Tijdelijke noodopvang voor statushouders in Nissewaard

De gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel hebben eerder vandaag bekend gemaakt dat zij samen het ministerie van Justitie en Veiligheid hun medewerking aan hebben geboden om te zorgen voor extra tijdelijke opvang voor statushouders en/of vluchtelingen in hun steden. Hiermee helpen de gemeenten de Rijksoverheid om een korte periode van nijpend tekort aan opvangplekken te overbruggen. Andere gemeenten in de regio zijn van harte welkom om zich in een later stadium aan te sluiten bij dit initiatief van de vier gemeenten.

(Foto:Pixabay)

Voor Nissewaard betekent dit dat zij aan heeft geboden om maximaal 50 statushouders onderdak te bieden voor een periode van maximaal twee maanden. Als locatie heeft de gemeente op dit moment voormalig opvangcentrum De Boeg op het oog. Deze staat op dit moment leeg en opvang kan daar snel gerealiseerd worden. Het is nog niet bekend hoe lang het zal duren voordat de locatie in gebruik zal worden genomen. Dit is afhankelijk van het COA.

Statushouders zijn asielzoekers waarbij de asielaanvraag van een vergunning voor asiel voor bepaalde tijd van drie jaar reeds is ingewilligd. Daarmee is hun verblijf in Nederland rechtmatig en hebben ze dezelfde rechten en plichten als Nederlands ingezetenen. Alle gemeenten in Nederland hebben een taakstelling voor het huisvesten van deze statushouders. Nissewaard voldoet hier al jaren aan. Ieder jaar zorgt de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties dat zo’n 100 statushouders in Nissewaard gehuisvest worden.

De doorstroom van deze statushouders stokt op dit moment en het aantal asielzoekers neemt toe. Dat is de reden dat de keuze voor Nissewaard is gemaakt om statushouders tijdelijk op te vangen zodat zij vertrekken uit de asielzoekersopvang en er daar ruimte ontstaat. Het COA heeft aangegeven dat er na deze twee maanden weer voldoende opvangcapaciteit beschikbaar zal zijn. Door gezamenlijk als regio elke gemeente een relatief kleine bijdrage te laten leveren, kunnen we een grote bijdrage leveren aan dit nationale probleem en voorkomen we de noodzaak van grootschalige (crisis)opvang.

Oproep aan regiogemeenten

Het voorstel van de vier gemeenten aan de overige regiogemeenten is om aan te sluiten bij dit voorstel en ook ruimte voor deze vorm van tijdelijke opvang te realiseren.