Aanvang werkzaamheden herinrichting Slagveld

Deze week is aannemersbedrijf Lindeloof B.V. uit Hellevoetsluis in opdracht van de gemeente begonnen met de voorbereidende werkzaamheden van de herinrichting van het Slagveld. Het doel van de werkzaamheden is om te zorgen voor verkeersremming in de straat. Dit wordt gedaan door een verbreed trottoir langs de woningen, het gebruik van verschillend materiaal en het toevoegen van groen bij de oversteekpunten. De herinrichting van het Slagveld is onderdeel van de Binnenstad-en havenvisie.

Aan beide zijden van de rijbaan worden twee fietssuggestiestroken geplaatst waardoor de weg optisch wordt versmald. Daarnaast worden aan beide zijden hagen tussen de parkeerplaatsen opgenomen. Hierdoor verspringt de as waardoor de snelheid uit het verkeer wordt gehaald en de auto meer uit het zicht is. De parkeervakken worden breder gemaakt, zodat er gemakkelijker uit de geparkeerde auto gestapt kan worden.

Wethouder Van der Kooi: “Het Slagveld wordt beter, veiliger en mooier voor aanwonenden en het verkeer. Ik hoop op veel werkbare dagen en een voorspoedige realisatiefase.”

Uitvoerende werkzaamheden
Als eerste wordt gestart met het verwijderen van de bestaande bestrating die gedeeltelijk weer wordt hergebruikt in het gebied. De diverse kruisingen met aanliggende straten worden uitgevoerd met gezaagde keien. Het werk begint vanaf het kruispunt Slagveld/Molenstraat en vervolgens wordt er gefaseerd gewerkt tot aan de kruising met de Slagveld/Kaaistraat. Vanwege toekomstige werkzaamheden wordt deze kruising in een later stadium ingericht. Als laatste is het gedeelte aan de overzijde van de brug bij de Molenstraat ter hoogte van het Maarland aan de beurt.

Opheffing eenrichtingsverkeer

Het huidige eenrichtingsverkeer in de burgemeester H. van Sleenstraat te Brielle wordt voor de periode van 25 oktober tot 1 maart 2022 opgeheven. De belangrijkste reden hiervan is dat de hulpdiensten hierdoor tijdig het achterliggend gebied kunnen bereiken. Het gedeelte waar momenteel eenrichtingsverkeer geldt is vanaf de kruising Burgemeester H. van Sleenstraat- Menno van Coehoornpad tot aan het parkeerterrein Burgemeester H. van Sleenstraat  ter hoogte van nummer 62 tot 100. Daarnaast wordt ook het huidige eenrichtingsverkeer in de Zoutziederstraat opgeheven tijdens de uitvoering. Dit wordt gedaan om de omgeving zoveel mogelijk te ontlasten.

BouwApp
Tijdens het project kunnen omwonenden en andere belangstellenden de voortgang volgen via de BouwApp, genaamd Herinrichting Slagveld Brielle. Via deze app zal periodiek informatie over de renovatie worden gedeeld in woord en beeld. Ook zet Lindeloof B.V. een omgevingsmanager in die als aanspreekpunt fungeert voor omwonenden en andere betrokkenen. Zijn naam is Wim de Rijkevan Adviesbureau RAE. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 06-54 60 59 13 of e-mailadres:omgeving@adviesbureau-rae.nl