Dag van de mantelzorg in Hart van Hellevoet

Op donderdag 10 november is het weer de landelijke dag van de mantelzorg. Ieder jaar worden allemantelzorgers op deze dag extra in het zonnetje gezet, omdat zij zo belangrijk zijn voor hun naaste en de samenleving.

Waardering en gezellige middag

Dit gebeurt ook in gemeente Hellevoetsluis. Naast de jaarlijkse mantelzorgwaardering van € 100,-,
(die alle mantelzorgers via meemantelzorg.nl/hellevoetsluis kunnen aanvragen) organiseert het SBO als blijk van waardering een gezellige middag op 10 november. Ontspanning en ontmoeting staan hierbij centraal. Iedereen die mantelzorg geeft aan een inwoner van gemeente Hellevoetsluis is van
harte welkom.

De middag start om 13:15 uur in Hart van Hellevoet. U wordt ontvangen met een kopje koffie en wat
lekkers. Vervolgens zal wethouder Hans van der Velde iedereen welkom heten en wordt er gestart
met een muziekbingo. Deze wordt verzorgt door één van de vele enthousiaste vrijwilligers van de ABO.

Zorgcabaretvoorstelling

Na een kleine pauze start het volgende onderdeel en dat is een zorgcabaretvoorstelling
gespeeld door Margreet Ridder. Zij kruipt in de rol van ‘groepscoach Thea Praatgraag’. Een lekker
maf mens dat overloopt van enthousiasme en geen blad voor de mond neemt. Zij heeft zich als coach
gespecialiseerd in het omgaan met ‘dingen waar je niet op zit te wachten maar waar je wel mee te
maken krijgt’. Iets wat zeker voor mantelzorgers geldt. Als afsluiting is er nog een hapje en een
drankje.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze mantelzorgactiviteit? Dan kan dat tot donderdag 3 november door
te bellen naar ons kantoor 0181-322273 of te mailen naar mantelzorg@sbonu.nl.