Laatste jaar voor EstronRunners, Team 89 Roparun

Het Roparun team de EstronRunners stopt na twintig jaar. 2023 Was het laatste jaar dat het team deelnam aan de Roparun. In twintig jaar heeft het team ruim € 920.000 ingezameld voor de stichting Roparun. Hiermee kon de stichting diverse projecten in de palliatieve zorg ondersteunen. 

Hiervoor willen zij alle mensen die in al die jaren een donatie hebben gedaan ontzettend bedanken.  Dat zijn alle sponsoren en uiteraard ook alle teamleden, zo’n 90 personen, die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de Roparun. Het team is ze dankbaar voor hun inzet bij alle activiteiten die werden georganiseerd om zoveel mogelijk geld op te halen. Ook is het team bijzonder trots, ondanks het feit dat ze het niet werden, dat zij in 2022 door de Gemeente Nissewaard waren genomineerd voor Sportploeg van het jaar.

De grootste dank gaat uit naar de naamgever “Estron” Group. Deze logistieke onderneming is vanaf de oprichting in 2002 onafgebroken de hoofdsponsor van dit unieke Roparunteam geweest. In het eerste jaar werd er nog deelgenomen onder de naam van de oprichter Ernst Bos , die zelf helaas, voordat de Roparun startte, is overleden aan deze verschrikkelijke ziekte. De band die het team met Estron had was uniek en voelde als familie. Dat gold niet alleen voor de teamleden maar zeker ook voor de directie en mensen die bij Estron werkten. Niet voor niets hebben er in al die jaren medewerkers van Estron als lid van de EstronRunners deelgenomen aan de Roparun.

Recent is de Estron overgenomen door een grote logistieke partij en zullen zij onder de vlag van DFDS hun activiteiten voortzetten. Hierdoor verdwijnt de basis van de bekendheid van het team. Roparunteam EstronRunners was immers best een begrip in de regio. Dit is dan ook de voornaamste reden dat Roparun 2023 het laatste jaar was van Roparunteam EstronRunners.

Daarnaast zijn er dit jaar een aantal leden gestopt om andere redenen, zoals drukte in het privéleven en zijn er ook een aantal leden die gezien de leeftijd toch ervaren dat het ieder jaar weer een stukje zwaarder wordt. 

Alles bij elkaar opgeteld is het bestuur van Stichting EstronRunners tot het besluit gekomen dat dit het moment is om het team op te heffen.

Als afsluiting zal er op 14 oktober vanaf 19.30 uur aanstaande in het Dorpshuis de Gaffelaar, Christinalaan 2, 3238 AD Zwartewaal, een gezellige avond worden georganiseerd waar alle leden en oud-leden van dit unieke Roparunteam uiteraard van harte zijn uitgenodigd  om met elkaar de 20 jaar EstronRunners nog één avond te beleven en mooie, emotionele herinneringen op te halen aan deze 20 fantastische Roparuns. Ben je lid of oud-lid van ons team en wil je erbij zijn? Meld je dan aan via www.estronrunners.nl door een druk op “inschrijven afscheidsavond voor leden en oud-leden “