Nieuwbouw Galileilaan Sterrenkwartier / Spijkenisse 2022

Als gevolg van verouderde huisvesting is nieuwe huisvesting voor basisscholen CBS Marimba (schoolbestuur VCPO) en RKBS Paus Johannes (schoolbestuur RVKO) op korte termijn noodzakelijk.

De bouwopgave betreft gezamenlijke nieuwbouw voor de scholen met aanpandig een gymzaal. Ook zullen kind partners (peuteropvang en een buitenschoolse opvang) een plek krijgen in het gebouw. Het schoolgebouw dient het onderwijs zo optimaal mogelijk te faciliteren voor nu en naar de toekomst toe. • De aanpandige gymzaal is bestemd voor de klokuren gym van de beide scholen. Buiten schooltijden zal de gymzaal door gemeente Nissewaard verhuurd worden. • Het gebouw moet voldoen aan wet- en regelgeving (te denken valt aan het meest recente Bouwbesluit, Verordening en beleid van de gemeente Nissewaard, bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkheid). Het gebouw moet BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) worden opgeleverd.

• VCPO en RVKO hebben conform de Wet Primair Onderwijs onder voorwaarden het bouwheerschap overgedragen aan de gemeente Nissewaard. Daarmee is de gemeente Nissewaard verantwoordelijk voor de totale begeleiding van het nieuwbouwproces waaronder de voorbereidingen en realisatie. Aan de Galileilaan, Spijkenisse, gemeente Nissewaard te Nederland wordt het nieuwe gebouw ontwikkeld. Het beschikbare perceel betreft de sportvelden naast de bestaande huisvesting. De grond is eigendom van de gemeente Nissewaard. Bron: Tenderned 19 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/195662 De heiwerkzaamheden zijn afgerond, er kan worden gestart met de bouw van de nieuwe panden. Voor de vernieuwing van de wijk Sterrenkwartier Hoog werkt de Gemeente Nissewaard samen met Maasdelta Groep aan de vernieuwing van de wijk Sterrenkwartier Hoog. De plannen worden in 4 fasen tussen 2018 en 2024 uitgevoerd. In totaal worden 688 flatwoningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 400 nieuwe huur- en koopwoningen. (Foto’s en repo Roel van Deursen)