Meer sociale huurwoningen Abbenbroek

Daarom is de PvdA uitermate blij met het feit dat de gemeente geld wil uittrekken voor een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het voormalige van Hamburg terrein in Abbenbroek. “Het zou enorm mooi zijn als er na jaren weer gebouwd kan worden in Abbenbroek, te meer daar de initiatiefnemer uit het dorp komt. Nog mooier zou het zijn als er in het plan, naast de diverse types koopwoningen, ook ruimte is voor sociale huurwoningen”, zegt Geert de Vries. De Vries, raadslid voor PvdA Nissewaard, pleitte er daarom voor om in het haalbaarheidsonderzoek naar het bouwplan de mogelijkheid van sociale huurwoningen op te nemen. Wethouder Bal reageerde hier zeer positief op. De kans is dus groot dat er binnen afzienbare tijd, niet alleen weer volop wordt gebouwd in Abbenbroek, maar ook dat er eindelijk weer sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd.


De Partij van de Arbeid pleit al lang voor zoveel mogelijk diversiteit in bouwplannen zowel qua woningtypes, maar vooral qua prijsstelling. Diversiteit in woonwijken wordt alleen bereikt als er gevarieerd gebouwd wordt; ook in de kernen.