BREAKING NEWS: Los, maar met verstand!

Foto’ Klankwijzer KNMO

De KNMO heeft besloten om zelf met richtlijnen te komen om de amateurmuzieksector weer op gang te brengen. Daarbij wordt het voor verenigingen mogelijk om zowel binnen als buiten te repeteren zonder specifieke richtlijnen voor de groepsgrootte en zonder leeftijdsbeperkingen. De KNMO roept de leden echter met klem op om met gezond verstand op lokaal en regionaal niveau te onderzoeken wat er aan de hand van de feitelijke situatie ter plekke mogelijk is.

Gezien de onduidelijke communicatie, maar ook vanwege vele tegenstrijdigheden heeft de KNMO besloten eigenstandig de richtlijnen voor de amateurmuzieksector bekend te maken. De organisatie doet dit op basis van de kennis die er intern is van zowel de landelijke richtlijnen en mogelijke risico’s die er nog steeds zijn. Dat schrijft de KNMO in een brief die vandaag aan de leden verstuurd is.

In de brief zegt voorzitter Bart van Meijl: “We doen dit vooral met oog voor de behoefte bij verenigingen in het land die door de ondoorzichtige en tegenstrijdige communicatie over de regelgeving tot waanzin worden gedreven. Uiteraard lijken we als KNMO hier een risico te nemen door afwijkend van hetgeen bekend is gemaakt de richtlijn weer te geven. We doen dit echter vol vertrouwen, waarbij we ook blijven oproepen tot ‘gezond verstand’ en ‘verantwoordelijkheidsgevoel’.”

De KNMO roept alle verenigingen op om eendrachtig de hieronder weergegeven richtlijnen te volgen en met gezond verstand op lokaal en regionaal niveau te onderzoeken wat er mogelijk is aan de hand van de feitelijke situatie ter plekke. Waakzaamheid blijft geboden voor iedereen in Nederland, en dus ook voor onze sector.

De richtlijnen rond repetities muziekverenigingen
Binnen deze richtlijnen maken we enkel een splitsing tussen ‘repeteren binnen’ en ‘repeteren buiten’. Voor meer specifieke richtlijnen in muziekonderwijs verwijzen we naar onze collegae van Cultuurconnectie. In beide hieronder weergegeven situaties is er van een min./max. leeftijd geen sprake: de regelgeving is van toepassing op alle leeftijdscategorieën.

Repeteren binnen
De overheid adviseert maximaal dertig personen in haar regelgeving. Echter is lokaal maatwerk naar ons idee beter, mits dat verstandig gebeurt en het KNMO protocol gehanteerd wordt.

In zowel besloten als openbare locaties mag gerepeteerd worden. Hierbij is het van belang dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. Denk hierbij onder andere aan de grootte van de ruimte in relatie tot het aantal personen in de ruimte en zorg voor een goede ventilatie en de triage.

Repeteren buiten
Buiten mag gerepeteerd worden. Ook hier lijkt voor ons geen sprake te hoeven zijn van een maximum aantal personen. In de voorgaande periode is er ook met grotere groepen buiten gerepeteerd, er zijn ons geen extra besmettingen bekend, die hieraan gerelateerd zijn. 
Het is vanzelfsprekend van belang om hier verantwoord en verstandig mee om te gaan. Net zoals binnen dient rekening te worden gehouden met afstand bewaren tot elkaar en het KNMO protocol gehanteerd te worden.

Lokaal maatwerk
Wij gaan ervan uit dat op lokaal niveau verantwoord en verstandig wordt omgegaan met de (on)mogelijkheden die de beschikbare locaties ter plekke bieden. Bij een groot oppervlak is het realistischer om meer mensen samen in de ruimte te laten repeteren dan in een klein zaaltje. We zijn van mening dat een maximum van 30 personen in de besloten ruimte als uitgangspunt geen recht doet aan situaties waar onder gunstigere omstandigheden gewerkt kan worden.

Wij roepen verenigingen op bovenstaande richtlijn met ingang van vandaag te hanteren. 
Het allerbelangrijkste is dat we hopen en de verwachting uitspreken dat lokale overheden c.q. gemeenten 1 lijn hanteren en daarbij aansluiten bij hetgeen wij als KNMO hiervoor aangeven. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor alle verenigingen in Nederland en kan onze sector ook gaan werken aan haar herstel na deze dramatische periode.

(Bron:Klankwijzer KNMO)