Westvoorne presenteert sluitende begroting

Het college van Westvoorne heeft in opdracht van de raad een sluitende begroting voor 2022 opgesteld. Ook de meerjarencijfers laten een positief resultaat zien. De stijging van de lokale lasten is t.o.v. de vorige begroting minimaal. Er zijn geen andere dan trendmatige verhogingen.

De begroting voor 2022 is bijzonder. Het is immers de laatste begroting die het college van B&W voorlegt aan de raad van Westvoorne. Inmiddels is de herindeling vastgesteld door de ministerraad. Dat betekent dat de bestuurlijke fusie steeds meer definitief wordt en Westvoorne op 1 januari 2023, samen met gemeenten Brielle en Hellevoetsluis, gemeente Voorne aan Zee zal gaan vormen. De meerjarig sluitende begroting die nu is opgesteld voor Westvoorne, wordt uiteindelijk ingebracht bij de fusiegemeente Voorne aan Zee.

Maatschappelijk fonds

Vorig jaar is tijdens de behandeling van de begroting 2021 besloten om een maatschappelijk fonds te vormen. Vanuit dit fonds kan worden geïnvesteerd in maatschappelijke projecten in Westvoorne. In 2022 richt gemeente Westvoorne zich op deze maatschappelijke projecten, zoals de uitvoering van de Dorpsvisies en het verder onderzoeken van de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een IKC / Brede School in Oostvoorne. Maatschappelijke projecten die niet uitgevoerd kunnen worden vóór de fusiedatum, gaan als advies mee naar de nieuwe gemeente. Naast de uitvoering van de maatschappelijke projecten ligt in 2022 de focus op het op peil houden van de dienstverlening, het uitvoeren van lopend beleid en het samen met de fusiepartners werken aan een succesvolle herindeling. 

Lokale lasten 2022

De verhoging van de lokale lasten zijn dit jaar enkel trendmatig. Als indicatie is eenrekenvoorbeeld opgesteld: In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een gezin van vier personen, in het bezit van een eigen woning met een taxatiewaarde van € 365.000,- in 2020(gemiddelde waarde in Westvoorne). Voor 2022 wordt rekening gehouden met een (voorlopige) stijging van de WOZ-waarde woningen in 2021 van gemiddeld 6,5% waardoor de waarde van de woning voor de berekening van de heffing OZB € 388.725 bedraagt. 

HeffingBG2021BG2022Mutatie in €Mutatie in %
OZB          362,45          364,24             1,79 0,49%
Rioolheffing          284,11          288,37             4,26 1,50%
Afvalstoffenheffing          353,65          366,28            12,63 3,57%
Totaal verschuldigd        1.000,21       1.018,89            18,68 2%

Behandeling van de begroting

De concept begroting 2022 kunt u inzien op www.westvoorne.nl/begroting. De besluitvorming over deze begroting vindt plaats in de raadsvergadering op 10 november 2021 om 19.00 uur.Deze vergadering is live te volgen op www.westvoorne.nl/raadlive.