Voortaan veel minder vrachtwagens door Oudenhoorn

Voortaan mogen er geen vrachtwagens meer door Oudenhoorn rijden, tenzij ze een aantoonbare bestemming in het gebied hebben. Vorig jaar werd hierover een verkeersbesluit genomen door de gemeente en het Waterschap Hollandse Delta. Onlangs is de bezwaarperiode afgerond. De borden die het verbod aangeven zijn inmiddels geplaatst. 

Archieffoto Oudenhoorn

Inwoners van Oudenhoorn uiten al langere tijd de wens om de overlast door vrachtwagens te beperken en een verbod voor doorgaand vrachtverkeer in te stellen. Nu gaat dat eindelijk gebeuren. Vrachtwagens moeten voortaan omrijden via de bredere provinciale wegen. Alleen als ze een aantoonbare bestemming binnen het gebied hebben mogen ze nog door het dorp rijden. 

Wethouder Peter Schop: “Dit is goed nieuws! Ik ben blij dat we nu veel vrachtwagens kunnen weren uit het dorp. Ik verwacht dat dit een flinke verbetering zal zijn voor de Oudenhoornaars die zoveel overlast hebben ervaren. We gaan monitoren of er inderdaad minder vrachtwagens rijden en als het nodig is kunnen er ook handhavingsacties komen, zodat vrachtwagens die er niets te zoeken hebben, ook daadwerkelijk een andere route kiezen.”

Heemraad Henk van der Drift van het Waterschap Hollandse Delta: “Eind vorig jaar maakten we de route Oudenhoorn-Zuidland al duurzaam veilig. De Ruigendijk kreeg rode fietsstroken. De kruising Dorpsweg – Voorweg kreeg een verkeersdrempel. Op een aantal kruisingen op de Dorpsweg, Ruigendijk en Haasdijk werd de voorrangssituatie veranderd in gelijkwaardige kruispunten. Rechts gaat er voortaan voor. Nu ook het vrachtwagenverbod is ingevoerd, zal de verkeersveiligheid nog verder verbeteren.”