Ook minister stemt in met maatregelen om bereikbaarheid Voorne-Putten te verbeteren

Het woon-werkverkeer op Voorne-Putten heeft dagelijks te maken met files en vertragingen. In de afgelopen jaren hebben de gemeenten op het eiland de handen ineengeslagen om de verkeersproblemen van het eiland landelijk op de agenda te krijgen én hiervoor maatregelen te bedenken samen met alle regiopartners. En met succes, want ook minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 10 november ingestemd met het pakket aan maatregelen van 115 miljoen euro om de bereikbaarheid op Voorne-Putten te verbeteren.

Uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen de bereikbaarheid van Voorne-Putten substantieel gaan verbeteren en bijdragen aan het oplossen van files en vertragingen op de korte en middellange termijn. De vervolgstap is dat het geld voor de uitvoering van de maatregelen op tafel moet komen en dat er afspraken worden gemaakt over de fasering van de uitvoering daarvan. Het Rijk, de provincie en de regio trekken samen op en zullen allemaal financieel bijdragen.

Maatregelen Harmsenknoop, N57 en Hartelkruis
Het pakket richt zich op heel Voorne-Putten en bevat maatregelen voor wegverkeer, openbaar vervoer en fiets. Hiermee komt onder andere een betere doorstroming tot stand rondom de Harmsenknoop bij de A15 en de N57. Dit gebeurt door de aansluiting op de A15 te verbeteren, door gedeeltelijke verbreding van de N57 en de realisatie van een ongelijkvloerse kruising op de N57. Ook rondom het Hartelkruis komt een verbeterde aansluiting op de A15. Het kruispunt Hartelweg met de Groene Kruisweg wordt vergroot en de Groene Kruisweg krijgt tussen de Hartelweg en het Baljuwplein een extra rijbaan. Ook een verbeterde fietsroute tussen Hellevoetsluis en Spijkenisse en extra vrijliggende busbanen in Spijkenisse behoren tot het maatregelenpakket.

De uitvoering: hoe eerder hoe beter
“De maatregelen rondom de N57 zijn goed nieuws voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van ons eiland”, aldus wethouder Peter Schop van gemeente Hellevoetsluis. “Nu de uitvoering nog; hoe eerder hoe beter. We gaan daar bij het Rijk op aandringen. Nut en noodzaak staan door dit besluit van de minister immers niet meer ter discussie en Voorne-Putten verdient het om goed bereikbaar te zijn.” Wethouder Chris Hottentot van gemeente Nissewaard onderschrijft dit: “Het is van belang dat het Rijk een goede bereikbaarheid van onze regio erkent. Het is belangrijk dat we de maatregelen zo snel mogelijk kunnen uitvoeren, zodat de bereikbaarheid van Voorne-Putten op korte termijn verbetert. En voor de lange termijn blijf ik samen met de andere belanghebbenden lobbyen voor een extra oeververbinding in de vorm van een A4-Zuid.’’

Nauwe samenwerking regio
De gemeenten op Voorne-Putten hebben een aantal jaar geleden gezamenlijk de handschoen opgepakt om het mobiliteitsvraagstuk in de regio hoger op de agenda te krijgen bij het Rijk. Samen met de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Havenbedrijf Rotterdam hebben de regiopartijen onderzoek laten doen en de uitkomsten hiervan gedeeld met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf toen ontstond bij het Rijk en de regio een gedeeld beeld over de nut en noodzaak om de bereikbaarheid van Voorne-Putten te verbeteren. In de vervolgfase van het onderzoekstraject hebben Rijk en regio samen diverse maatregelen onderzocht. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in overeenstemming over een maatregelenpakket met 14 maatregelen met een totale investering van 115 miljoen euro voor de komende jaren op Voorne-Putten. Hiervoor heeft minister Harbers nu ook groen licht gegeven.

ADVERTENTIE