Fuserende gemeenten krijgen domeinnaam VoorneaanZee.nl van Partij Westvoorne

30 april 2021

Partij Westvoorne heeft de domeinnaam www.VoorneaanZee.nl overgedragen aan de burgemeesters van de drie fuserende gemeenten. De lokale politieke partij uit Westvoorne had de domeinnaam al in 2018 geregistreerd nadat de naam tijdens een raadsvergadering terloops was genoemd. Nu de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne unaniem hebben ingestemd met de voorgestelde naam Voorne aan Zee voor de nieuwe gemeente besloot Partij Westvoorne de domeinnaam cadeau te doen aan de drie burgemeesters.

Driegemeentenpunt

De symbolische overdracht van de domeinnaam vond plaats op een unieke locatie, namelijk daar waar de drie gemeenten aan elkaar grenzen. Dit driegemeentenpunt blijkt op een verrassend mooie plek te liggen bij Fort Penserdijk aan de Peltsersdijk ten zuiden van Brielle. Het fort is onderdeel van de stelling van de Monding der Maas en het Haringvliet. De stelling die in vroeger tijden het gebied Voorne beschermde tegen aanvallen van buitenaf. Nu is het fort met omliggend terrein in beheer bij Stichting Zuid-Hollands Landschap. Een scoutinggroep organiseert hier haar activiteiten. Bezoekers zijn 1x per jaar op het terrein welkom tijdens de jaarlijkse Monumentendag. De rest van het jaar gaat de natuur hier zijn gang. Zo is er door het Zuid-Hollands Landschap onlangs een nieuwe broedplek voor vleermuizen aangelegd. 

Fractievoorzitter Alice Vermeer gaf tijdens haar toespraak aan dat vanaf dit punt goed te zien hoe uniek Voorne is. ‘Je ziet vanaf hier kassenbouw, landerijen, een schaapskudde en een prachtige waterpartij. Op deze plek komen historie, natuur, recreatie en cultuur samen. Dit is wat onze drie gemeenten versterkt. Deze waarden moeten we koesteren’.  

Website

De domeinnaam VoorneaanZee.nl is nu in handen van de fuserende gemeenten. De website achter deze naam zal pas rond 1 januari 2023 in de lucht zijn, als daadwerkelijk gemeente Voorne aan Zee een feit is.