgevangen al aan Nissewaard waren toegewezen volgens de taakstelling die iedere gemeente in Nederland heeft, gaat hetaantal van deze lijst af.

Burgemeester Foort van Oosten: ‘We hebben goede afsprakenkunnen maken met het COA. De mensen die wij nu opvangen zouden al in Nissewaard gaan wonen. Daarnaast kunnen we direct na aankomst starten met de maatschappelijke opvang waardoor integratie in onze gemeente sneller gaat. Met omliggende bedrijven en heb ik inmiddels goed overleg gehad.

Vanaf het moment dat deze mensen bij De Boeg worden opgevangen, worden zij begeleid door VluchtelingenWerkNederland en een contactpersoon bij de gemeente.